วิธีใช้:ภาพ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก วิธีใช้:การใส่ภาพ)
คู่มือการเขียน
นโยบาย
นโยบาย
อะไรที่ไม่ใช่วิกิพีเดีย
คู่มือพื้นฐาน
หลักการตั้งชื่อบทความ
เขียนให้ดียิ่งขึ้น
เขียนไม่ให้ละเมิดลิขสิทธิ์
เขียนให้เป็นกลาง
วิธีใช้
การแก้ไขหน้า
การจัดหน้าโดยใช้แม่แบบช่วย
การอัปโหลดภาพ
การใส่ภาพ
การสร้างตาราง
การจัดหมวดหมู่
การสร้างหน้าเปลี่ยนทาง
การใส่ลิงก์
การลิงก์มาที่วิกิพีเดีย
การแทรกสูตรคณิตศาสตร์
อธิบาย
การแก้ไขเล็กน้อย
คำอธิบายอย่างย่อ
การทับศัพท์
คำทับศัพท์ในวิกิพีเดีย
อ่าน/เขียน คำทับศัพท์
ชื่อทะเล
ชื่อประเทศ-เมืองหลวง
ชื่อธาตุ
ถอดเสียงอังกฤษเป็นไทย
ถอดอักษรไทยเป็นโรมัน
อ้างอิง
การอ้างอิงแหล่งที่มา
ศัพท์บัญญัติ
สีที่ใช้ในเว็บ
แม่แบบ
แม่แบบ
โครง
แม่แบบแสดงข้อความ
แม่แบบเชื่อมโยงหัวข้อ
วิธีการสร้างแม่แบบ
บทความเฉพาะทาง
บทความฝรั่งเศส
บทความพฤกษา
บทความการ์ตูนญี่ปุ่น
บทความการทหาร
บทความเพลง

วิธีใช้:การใส่ภาพ หน้านี้อธิบายถึงการนำภาพมาใช้ในวิกิพีเดีย ซึ่งภาพที่ใช้นั้นจะต้องถูกอัปโหลดที่หน้าอัปโหลดของวิกิพีเดียไทย หรือหน้าอัปโหลดของคอมมอนส์เท่านั้น สำหรับภาพที่ถูกอัปโหลดไว้แล้วในวิกิพีเดียไทยสามารถหาดูได้ที่รายการภาพหรือ ห้องภาพใหม่ สำหรับในคอมมอนส์นั้น สามารหาดูได้ที่ วิกิมีเดียคอมมอนส์ ก่อนนำภาพมาใช้งานควรศึกษานโยบายการใช้ภาพ ส่วนวิธีการอัปโหลดภาพดูได้ที่ วิกิพีเดีย:การอัปโหลดภาพ

ตัวอย่างด้านล่างเป็นตัวอย่างการใส่ภาพในตำแหน่งต่างๆ ของบทความ โดยภาพที่นำมาใช้มีชื่อภาพว่า ภาพ:Wikitanface.png ซึ่งเป็นภาพที่ได้อัปโหลดไว้ที่คอมมอนส์โดยผู้ใช้คนอื่น สำหรับข้อความตัวอย่างประกอบบทความนั้นแสดงใน ตัวอักษรสีน้ำตาล

การใส่ภาพปกติ

การใส่ภาพปกติสามารถใส่โดยใช้วงเล็บสี่เหลี่ยมล้อมชื่อภาพหน้าและหลัง เช่นนี้จะแสดงรูปภาพขนาดเต็ม

[[ไฟล์:__ชื่อภาพ__]]

สำหรับการจำกัดความกว้าง (ไม่จำกัดความสูง) ถ้าเลือกหน่วยพิกเซล ให้ใส่ความกว้างแล้วตามด้วยตัวอักษร "px" รูปที่ย่อลงจะลดขนาดตามสัดส่วนเสมอ (ถ้าเป็นหน่วยอื่นก็ใส่หน่วยวัดแบบ CSS ให้ถูกต้อง เช่น % em in cm ฯลฯ)

