การอนุรักษ์ทางทะเล

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

การอนุรักษ์ทางทะเล หมายถึงการศึกษาการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลทางกายภาพ และทรัพยากรทางทะเลทางชีวภาพตลอดจนระบบนิเวศ โดยเป็นการป้องกันและรักษาระบบนิเวศในมหาสมุทรและทะเลผ่านการจัดการตามแผนเพื่อป้องกันการแสวงประโยชน์จากทรัพยากรเหล่านี้ การอนุรักษ์ทางทะเลเป็นผลมาจากผลกระทบที่เกิดขึ้นในสิ่งแวดล้อมของเรา เช่น การสูญพันธุ์, การทำลายถิ่นฐานธรรมชาติ และการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศ[1] รวมถึงมุ่งเน้นไปที่การจำกัดความเสียหายของมนุษย์ต่อระบบนิเวศทางทะเล, การฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลที่เสียหาย และรักษาสายพันธุ์ที่อ่อนแอ ตลอดจนระบบนิเวศของสิ่งมีชีวิตทางทะเล การอนุรักษ์ทางทะเลเป็นระเบียบวินัยที่ค่อนข้างใหม่ซึ่งได้พัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองต่อประเด็นทางชีววิทยา เช่น การสูญพันธุ์ และที่อยู่อาศัยใต้ทะเลที่เปลี่ยนไป

นักอนุรักษ์ทางทะเลพึ่งพาหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่ได้จากชีววิทยาทางทะเล, สมุทรศาสตร์ และวิทยาศาสตร์การประมง ตลอดจนปัจจัยต่าง ๆ ของมนุษย์ เช่น ความต้องการทรัพยากรทางทะเลและกฎหมายทางทะเล, เศรษฐศาสตร์และนโยบาย เพื่อกำหนดวิธีการที่ดีที่สุดในการปกป้องและอนุรักษ์สายพันธุ์รวมถึงระบบนิเวศทางทะเล การอนุรักษ์ทางทะเลอาจอธิบายได้ว่าเป็นสาขาย่อยของชีววิทยาเชิงอนุรักษ์

พืดหินปะการัง[แก้]

ดูบทความหลักที่: พืดหินปะการัง

พืดหินปะการังเป็นศูนย์กลางของความหลากหลายทางชีวภาพ และเป็นนักแสดงหลักในการอยู่รอดของระบบนิเวศทั้งหมด พวกมันให้อาหารสัตว์ทะเลต่าง ๆ, ป้องกัน และที่พักพิงซึ่งทำให้สายพันธุ์ดำรงอยู่หลายชั่วอายุ[2] ยิ่งกว่านั้น พืดหินปะการังยังเป็นส่วนสำคัญของการดำรงชีวิตของมนุษย์ผ่านการใช้เป็นแหล่งอาหาร (เช่น ปลา และหอย) เช่นเดียวกับพื้นที่ทางทะเลสำหรับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ให้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ[3] นอกจากนี้ มนุษย์กำลังทำการวิจัยเกี่ยวกับการใช้ปะการังเป็นแหล่งศักยภาพใหม่สำหรับยา (เช่น สเตอรอยด์ และยาแก้อักเสบ)[4][5]

น่าเสียดาย เนื่องจากผลกระทบของมนุษย์ต่อพืดหินปะการัง, ระบบนิเวศเหล่านี้กำลังเสื่อมโทรมมากขึ้นเรื่อย ๆ และต้องการการอนุรักษ์ ภัยคุกคามที่ใหญ่ที่สุด ได้แก่ การประมงเกินขีดจำกัด, การทำประมงแบบทำลายล้าง, การตกตะกอน และมลพิษจากแหล่งที่ดิน[6] นอกจากนี้ เมื่อร่วมกับคาร์บอนที่เพิ่มขึ้นในมหาสมุทร, ปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาว และเชื้อโรค นั่นหมายความว่าไม่มีแนวปะการังอันบริสุทธิ์ในโลกนี้[7] ขณะนี้มีแนวปะการังมากถึง 88 เปอร์เซนต์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ถูกคุกคาม กับ 50 เปอร์เซนต์ของแนวปะการังเหล่านั้นที่ความเสี่ยง "สูง" หรือ "สูงมาก" ที่สูญหายไป ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อความหลากหลายทางชีวภาพและการอยู่รอดของสิ่งมีชีวิตอาศัยที่ต้องพึ่งพาปะการัง[6]

