กล่องเสียง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
กล่องเสียง
(Larynx)
ทางเดินหายใจ
กล่องเสียงของม้า
1 กระดูกไฮออยด์ (hyoid bone)
2 ฝาปิดกล่องเสียง (epiglottis)
3 สายเสียงไม่แท้ (vestibular fold)
4 สายเสียงแท้ (vocal fold)
5 กล้ามเนื้อเวนทริคิวลาริส (Ventricularis muscle)
6 เวนทริเคิลของกล่องเสียง (ventricle of larynx)
7 กล้ามเนื้อโวคาลิส (Vocalis muscle)
8 ลูกกระเดือก (Adam's apple)
9 วงกระดูกอ่อน (rings of cartilage)
10 ช่องอินฟรากลอตติก (infraglottic cavity)
11 กระดูกอ่อนชิ้นแรกของหลอดลม
12 หลอดลม (bronchial tube)
รายละเอียด
หลอดเลือดแดงหลอดเลือดแดงซุพีเรียร์ลาริงเจียล (superior laryngeal artery) , หลอดเลือดแดงอินฟีเรียร์ลาริงเจียล (inferior laryngeal artery)
ประสาทเส้นประสาทซุพีเรียร์ลาริงเจียล (superior laryngeal nerve) (เส้นประสาทเอกซ์เทอร์นัลลาริงเจียล และ เส้นประสาทอินเทอร์นัลลาริงเจียล) , เส้นประสาทรีเคอร์เรนท์ลาริงเจียล (recurrent laryngeal nerve)
ตัวระบุ
MeSHD007830
TA98A06.2.01.001
TA23184
FMA55097
อภิธานศัพท์กายวิภาคศาสตร์

กล่องเสียง หรือ ลาริงซ์ (larynx) เป็นอวัยวะในคอของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมที่ทำหน้าที่ในการป้องกันท่อลม (trachea) และการทำให้เกิดเสียง ในกล่องเสียงมีสายเสียงแท้หรือเส้นเสียงแท้ (vocal fold) ซึ่งอยู่ใต้บริเวณที่คอหอย (pharynx) แยกออกเป็นท่อลมและหลอดอาหาร (esophagus)

กระดูกอ่อนของกล่องเสียง[แก้]

กระดูกอ่อนของกล่องเสียงได้แก่ กระดูกอ่อนไทรอยด์ (thyroid cartilage), กระดูกอ่อนไครคอยด์ (cricoid cartilage), กระดูกอ่อนอะริทีนอยด์ (arytenoid cartilage), กระดูกอ่อนคอร์นิคิวเลท (corniculate cartilage) และ กระดูกอ่อนคิวนิฟอร์ม (cuneiform cartilage) กระดูกอ่อนของกล่องเสียง มองจากด้านหลัง

ภาพอื่นๆ[แก้]