[[ไฟล์:__ชื่อภาพ__|__ความกว้าง__px]]

หากต้องการจำกัดทั้งความกว้างและความสูง สามารถใช้รูปแบบดังนี้ (x คือเอกซ์ใช้แทนเครื่องหมายคูณ) ภาพที่ปรากฏจะมีขนาดไม่เกินมิติที่กำหนดไว้

[[ไฟล์:__ชื่อภาพ__|__ความกว้าง__x__ความสูง__px]]

ในกรณีที่ต้องการจำกัดความสูงอย่างเดียว (ไม่จำกัดความกว้าง) สามารถละส่วนของความกว้างทิ้งไป

[[ไฟล์:__ชื่อภาพ__|x__ความสูง__px]]
ตัวอย่างเช่น
ไม่ระบุขนาด 
[[ไฟล์:Wikitanface.png]]

ระบุความกว้าง 100 พิกเซล 
[[ไฟล์:Wikitanface.png|100px]]

ระบุความกว้าง 150 พิกเซล 
[[ไฟล์:Wikitanface.png|150px]]

ระบุความกว้าง 200 พิกเซล 
[[ไฟล์:Wikitanface.png|200px]]
แสดงผล ภาพที่ความกว้าง 100, 150, 200 พิกเซลตามลำดับ

Wikitanface.png Wikitanface.png Wikitanface.png

โดยเมื่อแทรกเป็นส่วนหนึ่งของบทความ ภาพจะถูกวางในตำแหน่งบทความนั้นพอดี ตัวอย่างเช่น

การ์ตูน คือ ศิลปะที่แสดงออกทางภาพหลายๆ แบบ ซึ่งมีความหมายแตกต่างกันจากผู้หนึ่งไปอีกผู้หนึ่งในยุคอดีต การ์ตูนหมายถึงภาพวาดที่ใช้การเรียนการศึกษาแทนการใช้ภาพจริง ในปัจจุบันการ์ตูนมักจะหมายถึงแอนิเมชัน ซึ่งเป็นเทคนิคในการสร้างการ์ตูนในยุคปัจจุบัน ที่มีการฉายทางโทรทัศน์ หรือภาพยนตร์ ศิลปะที่แสดงออกทางภาพหลายๆ แบบ ซึ่งมีความหมายแตกต่างกันจากผู้หนึ่งไปอีกผู้หนึ่งในยุคอดีต การ์ตูนหมายถึงภาพวาดที่ใช้การเรียนการศึกษาแทนการใช้ภาพจริง ในปัจจุบันการ์ตูนมักจะหมายถึงแอนิเมชัน ในปัจจุบันการ์ตูนมักจะหมายถึงแอนิเมชัน ซึ่งเป็นเทคนิคในการสร้างการ์ตูนในยุคปัจจุบัน Wikitanface.png ที่มีการฉายทางโทรทัศน์ หรือภาพยนตร์ ในความหมายอื่น ในความหมายอื่น การ์ตูนใช้แทนรายการสำหรับเด็กที่มีการใช้ สัตว์ หรือสิ่งมีชีวิตอย่างอื่นเคลื่อนไหวในลักษณะเหมือนมนุษย์ การ์ตูน คือ ศิลปะที่แสดงออกทางภาพหลายๆ แบบ ซึ่งมีความหมายแตกต่างกันจากผู้หนึ่งไปอีกผู้หนึ่งในยุคอดีต การ์ตูนหมายถึงภาพวาดที่ใช้การเรียนการศึกษาแทนการใช้ภาพจริง ในปัจจุบันการ์ตูนมักจะหมายถึงแอนิเมชัน

กำหนดตำแหน่งของภาพ

คราวนี้ ลองกำหนดตำแหน่งและคำสั่งต่างๆ ของภาพโดยการใช้คำสั่งเพิ่มเติม ดูที่ตัวอย่างต่อไปนี้:

