ข้ามไปเนื้อหา

ICD-10 บทที่ 11: โรคของระบบย่อยอาหาร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
บัญชีจำแนกโรค ICD-10
A00-B99 โรคติดเชื้อและโรคปรสิตบางโรค
C00-D48 เนื้องอก
D50-D89 เลือดและอวัยวะสร้างเลือด
E00-E90 ต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตะบอลิซึม
F00-F99 ความผิดปกติทางจิตและพฤติกรรม
G00-G99 ระบบประสาท
H00-H59 ตาและอวัยวะเคียงลูกตา
H60-H95 หูและปุ่มกระดูกกกหู
I00-I99 ระบบไหลเวียนโลหิต
J00-J99 ระบบหายใจ
K00-K93 ระบบย่อยอาหาร
L00-L99 ผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง
M00-M99 กล้ามเนื้อโครงร่างและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน
N00-N99 ระบบสืบพันธุ์และระบบปัสสาวะ
O00-O99 การตั้งครรภ์ การคลอด และระยะหลังคลอด
P00-P96 ภาวะบางอย่างที่เริ่มต้นในระยะปริกำเนิด
Q00-Q99 รูปพิการและความผิดปกติของโครโมโซม
R00-R99 ความผิดปกติจากทางคลินิกและห้องปฏิบัติการ
S00-T98 การบาดเจ็บ การเป็นพิษ และอุบัติเหตุ
V01-Y98 สาเหตุภายนอก
Z00-Z99 ปัจจัยที่มีผลต่อสถานะสุขภาพ
U00-U99 รหัสเพื่อวัตถุประสงค์พิเศษ

ICD-10 บทที่ 11: โรคของระบบย่อยอาหาร เป็นบัญชีโรคย่อยหนึ่งจากบัญชีจำแนกทางสถิติระหว่างประเทศของโรคและปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้อง ฉบับทบทวนครั้งที่ 10 (ICD-10) ซึ่งเป็นรหัสของโรคและอาการ อาการแสดง ความผิดปกติที่ตรวจพบ อาการนำ สภาพสังคม หรือสาเหตุภายนอกของการบาดเจ็บหรือโรค จัดทำขึ้นโดยองค์การอนามัยโลกโดยแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2535 โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดประเภทการเจ็บป่วยตามเกณฑ์เพื่อใช้บันทึกเพื่อรวบรวมเป็นข้อมูลทางสถิติในการวางแผนสุขภาพในระดับสากล

K00-K93 - โรคของระบบย่อยอาหาร[แก้]

(K00-K14) โรคของช่องปาก ต่อมน้ำลาย และขากรรไกร[แก้]

(K20-K31) โรคของหลอดอาหาร กระเพาะอาหาร และลำไส้เล็กส่วนต้น[แก้]

(K35-K38) โรคของไส้ติ่ง[แก้]

(K40-K46) ไส้เลื่อน[แก้]

(K50-K52) ลำไส้เล็กและลำไส้ใหญ่อักเสบที่ไม่ติดเชื้อ[แก้]

(K55-K63) โรคอื่นของลำไส้[แก้]

(K65-K67) โรคของเยื่อบุช่องท้อง[แก้]

(K70-K77) โรคตับ[แก้]

  • (K77) ความผิดปกติของตับในโรคที่จำแนกไว้ที่อื่น

(K80-K87) โรคของถุงน้ำดี ทางเดินน้ำดี และตับอ่อน[แก้]

(K90-K93) โรคอื่นของระบบย่อยอาหาร[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]