เทศบาลตำบลสันมะเค็ด

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
เทศบาลตำบลสันมะเค็ด
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรีนายอิ่นคำ กรงจักร์
พื้นที่
 • ทั้งหมด66.189 ตร.กม. (25.556 ตร.ไมล์)
ประชากร (2553)
 • ทั้งหมด11,168
 • ความหนาแน่น168.72 คน/ตร.กม. (437.0 คน/ตร.ไมล์)
ที่อยู่
สำนักงาน
310 หมู่ที่3 บ้านสันนคร สำนักงานเทศบาลตำบลสันมะเค็ด
ตำบลสันมะเค็ด
อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120
โทรศัพท์053-677405
เว็บไซต์https://www.sanmaket.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เทศบาลตำบลสันมะเค็ด เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทเทศบาลตำบล ตั้งอยู่ในเขตอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย มีพื้นที่ครอบคลุมตำบลสันมะเค็ดทั้งตำบล

ประวัติ[แก้]

ตำบลสันมะเค็ด แยกการปกครองออกจากตำบลแม่อ้อ เมื่อปี พ.ศ. 2520 มีทั้งหมด 12 หมู่บ้าน ต่อมาได้แยกหมู่บ้านออกเป็น 17 หมู่บ้าน เมื่อปี พ.ศ. 2535 ได้รับการยกฐานะเป็นสภาตำบลนิติบุคคล และต่อมาปี พ.ศ. 2539 ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล และในปีพ.ศ. 2556 ได้ยกฐานะขึ้นเป็น เทศบาลตำบลสันมะเค็ด

ลักษณะที่ตั้ง[แก้]

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลแม่อ้อ อำเภอพาน
 • ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลสันติสุข อำเภอพาน
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลดอยงาม อำเภอพาน เทศบาลตำบลป่าแงะ อำเภอป่าแดด
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลแม่อ้อ ตำบลสันติสุข อำเภอพาน

เขตการปกครอง[แก้]

 • เทศบาลตำบลสันมะเค็ด มีพื้นที่ 66.189 ตารางกิโลเมตร หรือ41,368.47 ไร่ ประกอบด้วย 1 ตำบล คือ ตำบลสันมะเค็ด จำนวน 21 หมู่บ้าน ดังนี้
 • หมู่ 1 บ้านสันมะเค็ด
 • หมู่ 2 บ้านกว๋าวโท้ง
 • หมู่ 3 บ้านสันนคร
 • หมู่ 4 บ้านสันต้นดู่
 • หมู่ 5 บ้านกล้วย
 • หมู่ 6 บ้านห้วยเครือบ้า
 • หมู่ 7 บ้านใหม่ท่าเรือ
 • หมู่ 8 บ้านป่าแดงงาม
 • หมู่ 9 บ้านใหม่ใน
 • หมู่ 10 บ้านป่าตึงทันใจ
 • หมู่ 11 บ้านผาลาด
 • หมู่ 12 บ้านกล้วยทรายงาม
 • หมู่ 13 บ้านหนองเป็ด
 • หมู่ 14 บ้านกล้วยใหม่
 • หมู่ 15 บ้านสันตะเคียน
 • หมู่ 16 บ้านกล้วยทรายทอง
 • หมู่ 17 บ้านทุ่งทองกวาว
 • หมู่ 18 บ้านสันป่าสัก
 • หมู่ 19 บ้านสันป่าสักทอง
 • หมู่ที่ 20 บ้านศรีนคร
 • หมู่ที่ 21 บ้านกล้วยทรายเงิน

ประชากร[แก้]

จำนวนประชาชนในเขตเทศบาลตำบลสันมะเค็ด ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2553 มีจำนวน 11,168 คน แยกเป็นชาย 5,516 คน หญิง 5,652 คน ความหนาแน่นของประชากร 168.72 คนต่อตารางกิโลเมตร จำนวนบ้าน 2,903 หลังคาเรือน

การคมนาคม[แก้]

การคมนาคมติดต่อของตำบลสันมะเค็ด ใช้เส้นทางคมนาคมทางบกเป็นทางหลัก มีรายละเอียดดังนี้ ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1126 ติดต่อกับตำบลสันติสุข ตำบลดอยงาม อำเภอพาน ตำบลป่าแงะ อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1190 สามารถเชื่อมกับทางหลวงหมายเลข 1126 และทางทิศเหนือติดต่อกับตำบลแม่อ้อ ซึ่งสามารถ ไปอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1181 ตำบลสันติสุข ผ่านตำบลสันมะเค็ด ติดต่อกับตำบลแม่อ้อ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ถนนเชียงราย 3018 ติดต่อระหว่างหมู่บ้านภายในตำบลและตำบลแม่อ้อถนน รพช. เชียงราย 2016 ติดต่อระหว่างหมู่บ้านภายในตำบลและตำบลแม่อ้อ เชียงราย 3053 ติดต่อระหว่างหมู่บ้านและตำบลดอยลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

การศึกษา[แก้]

สถานศึกษาในเขตเทศบาลตำบลสันมะเค็ด มีดังนี้

 • โรงเรียนประถม สพฐ.
 1. โรงเรียนชุมชนสันมะเค็ด
 2. โรงเรียนบ้านสันต้นดู่
 3. โรงเรียนบ้านกล้วย
 • โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
 1. โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง
 2. โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม
 • โรงเรียนมัธยม สพม.
 1. โรงเรียนนครวิทยาคม

การสาธารณสุข[แก้]

มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจำนวน 2 แห่ง คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลสันมะเค็ด และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่ท่าเรือ

ความภาคภูมิใจของตำบล[แก้]

 1. ชนะเลิศแห่งประเทศไทยในโครงการชุมชนต้นแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว (ข้าวพันไร่) รับถ้วยพระราชทานจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

อ้างอิง[แก้]