หน้านี้ถูกกึ่งล็อก

วิธีใช้:ภาพ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

คู่มือการเขียน
นโยบาย
นโยบาย
อะไรที่ไม่ใช่วิกิพีเดีย
คู่มือพื้นฐาน
หลักการตั้งชื่อบทความ
เขียนให้ดียิ่งขึ้น
เขียนไม่ให้ละเมิดลิขสิทธิ์
เขียนให้เป็นกลาง
วิธีใช้
การแก้ไขหน้า
การจัดหน้าโดยใช้แม่แบบช่วย
การอัปโหลดภาพ
การใส่ภาพ
การสร้างตาราง
การจัดหมวดหมู่
การสร้างหน้าเปลี่ยนทาง
การใส่ลิงก์
การลิงก์มาที่วิกิพีเดีย
การแทรกสูตรคณิตศาสตร์
อธิบาย
การแก้ไขเล็กน้อย
คำอธิบายอย่างย่อ
การทับศัพท์
คำทับศัพท์ในวิกิพีเดีย
อ่าน/เขียน คำทับศัพท์
ชื่อทะเล
ชื่อประเทศ-เมืองหลวง
ชื่อธาตุ
ถอดเสียงอังกฤษเป็นไทย
ถอดอักษรไทยเป็นโรมัน
อ้างอิง
การอ้างอิงแหล่งที่มา
ศัพท์บัญญัติ
สีที่ใช้ในเว็บ
แม่แบบ
แม่แบบ
โครง
แม่แบบแสดงข้อความ
แม่แบบเชื่อมโยงหัวข้อ
วิธีการสร้างแม่แบบ
บทความเฉพาะทาง
บทความฝรั่งเศส
บทความพฤกษา
บทความการ์ตูนญี่ปุ่น
บทความการทหาร
บทความเพลง

วิธีใช้:การใส่ภาพ หน้านี้อธิบายถึงการนำภาพมาใช้ในวิกิพีเดีย ซึ่งภาพที่ใช้นั้นจะต้องถูกอัปโหลดที่หน้าอัปโหลดของวิกิพีเดียไทย หรือหน้าอัปโหลดของคอมมอนส์เท่านั้น สำหรับภาพที่ถูกอัปโหลดไว้แล้วในวิกิพีเดียไทยสามารถหาดูได้ที่รายการภาพหรือ ห้องภาพใหม่ สำหรับในคอมมอนส์นั้น สามารหาดูได้ที่ วิกิมีเดียคอมมอนส์ ก่อนนำภาพมาใช้งานควรศึกษานโยบายการใช้ภาพ ส่วนวิธีการอัปโหลดภาพดูได้ที่ วิกิพีเดีย:การอัปโหลดภาพ

ตัวอย่างด้านล่างเป็นตัวอย่างการใส่ภาพในตำแหน่งต่างๆ ของบทความ โดยภาพที่นำมาใช้มีชื่อภาพว่า ภาพ:Wikitanface.png ซึ่งเป็นภาพที่ได้อัปโหลดไว้ที่คอมมอนส์โดยผู้ใช้คนอื่น สำหรับข้อความตัวอย่างประกอบบทความนั้นแสดงใน ตัวอักษรสีน้ำตาล

การใส่ภาพปกติ

การใส่ภาพปกติสามารถใส่โดยใช้วงเล็บสี่เหลี่ยมล้อมชื่อภาพหน้าและหลัง เช่นนี้จะแสดงรูปภาพขนาดเต็ม

[[ไฟล์:__ชื่อภาพ__]]

สำหรับการจำกัดความกว้าง (ไม่จำกัดความสูง) ถ้าเลือกหน่วยพิกเซล ให้ใส่ความกว้างแล้วตามด้วยตัวอักษร "px" รูปที่ย่อลงจะลดขนาดตามสัดส่วนเสมอ (ถ้าเป็นหน่วยอื่นก็ใส่หน่วยวัดแบบ CSS ให้ถูกต้อง เช่น % em in cm ฯลฯ)

