ข้ามไปเนื้อหา

คลื่นใต้น้ำ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

คลื่นใต้น้ำ หมายถึง คลื่นในมหาสมุทรที่มีช่วงคลื่นยาวสม่ำเสมอและยอดเรียบเคลื่อนตัวมาจากแหล่งกำเนิดที่อยู่ไกลมาก ชาวเรือถือเป็นสัญญาณบอกเหตุว่าจะเกิดพายุ จากความหมายดังกล่าว เป็นที่มาของสำนวนไทยที่เปรียบเทียบ "คลื่นใต้น้ำ" กับ "เหตุการณ์ที่กรุ่นอยู่ภายใน แต่ภายนอกดูเสมือนสงบเรียบร้อย"

ในอดีต พบว่าบางครั้งมีการใช้คำว่า "คลื่นใต้น้ำ" แทนความหมายของคำว่า "คลื่นสึนามิ" (Tsunami) แต่แท้จริงไม่เกี่ยวข้องกัน