ข้ามไปเนื้อหา

ICD-10 บทที่ 21: ปัจจัยที่มีผลต่อสถานะสุขภาพและการรับบริการสุขภาพ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
บัญชีจำแนกโรค ICD-10
A00-B99 โรคติดเชื้อและโรคปรสิตบางโรค
C00-D48 เนื้องอก
D50-D89 เลือดและอวัยวะสร้างเลือด
E00-E90 ต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตะบอลิซึม
F00-F99 ความผิดปกติทางจิตและพฤติกรรม
G00-G99 ระบบประสาท
H00-H59 ตาและอวัยวะเคียงลูกตา
H60-H95 หูและปุ่มกระดูกกกหู
I00-I99 ระบบไหลเวียนโลหิต
J00-J99 ระบบหายใจ
K00-K93 ระบบย่อยอาหาร
L00-L99 ผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง
M00-M99 กล้ามเนื้อโครงร่างและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน
N00-N99 ระบบสืบพันธุ์และระบบปัสสาวะ
O00-O99 การตั้งครรภ์ การคลอด และระยะหลังคลอด
P00-P96 ภาวะบางอย่างที่เริ่มต้นในระยะปริกำเนิด
Q00-Q99 รูปพิการและความผิดปกติของโครโมโซม
R00-R99 ความผิดปกติจากทางคลินิกและห้องปฏิบัติการ
S00-T98 การบาดเจ็บ การเป็นพิษ และอุบัติเหตุ
V01-Y98 สาเหตุภายนอก
Z00-Z99 ปัจจัยที่มีผลต่อสถานะสุขภาพ
U00-U99 รหัสเพื่อวัตถุประสงค์พิเศษ

ICD-10 บทที่ 21: ปัจจัยที่มีผลต่อสถานะสุขภาพและการรับบริการสุขภาพ เป็นบัญชีโรคย่อยหนึ่งจากบัญชีจำแนกทางสถิติระหว่างประเทศของโรคและปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้อง ฉบับทบทวนครั้งที่ 10 (ICD-10) ซึ่งเป็นรหัสของโรคและอาการ อาการแสดง ความผิดปกติที่ตรวจพบ อาการนำ สภาพสังคม หรือสาเหตุภายนอกของการบาดเจ็บหรือโรค จัดทำขึ้นโดยองค์การอนามัยโลกโดยแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2535 โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดประเภทการเจ็บป่วยตามเกณฑ์เพื่อใช้บันทึกเพื่อรวบรวมเป็นข้อมูลทางสถิติในการวางแผนสุขภาพในระดับสากล

Z00-Z99 - ปัจจัยที่มีผลต่อสถานะสุขภาพและการรับบริการสุขภาพ

[แก้]

(Z00-Z13) บุคคลที่มารับบริการสุขภาพเพื่อตรวจและสืบค้นโรค

[แก้]

(Z20-Z29) บุคคลที่มีปัจจัยที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพจากโรคติดต่อ

[แก้]

(Z30-Z39) บุคคลที่มารับบริการสุขภาพเกี่ยวกับการเจริญพันธุ์

[แก้]

(Z40-Z54) บุคคลที่มารับบริการสุขภาพเพื่อหัตถการและการดูแลจำเพาะ

[แก้]

(Z55-Z65) บุคคลที่มีปัจจัยที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพที่เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางสังคมเศรษฐกิจและจิตสังคม

[แก้]

(Z70-Z76) บุคคลที่มารับบริการสุขภาพเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมอื่น

[แก้]
  • (Z70) การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับทัศนคติ พฤติกรรม และการรับรู้ทางเพศ
  • (Z71) บุคคลที่มารับบริการสุขภาพเพื่อการปรึกษาและแนะนำ มิได้จำแนกไว้ที่ใด
  • (Z72) ปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินชีวิต
  • (Z73) ปัญหาเกี่ยวกับความลำบากในการจัดการชีวิต
  • (Z74) ปัญหาเกี่ยวกับภาวะต้องพึ่งผู้ให้การดูแล
  • (Z75) ปัญหาเกี่ยวกับความสามารถให้บริการทางการแพทย์และการดูแลสุขภาพอื่น
  • (Z76) บุคคลมารับบริการสุขภาพในสภาพแวดล้อมอื่น

(Z80-Z99) บุคคลที่มีปัจจัยที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพเกี่ยวกับประวัติครอบครัว ประวัติส่วนตัว และสภาวะที่มีผลต่อสถานะสุขภาพ

[แก้]

ดูเพิ่ม

[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น

[แก้]