เขตที่แสงส่องถึง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ระดับชั้นทะเล

เขตที่แสงส่องถึง (อังกฤษ: epipelagic) เป็นระดันน้ำทะเลที่มีความลึก0-200เมตรจากผิวน้ำเป็นชั้นที่มีออกซิเจนที่ละลายและสารอาหารทำให้ปลาและแพลงก์ตอนชุกชุม มีความเอื้อต่อการสังเคราะห์แสงมีพืชและปาการังอยู่เป็นจำนวนมาก

ระดับชั้นทะเล[แก้]

ทะเลจะแบ่งเป็น4ชั้นคือ

1.เขตที่แสงส่องถึง(ความลึก0-200เมตร)

2.เขตที่มีแสงเข้ม(200-1,000เมตร)

3.เขตแสงสลัว(1,000-4,000เมตร)

4.เขตที่แสงส่องไม่ถึง(4,000-6,000เมตร)หรือมากกว่า

โดยเขตที่มีแสงเข้ม(200-1,000เมตร),เขตแสงสลัว(1,000-4,000เมตร)และเขตที่แสงส่องไม่ถึง(4,000-6,000เมตร)นั้นจะถือว่าเป็นทะเลลึก[1]


ลักษณะสิ่งแวดล้อม[แก้]

เป็นชั้นทะเลที่มีความอุมสมบูรณ์มีปลา,ปาการัง,กัลปังหา,สาหร่าย,แพลงก์ตอน,และสัตว์น้ำชุกชุมซึ้งปลาบริเวณนี้เรียกว่าปลาผิวน้ำ

อุณหภูมิ[แก้]

จะอยู่ในอุณหภูมิน้ำปกติหรือประมาณ 26-28 ° C

แสง[แก้]

สามารถมีแสงอาทิตย์ส่องผ่านได้ดี

อ้างอิง[แก้]