สิ่งนี้เป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อประเทศที่เป็นเกาะ เช่น ประเทศซามัว, อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ เพราะคนจำนวนมากพึ่งพาอาศัยระบบนิเวศพืดหินปะการังเพื่อเลี้ยงครอบครัวและทำมาหากิน อย่างไรก็ตาม ชาวประมงจำนวนมากไม่สามารถจับปลาได้มากเท่าที่เคยเป็นมา ดังนั้นพวกเขาจึงใช้ไซยาไนด์และไดนาไมต์ในการจับปลามากขึ้น ซึ่งจะทำลายระบบนิเวศของแนวปะการังขยายออกไปอีก[8] ลักษณะวิสัยที่ไม่ดีนี้นำไปสู่การลดลงของพืดหินปะการังและทำให้ปัญหานี้ยาวนานขึ้น วิธีหนึ่งในการหยุดวงจรนี้ คือการให้ความรู้แก่ชุมชนท้องถิ่นว่าเหตุใดการอนุรักษ์พื้นที่ทางทะเลที่มีแนวปะการังจึงมีความสำคัญ[9]

ผลกระทบของมนุษย์[แก้]

การเพิ่มประชากรมนุษย์ส่งผลให้มนุษย์มีผลกระทบต่อระบบนิเวศมากขึ้น กิจกรรมของมนุษย์ส่งผลให้อัตราการสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งทำให้ความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและสัตว์ลดลงอย่างมากในสิ่งแวดล้อมของเรา[10] ผลกระทบเหล่านี้รวมถึงแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นจากการประมง ตลอดจนความเสื่อมโทรมของแนวปะการัง และการประมงเกินขีดจำกัด รวมถึงแรงกดดันจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา[11] การเสื่อมสภาพของพืดหินปะการังส่วนใหญ่เชื่อมโยงกับกิจกรรมของมนุษย์ – 88 เปอร์เซนต์ของแนวปะการังถูกคุกคามด้วยเหตุผลต่าง ๆ ที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ในปริมาณที่มากเกินไป มหาสมุทรดูดกลืนคาร์บอนไดออกไซต์ประมาณ 1 ใน 3 ของที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ ซึ่งมีผลกระทบที่เป็นอันตรายต่อสภาพแวดล้อมทางทะเล ระดับที่เพิ่มขึ้นของคาร์บอนไดออกไซด์ในมหาสมุทรเปลี่ยนเคมีของน้ำทะเลโดยการลดค่าพีเอช ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในฐานะการกลายเป็นกรดของมหาสมุทร

ส่วนที่เหลือจากการรั่วไหลของน้ำมันเอ็กซอนวัลเดซหลังจากการทำให้คืนสภาพโดยพนักงานน้ำมันรั่วไหลในรัฐอะแลสกา

การรั่วไหลของน้ำมันก็ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเลเช่นกัน ซึ่งมีส่วนทำให้เกิดมลพิษทางทะเลอันเป็นผลมาจากกิจกรรมของมนุษย์ โดยผลกระทบของน้ำมันต่อปลาทะเลได้รับการศึกษาตามการรั่วไหลที่สำคัญในสหรัฐ

การขนส่งทางเรือเป็นตัวนำโรคที่สำคัญสำหรับการการนำสู่ของสายพันธุ์สัตว์ทะเลต่างถิ่น ซึ่งบางส่วนสามารถกลายเป็นระบบนิเวศที่มากเกินไปและเปลี่ยนแปลง การชนกันกับเรืออาจเป็นอันตรายถึงชีวิตสำหรับวาฬ และสามารถส่งผลกระทบต่อความมีชีวิตของกลุ่มพืชและสัตว์ที่อาศัยอยู่ในบริเวณหนึ่งทั้งหมด รวมถึงประชากรวาฬไรท์นอกชายฝั่งตะวันออกของสหรัฐ

เทคนิค[แก้]