[[ไฟล์:__ชื่อภาพ__|__ความกว้าง__px]]

หากต้องการจำกัดทั้งความกว้างและความสูง สามารถใช้รูปแบบดังนี้ (x คือเอกซ์ใช้แทนเครื่องหมายคูณ) ภาพที่ปรากฏจะมีขนาดไม่เกินมิติที่กำหนดไว้

[[ไฟล์:__ชื่อภาพ__|__ความกว้าง__x__ความสูง__px]]

ในกรณีที่ต้องการจำกัดความสูงอย่างเดียว (ไม่จำกัดความกว้าง) สามารถละส่วนของความกว้างทิ้งไป

[[ไฟล์:__ชื่อภาพ__|x__ความสูง__px]]
ตัวอย่างเช่น
ไม่ระบุขนาด 
[[ไฟล์:Wikitanface.png]]

ระบุความกว้าง 100 พิกเซล 
[[ไฟล์:Wikitanface.png|100px]]

ระบุความกว้าง 150 พิกเซล 
[[ไฟล์:Wikitanface.png|150px]]

ระบุความกว้าง 200 พิกเซล 
[[ไฟล์:Wikitanface.png|200px]]
แสดงผล ภาพที่ความกว้าง 100, 150, 200 พิกเซลตามลำดับ

Wikitanface.png Wikitanface.png Wikitanface.png

โดยเมื่อแทรกเป็นส่วนหนึ่งของบทความ ภาพจะถูกวางในตำแหน่งบทความนั้นพอดี ตัวอย่างเช่น

การ์ตูน คือ ศิลปะที่แสดงออกทางภาพหลายๆ แบบ ซึ่งมีความหมายแตกต่างกันจากผู้หนึ่งไปอีกผู้หนึ่งในยุคอดีต การ์ตูนหมายถึงภาพวาดที่ใช้การเรียนการศึกษาแทนการใช้ภาพจริง ในปัจจุบันการ์ตูนมักจะหมายถึงแอนิเมชัน ซึ่งเป็นเทคนิคในการสร้างการ์ตูนในยุคปัจจุบัน ที่มีการฉายทางโทรทัศน์ หรือภาพยนตร์ ศิลปะที่แสดงออกทางภาพหลายๆ แบบ ซึ่งมีความหมายแตกต่างกันจากผู้หนึ่งไปอีกผู้หนึ่งในยุคอดีต การ์ตูนหมายถึงภาพวาดที่ใช้การเรียนการศึกษาแทนการใช้ภาพจริง ในปัจจุบันการ์ตูนมักจะหมายถึงแอนิเมชัน ในปัจจุบันการ์ตูนมักจะหมายถึงแอนิเมชัน ซึ่งเป็นเทคนิคในการสร้างการ์ตูนในยุคปัจจุบัน Wikitanface.png ที่มีการฉายทางโทรทัศน์ หรือภาพยนตร์ ในความหมายอื่น ในความหมายอื่น การ์ตูนใช้แทนรายการสำหรับเด็กที่มีการใช้ สัตว์ หรือสิ่งมีชีวิตอย่างอื่นเคลื่อนไหวในลักษณะเหมือนมนุษย์ การ์ตูน คือ ศิลปะที่แสดงออกทางภาพหลายๆ แบบ ซึ่งมีความหมายแตกต่างกันจากผู้หนึ่งไปอีกผู้หนึ่งในยุคอดีต การ์ตูนหมายถึงภาพวาดที่ใช้การเรียนการศึกษาแทนการใช้ภาพจริง ในปัจจุบันการ์ตูนมักจะหมายถึงแอนิเมชัน

กำหนดตำแหน่งของภาพ

คราวนี้ ลองกำหนดตำแหน่งและคำสั่งต่างๆ ของภาพโดยการใช้คำสั่งเพิ่มเติม ดูที่ตัวอย่างต่อไปนี้:

กำหนดขนาดและตำแหน่งอัตโนมัติ

ถ้าไม่ต้องการกำหนดขนาด สามารถกำหนดให้เป็นขนาดมาตรฐานของวิกิพีเดียได้โดยใส่ข้อความว่า "thumb" ในส่วนของขนาดภาพ และขนาดของภาพจะเปลี่ยนแปลงขนาดของการตั้งค่าของผู้ใช้แต่ละคน ซึ่งสำหรับผู้ใช้ที่ไม่ลงทะเบียนจะแสดงผลในขนาด 180 พิกเซล และภาพที่กำหนดอัตโนมัติ (ภาพจะถูกจัดชิดขวาเมื่อใช้ thumb หากไม่กำหนดเป็นอย่างอื่น) และช่องสุดท้ายจะเป็นคำอธิบายซึ่งควรใส่เพื่ออธิบายภาพให้ชัดเจนขึ้น ตัวอย่างเช่น

[[ไฟล์:__ชื่อภาพ__|thumb|__คำอธิบาย__]]


ตัวอย่างการกำหนดขนาดและตำแหน่งอัตโนมัติ
[[ไฟล์:Wikipe-tan Birthday.svg|thumb|วิกิพีตังสัญลักษณ์ตัวการ์ตูนในวิกิพีเดีย]] 
แสดงผล
วิกิพีตังสัญลักษณ์ตัวการ์ตูนในวิกิพีเดีย

การ์ตูน คือ ศิลปะที่แสดงออกทางภาพหลายๆ แบบ ซึ่งมีความหมายแตกต่างกันจากผู้หนึ่งไปอีกผู้หนึ่งในยุคอดีต การ์ตูนหมายถึงภาพวาดที่ใช้การเรียนการศึกษาแทนการใช้ภาพจริง ในปัจจุบันการ์ตูนมักจะหมายถึงแอนิเมชัน ซึ่งเป็นเทคนิคในการสร้างการ์ตูนในยุคปัจจุบัน ที่มีการฉายทางโทรทัศน์ หรือภาพยนตร์ ศิลปะที่แสดงออกทางภาพหลายๆ แบบ ซึ่งมีความหมายแตกต่างกันจากผู้หนึ่งไปอีกผู้หนึ่งในยุคอดีต การ์ตูนหมายถึงภาพวาดที่ใช้การเรียนการศึกษาแทนการใช้ภาพจริง ในปัจจุบันการ์ตูนมักจะหมายถึงแอนิเมชัน ในปัจจุบันการ์ตูนมักจะหมายถึงแอนิเมชัน ซึ่งเป็นเทคนิคในการสร้างการ์ตูนในยุคปัจจุบัน ที่มีการฉายทางโทรทัศน์ หรือภาพยนตร์ ในความหมายอื่น ในความหมายอื่น การ์ตูนใช้แทนรายการสำหรับเด็กที่มีการใช้ สัตว์ หรือสิ่งมีชีวิตอย่างอื่นเคลื่อนไหวในลักษณะเหมือนมนุษย์ การ์ตูน คือ ศิลปะที่แสดงออกทางภาพหลายๆ แบบ ซึ่งมีความหมายแตกต่างกันจากผู้หนึ่งไปอีกผู้หนึ่งในยุคอดีต การ์ตูนหมายถึงภาพวาดที่ใช้การเรียนการศึกษาแทนการใช้ภาพจริง ในปัจจุบันการ์ตูนมักจะหมายถึงแอนิเมชัน ศิลปะที่แสดงออกทางภาพหลายๆ แบบ ซึ่งมีความหมายแตกต่างกันจากผู้หนึ่งไปอีกผู้หนึ่งในยุคอดีต การ์ตูนหมายถึงภาพวาดที่ใช้การเรียนการศึกษาแทนการใช้ภาพจริง ในปัจจุบันการ์ตูนมักจะหมายถึงแอนิเมชัน ซึ่งเป็นเทคนิคในการสร้างการ์ตูนในยุคปัจจุบัน ที่มีการฉายทางโทรทัศน์ หรือภาพยนตร์ ศิลปะที่แสดงออกทางภาพหลายๆ แบบ ซึ่งมีความหมายแตกต่างกันจากผู้หนึ่งไปอีกผู้หนึ่งในยุคอดีต การ์ตูนหมายถึงภาพวาดที่ใช้การเรียนการศึกษาแทนการใช้ภาพจริง ในปัจจุบันการ์ตูนมักจะหมายถึงแอนิเมชัน ในปัจจุบันการ์ตูนมักจะหมายถึงแอนิเมชัน ซึ่งเป็นเทคนิคในการสร้างการ์ตูนในยุคปัจจุบัน ที่มีการฉายทางโทรทัศน์ หรือภาพยนตร์ ในความหมายอื่น ในความหมายอื่น การ์ตูนใช้แทนรายการสำหรับเด็กที่มีการใช้ สัตว์ หรือสิ่งมีชีวิตอย่างอื่นเคลื่อนไหวในลักษณะเหมือนมนุษย์ การ์ตูน คือ ศิลปะที่แสดงออกทางภาพหลายๆ แบบ ซึ่งมีความหมายแตกต่างกันจากผู้หนึ่งไปอีกผู้หนึ่งในยุคอดีต การ์ตูนหมายถึงภาพวาดที่ใช้การเรียนการศึกษาแทนการใช้ภาพจริง ในปัจจุบันการ์ตูนมักจะหมายถึงแอนิเมชัน