กำหนดขนาดและตำแหน่งอัตโนมัติ

ถ้าไม่ต้องการกำหนดขนาด สามารถกำหนดให้เป็นขนาดมาตรฐานของวิกิพีเดียได้โดยใส่ข้อความว่า "thumb" ในส่วนของขนาดภาพ และขนาดของภาพจะเปลี่ยนแปลงขนาดของการตั้งค่าของผู้ใช้แต่ละคน ซึ่งสำหรับผู้ใช้ที่ไม่ลงทะเบียนจะแสดงผลในขนาด 180 พิกเซล และภาพที่กำหนดอัตโนมัติ (ภาพจะถูกจัดชิดขวาเมื่อใช้ thumb หากไม่กำหนดเป็นอย่างอื่น) และช่องสุดท้ายจะเป็นคำอธิบายซึ่งควรใส่เพื่ออธิบายภาพให้ชัดเจนขึ้น ตัวอย่างเช่น

[[ไฟล์:__ชื่อภาพ__|thumb|__คำอธิบาย__]]


ตัวอย่างการกำหนดขนาดและตำแหน่งอัตโนมัติ
[[ไฟล์:Wikipe-tan Birthday.svg|thumb|วิกิพีตังสัญลักษณ์ตัวการ์ตูนในวิกิพีเดีย]] 
แสดงผล
วิกิพีตังสัญลักษณ์ตัวการ์ตูนในวิกิพีเดีย

การ์ตูน คือ ศิลปะที่แสดงออกทางภาพหลายๆ แบบ ซึ่งมีความหมายแตกต่างกันจากผู้หนึ่งไปอีกผู้หนึ่งในยุคอดีต การ์ตูนหมายถึงภาพวาดที่ใช้การเรียนการศึกษาแทนการใช้ภาพจริง ในปัจจุบันการ์ตูนมักจะหมายถึงแอนิเมชัน ซึ่งเป็นเทคนิคในการสร้างการ์ตูนในยุคปัจจุบัน ที่มีการฉายทางโทรทัศน์ หรือภาพยนตร์ ศิลปะที่แสดงออกทางภาพหลายๆ แบบ ซึ่งมีความหมายแตกต่างกันจากผู้หนึ่งไปอีกผู้หนึ่งในยุคอดีต การ์ตูนหมายถึงภาพวาดที่ใช้การเรียนการศึกษาแทนการใช้ภาพจริง ในปัจจุบันการ์ตูนมักจะหมายถึงแอนิเมชัน ในปัจจุบันการ์ตูนมักจะหมายถึงแอนิเมชัน ซึ่งเป็นเทคนิคในการสร้างการ์ตูนในยุคปัจจุบัน ที่มีการฉายทางโทรทัศน์ หรือภาพยนตร์ ในความหมายอื่น ในความหมายอื่น การ์ตูนใช้แทนรายการสำหรับเด็กที่มีการใช้ สัตว์ หรือสิ่งมีชีวิตอย่างอื่นเคลื่อนไหวในลักษณะเหมือนมนุษย์ การ์ตูน คือ ศิลปะที่แสดงออกทางภาพหลายๆ แบบ ซึ่งมีความหมายแตกต่างกันจากผู้หนึ่งไปอีกผู้หนึ่งในยุคอดีต การ์ตูนหมายถึงภาพวาดที่ใช้การเรียนการศึกษาแทนการใช้ภาพจริง ในปัจจุบันการ์ตูนมักจะหมายถึงแอนิเมชัน ศิลปะที่แสดงออกทางภาพหลายๆ แบบ ซึ่งมีความหมายแตกต่างกันจากผู้หนึ่งไปอีกผู้หนึ่งในยุคอดีต การ์ตูนหมายถึงภาพวาดที่ใช้การเรียนการศึกษาแทนการใช้ภาพจริง ในปัจจุบันการ์ตูนมักจะหมายถึงแอนิเมชัน ซึ่งเป็นเทคนิคในการสร้างการ์ตูนในยุคปัจจุบัน ที่มีการฉายทางโทรทัศน์ หรือภาพยนตร์ ศิลปะที่แสดงออกทางภาพหลายๆ แบบ ซึ่งมีความหมายแตกต่างกันจากผู้หนึ่งไปอีกผู้หนึ่งในยุคอดีต การ์ตูนหมายถึงภาพวาดที่ใช้การเรียนการศึกษาแทนการใช้ภาพจริง ในปัจจุบันการ์ตูนมักจะหมายถึงแอนิเมชัน ในปัจจุบันการ์ตูนมักจะหมายถึงแอนิเมชัน ซึ่งเป็นเทคนิคในการสร้างการ์ตูนในยุคปัจจุบัน ที่มีการฉายทางโทรทัศน์ หรือภาพยนตร์ ในความหมายอื่น ในความหมายอื่น การ์ตูนใช้แทนรายการสำหรับเด็กที่มีการใช้ สัตว์ หรือสิ่งมีชีวิตอย่างอื่นเคลื่อนไหวในลักษณะเหมือนมนุษย์ การ์ตูน คือ ศิลปะที่แสดงออกทางภาพหลายๆ แบบ ซึ่งมีความหมายแตกต่างกันจากผู้หนึ่งไปอีกผู้หนึ่งในยุคอดีต การ์ตูนหมายถึงภาพวาดที่ใช้การเรียนการศึกษาแทนการใช้ภาพจริง ในปัจจุบันการ์ตูนมักจะหมายถึงแอนิเมชัน

กำหนดขนาดอัตโนมัติ วางตำแหน่งซ้าย

เพิ่มคำสั่ง "left" ตามหลัง จะทำให้ภาพถูกจัดชิดซ้ายของบทความ ตัวอย่างเช่น

[[ไฟล์:__ชื่อภาพ__|thumb|left|__คำอธิบาย__]]
ตัวอย่างการกำหนดขนาดและตำแหน่งอัตโนมัติ
[[ไฟล์:Wikitanface.png|thumb|left|วิกิพีตังสัญลักษณ์ตัวการ์ตูนในวิกิพีเดีย]] 
แสดงผล
วิกิพีตังสัญลักษณ์ตัวการ์ตูนในวิกิพีเดีย

การ์ตูน คือ ศิลปะที่แสดงออกทางภาพหลายๆ แบบ ซึ่งมีความหมายแตกต่างกันจากผู้หนึ่งไปอีกผู้หนึ่งในยุคอดีต การ์ตูนหมายถึงภาพวาดที่ใช้การเรียนการศึกษาแทนการใช้ภาพจริง ในปัจจุบันการ์ตูนมักจะหมายถึงแอนิเมชัน ซึ่งเป็นเทคนิคในการสร้างการ์ตูนในยุคปัจจุบัน ที่มีการฉายทางโทรทัศน์ หรือภาพยนตร์ ศิลปะที่แสดงออกทางภาพหลายๆ แบบ ซึ่งมีความหมายแตกต่างกันจากผู้หนึ่งไปอีกผู้หนึ่งในยุคอดีต การ์ตูนหมายถึงภาพวาดที่ใช้การเรียนการศึกษาแทนการใช้ภาพจริง ในปัจจุบันการ์ตูนมักจะหมายถึงแอนิเมชัน ในปัจจุบันการ์ตูนมักจะหมายถึงแอนิเมชัน ซึ่งเป็นเทคนิคในการสร้างการ์ตูนในยุคปัจจุบัน ที่มีการฉายทางโทรทัศน์ หรือภาพยนตร์ ในความหมายอื่น ในความหมายอื่น การ์ตูนใช้แทนรายการสำหรับเด็กที่มีการใช้ สัตว์ หรือสิ่งมีชีวิตอย่างอื่นเคลื่อนไหวในลักษณะเหมือนมนุษย์ การ์ตูน คือ ศิลปะที่แสดงออกทางภาพหลายๆ แบบ ซึ่งมีความหมายแตกต่างกันจากผู้หนึ่งไปอีกผู้หนึ่งในยุคอดีต การ์ตูนหมายถึงภาพวาดที่ใช้การเรียนการศึกษาแทนการใช้ภาพจริง ในปัจจุบันการ์ตูนมักจะหมายถึงแอนิเมชัน ศิลปะที่แสดงออกทางภาพหลายๆ แบบ ซึ่งมีความหมายแตกต่างกันจากผู้หนึ่งไปอีกผู้หนึ่งในยุคอดีต การ์ตูนหมายถึงภาพวาดที่ใช้การเรียนการศึกษาแทนการใช้ภาพจริง ในปัจจุบันการ์ตูนมักจะหมายถึงแอนิเมชัน ซึ่งเป็นเทคนิคในการสร้างการ์ตูนในยุคปัจจุบัน ที่มีการฉายทางโทรทัศน์ หรือภาพยนตร์ ศิลปะที่แสดงออกทางภาพหลายๆ แบบ ซึ่งมีความหมายแตกต่างกันจากผู้หนึ่งไปอีกผู้หนึ่งในยุคอดีต การ์ตูนหมายถึงภาพวาดที่ใช้การเรียนการศึกษาแทนการใช้ภาพจริง ในปัจจุบันการ์ตูนมักจะหมายถึงแอนิเมชัน ในปัจจุบันการ์ตูนมักจะหมายถึงแอนิเมชัน ซึ่งเป็นเทคนิคในการสร้างการ์ตูนในยุคปัจจุบัน ที่มีการฉายทางโทรทัศน์ หรือภาพยนตร์ ในความหมายอื่น ในความหมายอื่น การ์ตูนใช้แทนรายการสำหรับเด็กที่มีการใช้ สัตว์ หรือสิ่งมีชีวิตอย่างอื่นเคลื่อนไหวในลักษณะเหมือนมนุษย์ การ์ตูน คือ ศิลปะที่แสดงออกทางภาพหลายๆ แบบ ซึ่งมีความหมายแตกต่างกันจากผู้หนึ่งไปอีกผู้หนึ่งในยุคอดีต การ์ตูนหมายถึงภาพวาดที่ใช้การเรียนการศึกษาแทนการใช้ภาพจริง ในปัจจุบันการ์ตูนมักจะหมายถึงแอนิเมชัน

กำหนดขนาดและไม่มีกรอบรูป

ถ้าไม่กำหนดคำสั่ง "thumb" จะทำให้ภาพไม่มีกรอบล้อมรูปและไม่มีที่สำหรับคำอธิบาย ซึ่งวิธีนี้มักนิยมใช้เฉพาะกับสัญลักษณ์เท่านั้น ไม่นิยมใช้กับภาพทั่วไป ตัวอย่างเช่น

[[ไฟล์:__ชื่อภาพ__|right|__คำอธิบาย__]]
ตัวอย่างการกำหนดขนาดและตำแหน่งอัตโนมัติ
[[ไฟล์:Wikitanface.png|right|180px|วิกิพีตังสัญลักษณ์ตัวการ์ตูนในวิกิพีเดีย]] 
แสดงผล
วิกิพีตังสัญลักษณ์ตัวการ์ตูนในวิกิพีเดีย