กลยุทธ์และเทคนิคการอนุรักษ์ทางทะเลมีแนวโน้มที่จะรวมสาขาวิชาทางทฤษฎี เช่น ชีววิทยาประชากร เข้ากับกลยุทธ์การอนุรักษ์เชิงปฏิบัติ เช่น การจัดตั้งพื้นที่คุ้มครอง เช่นเดียวกับพื้นที่คุ้มครองทางทะเล (เอ็มพีเอ) หรือพื้นที่อนุรักษ์ทางทะเลโดยสมัครใจ พื้นที่คุ้มครองเหล่านี้อาจได้รับการจัดตั้งขึ้นด้วยเหตุผลหลายประการ และมุ่งที่จะจำกัดผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย์ พื้นที่คุ้มครองเหล่านี้ปฏิบัติการแตกต่างกัน ซึ่งรวมถึงอาเรสที่มีการปิดตามฤดูกาล และ/หรือ การปิดถาวร เช่นเดียวกับการแบ่งเขตหลายระดับที่อนุญาตให้ราษฎรดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในพื้นที่แยกต่างหาก ตลอดจนโซนส่งเสริม, ไม่มีการใช้ และที่ใช้งานได้หลากหลาย[12]

เทคนิคอื่น ๆ รวมถึงการพัฒนาการทำประมงอย่างยั่งยืน และฟื้นฟูประชากรสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ด้วยวิธีการเทียม

จุดสนใจของนักอนุรักษ์อีกประการหนึ่งอยู่ในการกำจัดกิจกรรมของมนุษย์ที่เป็นอันตรายต่อทั้งระบบนิเวศทางทะเลหรือสปีชีส์ผ่านนโยบาย เทคนิคต่าง ๆ เช่น โควตาการจับปลา เช่นเดียวกับที่ตั้งขึ้นโดยองค์การประมงแอตแลนติกตะวันตกเฉียงเหนือ หรือกฎหมายเช่นที่ระบุไว้ด้านล่าง การตระหนักถึงเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ระบบนิเวศทางทะเลของมนุษย์เป็นสิ่งสำคัญเช่นเดียวกับการให้ความรู้แก่สาธารณชนเกี่ยวกับปัญหาการอนุรักษ์ ซึ่งรวมถึงการให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวที่มาในพื้นที่ที่อาจไม่คุ้นเคยกับกฎระเบียบบางประการเกี่ยวกับแหล่งที่อยู่ทางทะเล ตัวอย่างหนึ่งของโครงการนี้คือโครงการที่เรียกว่ากรีนฟินส์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ใช้อุตสาหกรรมการดำน้ำสกูบาเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน โครงการนี้ดำเนินการโดยยูเนป ซึ่งสนับสนุนผู้ดำเนินงานการดำน้ำสกูบา เพื่อให้ความรู้แก่นักเรียนเกี่ยวกับความสำคัญของการอนุรักษ์ทางทะเล และส่งเสริมให้พวกเขาดำน้ำในลักษณะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่ไม่ทำลายพืดหินปะการัง หรือระบบนิเวศทางทะเลที่เกี่ยวข้อง

เทคโนโลยีและเทคโนโลยีครึ่งทาง[แก้]

เทคโนโลยีการอนุรักษ์ทางทะเลถูกนำมาใช้เพื่อปกป้องสิ่งมีชีวิต และ/หรือแหล่งที่อยู่อาศัยที่ถูกคุกคาม เทคโนโลยีเหล่านี้เป็นนวัตกรรมและการปฏิวัติเพราะลดการดักจับ, เพิ่มการรอดชีวิตและสุขภาพของสิ่งมีชีวิตในทะเลรวมถึงที่อยู่อาศัย ตลอดจนให้ประโยชน์แก่ชาวประมงที่ต้องพึ่งพาทรัพยากรเพื่อผลกำไร ตัวอย่างของเทคโนโลยีประกอบด้วยพื้นที่คุ้มครองทางทะเล (MPAs), เครื่องมือแยกเต่าทะเล (TED), หน่วยบันทึกอิสระ, แท็กจดหมายเหตุดาวเทียมแบบป๊อปอัพ และระบบระบุลักษณะของวัตถุด้วยคลื่นความถี่วิทยุ (RFID) การปฏิบัติจริงในเชิงพาณิชย์มีบทบาทสำคัญในความสำเร็จของการอนุรักษ์ทางทะเล เพราะมันเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อตอบสนองความต้องการของชาวประมงในขณะที่ยังปกป้องชีวิตทางทะเล[13]

