ข้ามไปเนื้อหา

บัญชีจำแนกทางสถิติระหว่างประเทศของโรคและปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้อง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

บัญชีจำแนกทางสถิติระหว่างประเทศของโรคและปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้อง (International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems มีชื่อย่อว่า ICD) เป็นรายละเอียดของโรคและการบาดเจ็บต่าง ๆ จัดพิมพ์เผยแผ่โดย องค์การอนามัยโลก และใช้ข้อมูลเป็นสถิติพยาธิภาวะและอัตราตาย จากทั่วโลก มีการแก้ไขปรับปรุงเป็นช่วง ๆ ปัจจุบันได้ทำการจัดพิมพ์ครั้งที่ 11 แล้ว โรคหรือกลุ่มของโรคที่มีความสัมพันธ์กันจะอธิบายด้วยการวินิจฉัยและมีรหัสกำหนดให้เป็นการเฉพาะตั้งแต่ 4-6 หลัก โดยหลักแรกในหมวดที่ 1-9 จะใช้ตัวเลข 1-9 เมื่อเข้าสู่หมวดที่ 10-26 จะใช้เป็นอักษร A-S นอกจากนี้ หมวด V คือSupplementary section for functioning assessment และหมวด X คือ External Cause แล้วจากนั้นจะแยกออกเป็นหมวดหมู่ในหลักถัดไป

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

ICD-8 และฉบับทบทวนก่อนหน้า[แก้]

เว็บไซต์ทางการของ ICD ขององค์การอนามัยโลก[แก้]

เว็บไซต์ทางการของ ICD-10 และ ICD-9 ฉบับสหรัฐอเมริกา[แก้]

 • ICD-9-CM Official homepage at the CDC

เว็บไซต์ทางการของ ICD-10 ฉบับประเทศไทย[แก้]

 • ICD-10-TM Online บัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับประเทศไทย
 • กลุ่มพัฒนามาตรฐานรหัสด้านสุขภาพ. กลุ่มภารกิจด้านข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศสุขภาพ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข

เว็บไซต์อื่นๆ ของ ICD-10 และ ICD-9[แก้]

 • Free ICD-9-CM search and navigate code website for 2009
 • Free ICD-9-CM Coding software
 • Installable ICD-10 Search Engine on Volume 1, 2 and 3 - have to pay for full functionality
 • MS Access MDB file at United States Department of Health and Human Services in the downloads section at the bottom
 • Free 2008 ICD-9-CM database (not downloadable)
 • ICD-9-CM search - Search and navigate ICD-9-CM
 • ICD-9 Search for Codes, Diagnosis and Medical Procedures
 • ICD9-CM Lookup Tool for the BlackBerr