ความกดอากาศ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ความกดอากาศ, ความดันอากาศหรือความดันบรรยากาศเป็น ความกดดันอยู่จุดใดหนึ่งของชั้นบรรยากาศของโลก โดยทั่วไปความกดอากาศจะประมาณเท่ากับความกดดันที่เกิดขึ้นย้อนน้ำหนักของอากาศอยู่บนจุดนั้น ๆ ซึ่งหมายความว่า จุดที่มีความกดอากาศต่ำจะมีอากาศที่มีมวลสารต่ำกว่าจะอยู่ข้างบนมัน ด้วยเหตุผลแบบเดียวกัน ความกดอากาศจะต่ำลงเมื่อระดับความสูงเพิ่มขึ้น ความกดอากาศที่ความสูงระดับน้ำทะเล จะเท่ากับ 1 atm (หนึ่งหน่วยบรรยากาศ) หรือ 101.325 kPa (กิโลปาสคาล) หรือ 760 mmHg (มิลลิเมตรปรอท)

  ความแตกต่างของความดันที่ตำแหน่งต่างๆ ทำให้เกิดปรากฏการณ์ต่างๆ ขึ้น ตัวอย่างเช่นในซีกโลกเหนือจะมีลมพัดออกจากศูนย์กลางความกดอากาศสูงในทิศตามเข็มนาฬิกา บริเวณความกดอากาศสูงเหล่านี้ มักจะเป็นบริเวณที่อากาศดี ขณะที่ในบริเวณความกดอากาศต่ำในซีกโลกเหนือ จะมีกระแสลมในทิศทวนเข็มนาฬิกา และมีสภาพอากาศที่อุ่นกว่า นอกจากนี้การชนกันระหว่างความกดอากาศสูงและความกดอากาศต่ำจะทำให้เกิดแนวปะทะอากาศ ซึ่งอาจขยายตัวเป็นพายุฝนฟ้าคะนองได้ ขณะที่บริเวณความกดอากาศต่ำที่เกิดขึ้นกลางมหาสมุทรในเขตร้อน จะได้รับพลังงานที่ปลดปล่อยจากการระเหยและกลั่นตัวของไอน้ำเหนือผิวมหาสมุทร ความกดอากาศต่ำเหล่านี้อาจทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุไต้ฝุ่น หรือพายุเฮอริเคนได้
  "ความกดอากาศสูงคืออะไร" บริเวณความกดอากาศสูง จะมีลมพัดออกมาจากศูนย์กลางตัดผ่านเส้นความกดอากาศเท่าในทิศทางตามเข็มนาฬิกาในซีกโลกเหนือ และทวนเข็มนาฬิกาในซีกโลกใต้ ลมที่พัดสูงพากลุ่มเมฆออกไปจากบริเวณ ดังนั้นบริเวณความกดอากาศสูงมักจะเป็นบริเวณความกดอากาศที่ดี บริเวณความกดอากาศสูง อาจจะเกิดจากความร้อน หรือเย็นก็ได้ และมักจะอยู่นิ่ง หรือบางครั้งเคลื่อนที่จากทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออกก็มี
  "ความกดอากาศต่ำคืออะไร" ระบบความกดอากาศต่ำได้แก่บริเวณที่มีความดันบรรยากาศต่ำกว่าปกติ มีกระแสอากาศไหลขึ้น และฝนตกบ่อยครั้ง ระบบเหล่านี้ส่วนมากรวมตัวเป็นคลื่นอากาศทางด้านหน้าของแนวปะทะอากาศเย็นที่เคลื่อนที่จากตะวันตกไปตะวันออก กระแสลมที่ไหลเข้ามาเพื่อแทนที่อากาศลอยตัวสูงขึ้นจะพัดในทิศทวนเข็มนาฬิกาทางซีกโลกเหนือ

ความกดอากาศมาตรฐาน[แก้]

อากาศมีสถานะเป็นก๊าซ แต่อากาศก็มีน้ำหนักเช่นเดียวกับของแข็งและของเหลว เราเรียกน้ำหนักซึ่งกดทับกันลงมานี้ว่า “ความกดอากาศ” (Air pressure) ความกดอากาศจะมีความแตกต่างกับแรงที่เกิดจากน้ำหนักกดทับตรงที่ความกดอากาศมีแรงดันอากาศทุกทิศทาง เช่นเดียวกับแรงดันอากาศในลูกโป่ง เมื่ออากาศเย็นซึ่งมีความหนาแน่นมากกว่าอากาศร้อน จึงมีความกดอากาศมากกว่าเรียกว่า “ความกดอากาศสูง” (High pressure) ในแผนที่อุตุนิยมจะใช้อักษร “H” สีน้ำเงินเป็นสัญลักษณ์ ในทางกลับกันหากอากาศร้อนก็จะมีความหนาแน่นน้อยกว่าอากาศเย็น จึงมีความกดอากาศน้อยกว่าเรียกว่า “ความกดอากาศต่ำ” (Low pressure) ในแผนที่อุตุนิยมจะใช้อักษร “L” สีแดง เป็นสัญลักษณ์ นักอุตุนิยมวิทยาใช้เครื่องมือ "บารอมิเตอร์" อย่างละเอียดสำหรับวัดความกดอากาศ หน่วยที่ใช้วัดความกดของอากาศนั้นอาจจะเป็นความสูงของปรอทเป็นนิ้วหรือเซนติเมตร ปอนด์ต่อตารางนิ้ว หรือกิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรก็ได้ แต่ในปัจจุบันส่วนมากนิยมใช้หน่วยเป็นมิลลิบาร์ (millibar) เพราะเป็นหน่วยที่สะดวกกว่า ซึ่งเราจะเปรียบเทียบกันได้ตามหลักการคำนวณต่อไปนี้

ความกดอากาศตามความสูง[แก้]

ขวดพลาสติกนี้ถูกปิดฝา ตอนอยู่ที่ระดับความสูงประมาณ 2,000 เมตร และเมื่อถูกนำลงมายังระดับน้ำทะเล มันจะถูกบีบอัดโดยความกดอากาศที่สูงกว่า
เศษส่วนของ 1 atm ความสูงโดยเฉลี่ย
(เมตร) (ฟุต)
1 0 0
1/2 5,486 18,000
1/3 8,376 27,480
1/10 16,132 52,926
1/100 30,901 101,381
1/1000 48,467 159,013
1/10000 69,464 227,899
1/100000 96,282 283,076