โรงเรียนสารสาสน์พิทยา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนสารสาสน์พิทยา
SSPlogo.jpg
AGE QUOD AGIS
ทำอะไร ทำจริง
376 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง เขต ยานนาวา กรุงเทพฯ ไทย ประเทศไทย 10120
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Sarasas Pittaya School
อักษรย่อ SSP (สสพ)
ประเภท โรงเรียนเอกชน สามัญขนาดใหญ่ หลักสูตรภาษาอังกฤษ
ก่อตั้ง พ.ศ. 2507
ผู้ก่อตั้ง นายพิบูลย์ ยงค์กมล และ นางเพ็ญศรี ยงค์กมล
เว็บไซต์

โรงเรียนสารสาสน์พิทยา เป็นโรงเรียนแห่งที่แรก ของกลุ่มโรงเรียนในเครือสารสาสน์ที่เปิด ทำการเรียนการสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอน (Bilingual Program โรงเรียนสองภาษา) ก่อตั้งขึ้นโดยท่านอาจารย์พิบูลย์ ยงค์กมล และท่านอาจารย์ เพ็ญศรี ยงค์กมล เมื่อปี พ.ศ. 2507 และเป็นโรงเรียนแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้ทำการทดลองสอนหลักสูตรสองภาษา (Bilingual Programme) โดยในภายหลังหลักสูตรนี้ได้ถูกนำไปเริ่มใช้อย่างเป็นทางการครั้งแรกที่ โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา

บุคลากรและผู้เกี่ยวข้อง[แก้]

โรงเรียนสารสาสน์พิทยามีครูต่างชาติทั้งสิ้น 37 คน และครูไทย 181 คน

คณะผู้บริหารโรงเรียน[แก้]

 • นางสาวศุภวรรณ หลำผาสุข- ผู้อำนวยการ
 • นางณัฎฐินีนาถ ลิมปิตะวัฒน์ - รองผู้อำนวยการ
 • นางสมใจ ศรีอินทรสุด - รองผู้อำนวยการและผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายอาหารและโภชนาการ
 • นางสาวมาเรีย จันทร์ส่องแสง - ผู้ช่วยผู้อำนวยการแผนกอนุบาล
 • นางอุทัย สถาพรเจริญชัย - ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายประถมศึกษา
 • นางสาวสุชาดา ชิณวงศ์ - ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการสองภาษา
 • นางสาวใกล้รุ่ง จิตต์ชนะ - ผู้วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการประถมศึกษา
 • นางจันทร์แก้ว โมคศิริ - ผู้ช่วยผู้อำนวยการแผนกสองภาษา
 • นางอุษา สาธรณ์ - ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบ
 • นายมนตรี จันทรวงศ์ - ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการมัธยมศึกษา
 • นายอรรถวุฒิ น้อยศิริ - ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายมัธยมศึกษา

สมาคมศิษย์เก่า[แก้]

 • นางอังสนา กอวีรสกุลชัย - นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสารสาสน์พิทยา

ทำเนียบผู้อำนวยการ[แก้]

  *   นายมรกต ดุษฏีธรรม
  *   นายพิบูลย์ ยงค์กมล
  *   นางเพ็ญศรี ยงค์กมล
  *   นางเรืองไร หน่ายคอน
  *   ด.ร.สุทธิพงศ์ ยงค์กมล
  *   ด.ร.นันทิภา ยงค์กมล
  *   นางปณิฎฐา กลั่นการบุณ
  *   นางยุวดี พารุ่ง
  *   นางสาวศุภวรรณ หลำผาสุข

แผนการเรียน - หลักสูตร[แก้]

ประเภทแผนกการเรียน

แผนกสามัญ[แก้]

แผนกสามัญของโรงเรียนสารสาสน์พิทยา ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 มีความแตกต่างเหนือกว่าโรงเรียนสามัญอื่น ได้แก่ หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ และการเรียน 5 รายวิชาเป็นภาษาอังกฤษ โดยครูไทยและครูต่างชาติ ได้แก่ Mathematics, Health Education, Social Studies , Science และ Art ( คณิตศาสตร์, สุขศึกษา, สังคมศึกษา , วิทยาศาสตร์และศิลปะ )

ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายมีแบ่งเป็น 3 แผนการเรียนคือ

 • แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (วิทย์คณิต) - เน้นวิชาคณิตศาสตร์ และวิชาทางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์, ชีววิทยา และ เคมี) และยังมีการสอนวิชา วิทยาศาสตร์ทั่วไป อีกด้วย
 • แผนการเรียนคณิตศาสตร์ - อังกฤษ (ศิลป์คำนวณ) - เน้นวิชาคณิตศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ โดยจะมีการเรียนกับครูต่างชาติในวิชา English
 • แผนการเรียนคณิตศาสตร์ - จีนกลาง (ศิลป์ภาษา) - เน้นวิชาภาษาจีนกลางเป็นหลัก และมีการเรียนกับครูต่างชาติในวิชา English

แผนกสองภาษา[แก้]

แผนก 2 ภาษา ( Bilingual Programme ) ตั้งแต่ KG.1 - Grade 12 เรียนหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ และเรียนภาษาอังกฤษจากครูชาวต่างชาติ ได้แก่ วิชา Mathematics, Science, Social Studies, E.S.L., Physical Education, Drama and Club , Health Studies และ Moral

ในแผนกมัธยมศึกษาตอนปลายมี 1 แผนการเรียนคือ

 • แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Major in Mathematics and Science) จะเน้นวิชาคณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในหลักสูตรภาษาอังกฤษ โดยจะมีการเรียนกับครูต่างชาติในวิชา English, Physics, Chemistry, Biology, Mathematics, Computer และ Sports โดยได้มีการสอนวิชา Chemistry, Biology และ Physics เป็นแห่งแรกในโรงเรียนในเครือสารสาสน์อีกด้วย โดยจะทำการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ตำราเรียนจะใช้หลักสูตรของต่างประเทศ และยังมีการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปเหมือนแผนกสามัญ

ในแผนกสองภาษาจะเน้นให้ผู้เรียนได้สื่อสารและใช้ภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาโดยตรง แม้เด็กจะไม่มีพื้นฐานทางภาษาอังกฤษที่ดีมาก่อน ก็จะสามารถพัฒนาด้านการฟัง การอ่าน การเขียน และการพูดได้อย่างรวดเร็ว

อีกทั้งจัดให้มีการสอนภาษาจีน, ภาษาฝรั่งเศส , ภาษาเยอรมัน เป็นภาษาที่ 3 ในระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 ของทั้งสองแผนกอีกด้วย

อ้างอิง[แก้]

 • http://www.ssp.ac.th
 • เว็บไซต์ กลุ่มโรงเรียนในเครือสารสาสน์
 • Sarasas Pittaya School Year Book
 • นิตยสาร วันนี้ที่สารสาสน์
 • หนังสือ อนุสรณ์ครบรอบ 40 ปี สารสาสน์พิทยา