กำหนดขนาดอัตโนมัติ วางตำแหน่งซ้าย

เพิ่มคำสั่ง "left" ตามหลัง จะทำให้ภาพถูกจัดชิดซ้ายของบทความ ตัวอย่างเช่น

[[ไฟล์:__ชื่อภาพ__|thumb|left|__คำอธิบาย__]]
ตัวอย่างการกำหนดขนาดและตำแหน่งอัตโนมัติ
[[ไฟล์:Wikitanface.png|thumb|left|วิกิพีตังสัญลักษณ์ตัวการ์ตูนในวิกิพีเดีย]] 
แสดงผล
วิกิพีตังสัญลักษณ์ตัวการ์ตูนในวิกิพีเดีย

การ์ตูน คือ ศิลปะที่แสดงออกทางภาพหลายๆ แบบ ซึ่งมีความหมายแตกต่างกันจากผู้หนึ่งไปอีกผู้หนึ่งในยุคอดีต การ์ตูนหมายถึงภาพวาดที่ใช้การเรียนการศึกษาแทนการใช้ภาพจริง ในปัจจุบันการ์ตูนมักจะหมายถึงแอนิเมชัน ซึ่งเป็นเทคนิคในการสร้างการ์ตูนในยุคปัจจุบัน ที่มีการฉายทางโทรทัศน์ หรือภาพยนตร์ ศิลปะที่แสดงออกทางภาพหลายๆ แบบ ซึ่งมีความหมายแตกต่างกันจากผู้หนึ่งไปอีกผู้หนึ่งในยุคอดีต การ์ตูนหมายถึงภาพวาดที่ใช้การเรียนการศึกษาแทนการใช้ภาพจริง ในปัจจุบันการ์ตูนมักจะหมายถึงแอนิเมชัน ในปัจจุบันการ์ตูนมักจะหมายถึงแอนิเมชัน ซึ่งเป็นเทคนิคในการสร้างการ์ตูนในยุคปัจจุบัน ที่มีการฉายทางโทรทัศน์ หรือภาพยนตร์ ในความหมายอื่น ในความหมายอื่น การ์ตูนใช้แทนรายการสำหรับเด็กที่มีการใช้ สัตว์ หรือสิ่งมีชีวิตอย่างอื่นเคลื่อนไหวในลักษณะเหมือนมนุษย์ การ์ตูน คือ ศิลปะที่แสดงออกทางภาพหลายๆ แบบ ซึ่งมีความหมายแตกต่างกันจากผู้หนึ่งไปอีกผู้หนึ่งในยุคอดีต การ์ตูนหมายถึงภาพวาดที่ใช้การเรียนการศึกษาแทนการใช้ภาพจริง ในปัจจุบันการ์ตูนมักจะหมายถึงแอนิเมชัน ศิลปะที่แสดงออกทางภาพหลายๆ แบบ ซึ่งมีความหมายแตกต่างกันจากผู้หนึ่งไปอีกผู้หนึ่งในยุคอดีต การ์ตูนหมายถึงภาพวาดที่ใช้การเรียนการศึกษาแทนการใช้ภาพจริง ในปัจจุบันการ์ตูนมักจะหมายถึงแอนิเมชัน ซึ่งเป็นเทคนิคในการสร้างการ์ตูนในยุคปัจจุบัน ที่มีการฉายทางโทรทัศน์ หรือภาพยนตร์ ศิลปะที่แสดงออกทางภาพหลายๆ แบบ ซึ่งมีความหมายแตกต่างกันจากผู้หนึ่งไปอีกผู้หนึ่งในยุคอดีต การ์ตูนหมายถึงภาพวาดที่ใช้การเรียนการศึกษาแทนการใช้ภาพจริง ในปัจจุบันการ์ตูนมักจะหมายถึงแอนิเมชัน ในปัจจุบันการ์ตูนมักจะหมายถึงแอนิเมชัน ซึ่งเป็นเทคนิคในการสร้างการ์ตูนในยุคปัจจุบัน ที่มีการฉายทางโทรทัศน์ หรือภาพยนตร์ ในความหมายอื่น ในความหมายอื่น การ์ตูนใช้แทนรายการสำหรับเด็กที่มีการใช้ สัตว์ หรือสิ่งมีชีวิตอย่างอื่นเคลื่อนไหวในลักษณะเหมือนมนุษย์ การ์ตูน คือ ศิลปะที่แสดงออกทางภาพหลายๆ แบบ ซึ่งมีความหมายแตกต่างกันจากผู้หนึ่งไปอีกผู้หนึ่งในยุคอดีต การ์ตูนหมายถึงภาพวาดที่ใช้การเรียนการศึกษาแทนการใช้ภาพจริง ในปัจจุบันการ์ตูนมักจะหมายถึงแอนิเมชัน

กำหนดขนาดและไม่มีกรอบรูป

ถ้าไม่กำหนดคำสั่ง "thumb" จะทำให้ภาพไม่มีกรอบล้อมรูปและไม่มีที่สำหรับคำอธิบาย ซึ่งวิธีนี้มักนิยมใช้เฉพาะกับสัญลักษณ์เท่านั้น ไม่นิยมใช้กับภาพทั่วไป ตัวอย่างเช่น

[[ไฟล์:__ชื่อภาพ__|right|__คำอธิบาย__]]
ตัวอย่างการกำหนดขนาดและตำแหน่งอัตโนมัติ
[[ไฟล์:Wikitanface.png|right|180px|วิกิพีตังสัญลักษณ์ตัวการ์ตูนในวิกิพีเดีย]] 
แสดงผล
วิกิพีตังสัญลักษณ์ตัวการ์ตูนในวิกิพีเดีย