การ์ตูน คือ ศิลปะที่แสดงออกทางภาพหลายๆ แบบ ซึ่งมีความหมายแตกต่างกันจากผู้หนึ่งไปอีกผู้หนึ่งในยุคอดีต การ์ตูนหมายถึงภาพวาดที่ใช้การเรียนการศึกษาแทนการใช้ภาพจริง ในปัจจุบันการ์ตูนมักจะหมายถึงแอนิเมชัน ซึ่งเป็นเทคนิคในการสร้างการ์ตูนในยุคปัจจุบัน ที่มีการฉายทางโทรทัศน์ หรือภาพยนตร์ ศิลปะที่แสดงออกทางภาพหลายๆ แบบ ซึ่งมีความหมายแตกต่างกันจากผู้หนึ่งไปอีกผู้หนึ่งในยุคอดีต การ์ตูนหมายถึงภาพวาดที่ใช้การเรียนการศึกษาแทนการใช้ภาพจริง ในปัจจุบันการ์ตูนมักจะหมายถึงแอนิเมชัน ในปัจจุบันการ์ตูนมักจะหมายถึงแอนิเมชัน ซึ่งเป็นเทคนิคในการสร้างการ์ตูนในยุคปัจจุบัน ที่มีการฉายทางโทรทัศน์ หรือภาพยนตร์ ในความหมายอื่น ในความหมายอื่น การ์ตูนใช้แทนรายการสำหรับเด็กที่มีการใช้ สัตว์ หรือสิ่งมีชีวิตอย่างอื่นเคลื่อนไหวในลักษณะเหมือนมนุษย์ การ์ตูน คือ ศิลปะที่แสดงออกทางภาพหลายๆ แบบ ซึ่งมีความหมายแตกต่างกันจากผู้หนึ่งไปอีกผู้หนึ่งในยุคอดีต การ์ตูนหมายถึงภาพวาดที่ใช้การเรียนการศึกษาแทนการใช้ภาพจริง ในปัจจุบันการ์ตูนมักจะหมายถึงแอนิเมชัน ศิลปะที่แสดงออกทางภาพหลายๆ แบบ ซึ่งมีความหมายแตกต่างกันจากผู้หนึ่งไปอีกผู้หนึ่งในยุคอดีต การ์ตูนหมายถึงภาพวาดที่ใช้การเรียนการศึกษาแทนการใช้ภาพจริง ในปัจจุบันการ์ตูนมักจะหมายถึงแอนิเมชัน ซึ่งเป็นเทคนิคในการสร้างการ์ตูนในยุคปัจจุบัน ที่มีการฉายทางโทรทัศน์ หรือภาพยนตร์ ศิลปะที่แสดงออกทางภาพหลายๆ แบบ ซึ่งมีความหมายแตกต่างกันจากผู้หนึ่งไปอีกผู้หนึ่งในยุคอดีต การ์ตูนหมายถึงภาพวาดที่ใช้การเรียนการศึกษาแทนการใช้ภาพจริง ในปัจจุบันการ์ตูนมักจะหมายถึงแอนิเมชัน ในปัจจุบันการ์ตูนมักจะหมายถึงแอนิเมชัน ซึ่งเป็นเทคนิคในการสร้างการ์ตูนในยุคปัจจุบัน ที่มีการฉายทางโทรทัศน์ หรือภาพยนตร์ ในความหมายอื่น ในความหมายอื่น การ์ตูนใช้แทนรายการสำหรับเด็กที่มีการใช้ สัตว์ หรือสิ่งมีชีวิตอย่างอื่นเคลื่อนไหวในลักษณะเหมือนมนุษย์ การ์ตูน คือ ศิลปะที่แสดงออกทางภาพหลายๆ แบบ ซึ่งมีความหมายแตกต่างกันจากผู้หนึ่งไปอีกผู้หนึ่งในยุคอดีต การ์ตูนหมายถึงภาพวาดที่ใช้การเรียนการศึกษาแทนการใช้ภาพจริง ในปัจจุบันการ์ตูนมักจะหมายถึงแอนิเมชัน

การกำหนดการเชื่อมโยง

ตามปกติแล้ว การคลิกที่รูปซึ่งแสดงอยู่ในหน้าใด ๆ จะเป็นการเชื่อมโยงไปยังหน้าไฟล์ของภาพนั้น ในบางกรณีที่ต้องการให้คลิกแล้วเชื่อมโยงไปยังหน้าอื่น เช่นบทความหรือหน้าโครงการ ก็สามารถทำได้โดยการเพิ่มพารามิเตอร์ link ลงไป ตามด้วยหน้าปลายทางที่ต้องการ ส่วนนี้ไม่สามารถใช้โค้ดวิกิได้ และไม่สามารถใช้กับลิงก์ภายนอกได้ กล่าวคือจะต้องเป็นหน้าที่มีอยู่ในวิกิเท่านั้น