แท็กจดหมายเหตุดาวเทียมแบบป๊อปอัพ (PSAT หรือ PAT) มีบทบาทสำคัญในการอนุรักษ์ทางทะเล โดยให้นักชีววิทยาทางทะเลมีโอกาสศึกษาสัตว์ในสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ สิ่งเหล่านี้ถูกใช้เพื่อติดตามการเคลื่อนไหวของสัตว์ทะเล (ปกติสำหรับขนาดใหญ่ ซึ่งย้ายถิ่น) แท็กจดหมายเหตุดาวเทียมแบบป๊อปอัพเป็นแท็กจดหมายเหตุ (หรือเครื่องบันทึกข้อมูล) ที่ติดตั้งด้วยวิธีการในการส่งข้อมูลที่รวบรวมผ่านดาวเทียม แม้ว่าข้อมูลจะได้รับการเก็บไว้ในแท็ก ข้อได้เปรียบที่สำคัญของมันคือมันไม่จำเป็นต้องดึงข้อมูลทางกายภาพเหมือนแท็กจดหมายเหตุสำหรับข้อมูลเพื่อให้พร้อมใช้งาน ทำให้มันเป็นเครื่องมืออิสระที่ทำงานได้สำหรับการศึกษาพฤติกรรมสัตว์ แท็กเหล่านี้ใช้เพื่อติดตามการเคลื่อนไหวของปลาแสงอาทิตย์,[14] วงศ์ปลากระโทง, ปลาฉลามสีน้ำเงิน, ปลาทูน่าครีบน้ำเงิน, ปลากระโทงดาบ และเต่าทะเล ข้อมูลตำแหน่ง, ความลึก, อุณหภูมิ และการเคลื่อนไหวของร่างกายใช้เพื่อตอบคำถามเกี่ยวกับรูปแบบการย้ายถิ่น, การเคลื่อนที่ของอาหารการกินตามฤดูกาล, กิจวัตรประจำวัน รวมถึงความอยู่รอดหลังจากการจับและปล่อย[15][16][17]

อุปกรณ์แยกเต่าทะเล (TEDs) กำจัดภัยคุกคามที่สำคัญต่อเต่าในสภาพแวดล้อมทางทะเล เต่าทะเลหลายตัวถูกจับโดยไม่ได้ตั้งใจ ซึ่งบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการตกปลา ในการตอบสนองต่อภัยคุกคามนี้ องค์การบริหารสมุทรศาสตร์และบรรยากาศแห่งชาติสหรัฐอเมริกา (NOAA) ได้ทำงานร่วมกับอุตสาหกรรมการวางอวนกุ้งเพื่อสร้างอุปกรณ์แยกเต่าทะเล[18] โดยการทำงานกับอุตสาหกรรมพวกเขาประกันความมีชีวิตเชิงพาณิชย์โดยอุปกรณ์ อุปกรณ์แยกเต่าทะเลเป็นชุดของแถบที่วางไว้ที่ด้านบนหรือด้านล่างของตาข่ายอวนลาก โดยติดตั้งราวขวางไว้ใน "คอ" ของอวนลากกุ้ง และทำหน้าที่เป็นตัวกรองเพื่อให้แน่ใจว่ามีเพียงสัตว์ตัวเล็ก ๆ เท่านั้นที่สามารถผ่านได้ กุ้งจะถูกจับ แต่สัตว์ที่มีขนาดใหญ่กว่า เช่น เต่าทะเลที่ถูกดักจับโดยอวนลากจะถูกถ่ายออกโดยบทบาทการกรองของราว[19]

ในทำนองเดียวกัน เทคโนโลยีครึ่งทางจะช่วยเพิ่มจำนวนประชากรสิ่งมีชีวิตในทะเล อย่างไรก็ตาม พวกเขาทำเช่นนั้นโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และจัดการกับอาการ แต่ไม่ใช่สาเหตุของการลดลง ตัวอย่างของเทคโนโลยีครึ่งทาง ได้แก่ สถานที่ฟักไข่และบันไดปลา[20]

อ้างอิง[แก้]

 1. Carleton., Ray, G. (2014). Marine conservation : science, policy, and management. McCormick-Ray, Jerry. Hoboken, NJ: Wiley-Blackwell. ISBN 9781118714430. OCLC 841199230.
 2. "IMPORTANCE OF CORAL REEFS – Coral Reefs – Ocean World". tamu.edu.
 3. Trist, Carolyn. "Recreating Ocean Space: Recreational Consumption and Representation of the Caribbean Marine." Professional Geographer. 51.3 (1999). Print.
 4. Ngoc, Ninh Thi; Huong, Pham Thi Mai; Thanh, Nguyen Van; Cuong, Nguyen Xuan; Nam, Nguyen Hoai; Thung, Do Cong; Kiem, Phan Van; Minh, Chau Van (1 September 2016). "Steroid Constituents from the Soft Coral Sinularia nanolobata". Chemical & Pharmaceutical Bulletin. 64 (9): 1417–1419. doi:10.1248/cpb.c16-00385. PMID 27321426.
 5. Yin, Chen-Ting; Wen, Zhi-Hong; Lan, Yu-Hsuan; Chang, Yu-Chia; Wu, Yang-Chang; Sung, Ping-Jyun (1 January 2015). "New Anti-inflammatory Norcembranoids from the Soft Coral Sinularia numerosa". Chemical & Pharmaceutical Bulletin. 63 (9): 752–756. doi:10.1248/cpb.c15-00414. PMID 26329871.
 6. 6.0 6.1 Burke, Lauretta, Liz Selig, and Mark Spalding (2001). "Reefs At Risk in Southeast Asia." World Resources Institute, p. 72.
 7. Pandolfi, J. M.; Bradbury, R. H.; Sala, E; Hughes, T. P.; Bjorndal, K. A.; Cooke, R. G.; McArdle, D; McClenachan, L; Newman, M. J.; Paredes, G; Warner, R. R.; Jackson, J. B. (2003). "Global trajectories of the long-term decline of coral reef ecosystems". Science. 301 (5635): 955–8. doi:10.1126/science.1085706. PMID 12920296.
 8. "Coral reef destruction and conservation". tamu.edu (18 May 2011).
 9. Rodrigo, Raul (1998). Resource at Risk: Philippine Coral Reefs.
 10. Derraik, José G.B (2002-09-01). "The pollution of the marine environment by plastic debris: a review". Marine Pollution Bulletin (in อังกฤษ). 44 (9): 842–852. doi:10.1016/S0025-326X(02)00220-5. ISSN 0025-326X.
 11. Lloret, Josep; Riera, Victòria (2008-12-01). "Evolution of a Mediterranean Coastal Zone: Human Impacts on the Marine Environment of Cape Creus". Environmental Management (in อังกฤษ). 42 (6): 977–988. doi:10.1007/s00267-008-9196-1. ISSN 0364-152X. PMID 18800202.
 12. "Marine Protected Areas".
 13. Jenkins, Lekeliad (2010). "Profile and influence of the successful fisher-Inventor of marine conservation technology". Conservation and Society. 8: 44. doi:10.4103/0972-4923.62677.
 14. Thys, Tierney (30 November 2003). "Tracking Ocean Sunfish, Mola mola with Pop-Up Satellite Archival Tags in California Waters". OceanSunfish.org. สืบค้นเมื่อ 14 June 2007.
 15. Block, Barbara A.; Dewar, Heidi; Farwell, Charles; Prince, Eric D. (4 August 1998). "A new satellite technology for tracking the movements of Atlantic bluefin tuna". Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 95 (16): 9384–9389. doi:10.1073/pnas.95.16.9384. PMC 21347. PMID 9689089.
 16. Hoolihan, John P. (16 November 2004). "Horizontal and vertical movements of sailfish (Istiophorus platypterus) in the Arabian Gulf, determined by ultrasonic and pop-up satellite tagging". Marine Biology. 146 (5): 1015–1029. doi:10.1007/s00227-004-1488-2.
 17. Stokesbury, Michael J. W.; Harvey-Clark, Chris; Gallant, Jeffrey; Block, Barbara A.; Myers, Ransom A. (21 July 2005). "Movement and environmental preferences of Greenland sharks (Somniosus microcephalus) electronically tagged in the St. Lawrence Estuary, Canada". Marine Biology. 148 (1): 159–165. doi:10.1007/s00227-005-0061-y.
 18. "Turtle Excluder Devices". noaa.gov.
 19. Turtle Excluder Device ที่ยูทูบ
 20. Meffe, Gary K. (1992). "Techno-Arrogance and Halfway Technologies: Salmon Hatcheries on the Pacific Coast of North America" (PDF). Conservation Biology. 6 (3): 350–354. doi:10.1046/j.1523-1739.1992.06030350.x. Archived from the original on 3 March 2016.CS1 maint: BOT: original-url status unknown (link)

บรรณานุกรม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]