บัญชีจำแนกทางสถิติระหว่างประเทศของโรคและปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้อง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

บัญชีจำแนกทางสถิติระหว่างประเทศของโรคและปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้อง (International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems มีชื่อย่อว่า ICD) เป็นรายละเอียดของโรคและการบาดเจ็บต่างๆ จัดพิมพ์เผยแผ่โดย องค์การอนามัยโลก และใช้ข้อมูลเป็นสถิติพยาธิภาวะและอัตราตาย จากทั่วโลก มีการแก้ไขปรับปรุงเป็นช่วงๆ ปัจจุบันจัดพิมพ์ครั้งที่ 10 แล้ว และปัจจุบันกำลังพัฒนารหัส ICD-11 อยู่ คาดว่าการดำเนินการทั้งหมดและเริ่มใช้งานได้จริงในปี 2018 ทุกๆ โรคหรือกลุ่มของโรคที่มีความสัมพันธ์กันจะอธิบายด้วยการวินิจฉัยและมีรหัสกำหนดให้เป็นการเฉพาะด้วยตัวอักษรถึง 5 หลัก โดยหลักแรกเป็นตัวอักษร A-Z หลักที่ 2-3 เป็นเลข 00-99 ตามด้วยจุดแล้วอาจตามด้วยตัวเลข 0-9 อีก 1-2 หลัก

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

ICD-8 และฉบับทบทวนก่อนหน้า[แก้]

เว็บไซต์ทางการของ ICD ขององค์การอนามัยโลก[แก้]

เว็บไซต์ทางการของ ICD-10 และ ICD-9 ฉบับสหรัฐอเมริกา[แก้]

เว็บไซต์ทางการของ ICD-10 ฉบับประเทศไทย[แก้]

เว็บไซต์อื่นๆ ของ ICD-10 และ ICD-9[แก้]