[[ไฟล์:__ชื่อภาพ__|link=__ชื่อหน้าปลายทาง__]]

หากไม่ต้องการให้ภาพเชื่อมโยงไปยังหน้าใด ๆ เมื่อคลิก ให้เว้นว่างไว้

[[ไฟล์:__ชื่อภาพ__|link=]]

พารามิเตอร์ link นี้สามารถใช้ร่วมกับพารามิเตอร์อื่น ๆ ที่กล่าวไว้ทั้งหมดด้านบนได้ โดยคำอธิบายภาพจะปรากฏเป็นข้อความลอยเมื่อวางเมาส์เคอร์เซอร์ไว้บนภาพ และถ้าไม่ใส่คำอธิบายสิ่งที่จะแสดงคือชื่อลิงก์นั้นเอง

ตัวอย่างการใช้
[[ไฟล์:Wikipe-tan Birthday.jpg|50px|วิกิพีตังสัญลักษณ์ตัวการ์ตูนในวิกิพีเดีย|link=วิกิพีตัง]]
[[ไฟล์:Human-dialog-error.svg|30px|ไม่มีหน้าปลายทาง|link=]]

จะแสดงผลเป็น วิกิพีตังสัญลักษณ์ตัวการ์ตูนในวิกิพีเดีย เมื่อคลิกที่ภาพจะไปที่บทความ วิกิพีตัง ส่วน ไม่มีให้คลิก จะไม่สามารถคลิกได้

การใส่ภาพเป็นชุด

การใส่ภาพหลายภาพในบทความ ให้ใช้แท็ก <gallery>...</gallery> ภายในใส่โค้ดรูปภาพด้วยวิธีปกติ เพียงแต่เอาวงเล็บเหลี่ยมออก และใส่หนึ่งภาพต่อหนึ่งบรรทัด โดยปกติจะแสดงผลแถวละ 4 ภาพ

<gallery>
ไฟล์:ภาพ1|คำอธิบายภาพ1
ไฟล์:ภาพ2|คำอธิบายภาพ2
ไฟล์:ภาพ3|คำอธิบายภาพ3
ไฟล์:ภาพ4|คำอธิบายภาพ4
ไฟล์:ภาพ5|คำอธิบายภาพ5
ไฟล์:ภาพ6|คำอธิบายภาพ6
ไฟล์:ภาพ7|คำอธิบายภาพ7
...
</gallery>

สามารถใส่ perrow เพิ่มได้เพื่อกำหนดจำนวนภาพต่อแถว (เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสมไม่ควรใส่เกิน 5)

<gallery perrow="5">
...
</gallery>
ตัวอย่างการใช้
<gallery>
ไฟล์:Wikipe-tan full length.png|วิกิพีตังยิ้ม
ไฟล์:Wikipe-tan frontview.png|วิกิพีตังหน้าตรง
ไฟล์:Wikipe-tan (reversed).png|วิกิพีตังด้านอื่น
ไฟล์:Wikipe-tan sailor fuku.png|วิกิพีตังในชุดนักเรียน
ไฟล์:Wikipe-tan mopping.png|วิกิพีตังทำความสะอาด
ไฟล์:Wikipe tan casual.png|ชุดลำลอง
ไฟล์:Wikipe-tan_GothLoli.png|ชุดตุ๊กตา
ไฟล์:Wikipe-tan_in_navy_uniform.png|วิกิพีตังตอนโต
ไฟล์:Wikipe-tan Birthday.svg|ของขวัญความรู้เสรีสำหรับทุกคน
ไฟล์:CVULogo.png|วิกิพีตังในหน่วยเก็บกวาด
</gallery>
แสดงผลเป็น

ดูเพิ่ม