การ์ตูน คือ ศิลปะที่แสดงออกทางภาพหลายๆ แบบ ซึ่งมีความหมายแตกต่างกันจากผู้หนึ่งไปอีกผู้หนึ่งในยุคอดีต การ์ตูนหมายถึงภาพวาดที่ใช้การเรียนการศึกษาแทนการใช้ภาพจริง ในปัจจุบันการ์ตูนมักจะหมายถึงแอนิเมชัน ซึ่งเป็นเทคนิคในการสร้างการ์ตูนในยุคปัจจุบัน ที่มีการฉายทางโทรทัศน์ หรือภาพยนตร์ ศิลปะที่แสดงออกทางภาพหลายๆ แบบ ซึ่งมีความหมายแตกต่างกันจากผู้หนึ่งไปอีกผู้หนึ่งในยุคอดีต การ์ตูนหมายถึงภาพวาดที่ใช้การเรียนการศึกษาแทนการใช้ภาพจริง ในปัจจุบันการ์ตูนมักจะหมายถึงแอนิเมชัน ในปัจจุบันการ์ตูนมักจะหมายถึงแอนิเมชัน ซึ่งเป็นเทคนิคในการสร้างการ์ตูนในยุคปัจจุบัน ที่มีการฉายทางโทรทัศน์ หรือภาพยนตร์ ในความหมายอื่น ในความหมายอื่น การ์ตูนใช้แทนรายการสำหรับเด็กที่มีการใช้ สัตว์ หรือสิ่งมีชีวิตอย่างอื่นเคลื่อนไหวในลักษณะเหมือนมนุษย์ การ์ตูน คือ ศิลปะที่แสดงออกทางภาพหลายๆ แบบ ซึ่งมีความหมายแตกต่างกันจากผู้หนึ่งไปอีกผู้หนึ่งในยุคอดีต การ์ตูนหมายถึงภาพวาดที่ใช้การเรียนการศึกษาแทนการใช้ภาพจริง ในปัจจุบันการ์ตูนมักจะหมายถึงแอนิเมชัน ศิลปะที่แสดงออกทางภาพหลายๆ แบบ ซึ่งมีความหมายแตกต่างกันจากผู้หนึ่งไปอีกผู้หนึ่งในยุคอดีต การ์ตูนหมายถึงภาพวาดที่ใช้การเรียนการศึกษาแทนการใช้ภาพจริง ในปัจจุบันการ์ตูนมักจะหมายถึงแอนิเมชัน ซึ่งเป็นเทคนิคในการสร้างการ์ตูนในยุคปัจจุบัน ที่มีการฉายทางโทรทัศน์ หรือภาพยนตร์ ศิลปะที่แสดงออกทางภาพหลายๆ แบบ ซึ่งมีความหมายแตกต่างกันจากผู้หนึ่งไปอีกผู้หนึ่งในยุคอดีต การ์ตูนหมายถึงภาพวาดที่ใช้การเรียนการศึกษาแทนการใช้ภาพจริง ในปัจจุบันการ์ตูนมักจะหมายถึงแอนิเมชัน ในปัจจุบันการ์ตูนมักจะหมายถึงแอนิเมชัน ซึ่งเป็นเทคนิคในการสร้างการ์ตูนในยุคปัจจุบัน ที่มีการฉายทางโทรทัศน์ หรือภาพยนตร์ ในความหมายอื่น ในความหมายอื่น การ์ตูนใช้แทนรายการสำหรับเด็กที่มีการใช้ สัตว์ หรือสิ่งมีชีวิตอย่างอื่นเคลื่อนไหวในลักษณะเหมือนมนุษย์ การ์ตูน คือ ศิลปะที่แสดงออกทางภาพหลายๆ แบบ ซึ่งมีความหมายแตกต่างกันจากผู้หนึ่งไปอีกผู้หนึ่งในยุคอดีต การ์ตูนหมายถึงภาพวาดที่ใช้การเรียนการศึกษาแทนการใช้ภาพจริง ในปัจจุบันการ์ตูนมักจะหมายถึงแอนิเมชัน

การกำหนดการเชื่อมโยง

ตามปกติแล้ว การคลิกที่รูปซึ่งแสดงอยู่ในหน้าใด ๆ จะเป็นการเชื่อมโยงไปยังหน้าไฟล์ของภาพนั้น ในบางกรณีที่ต้องการให้คลิกแล้วเชื่อมโยงไปยังหน้าอื่น เช่นบทความหรือหน้าโครงการ ก็สามารถทำได้โดยการเพิ่มพารามิเตอร์ link ลงไป ตามด้วยหน้าปลายทางที่ต้องการ ส่วนนี้ไม่สามารถใช้โค้ดวิกิได้ และไม่สามารถใช้กับลิงก์ภายนอกได้ กล่าวคือจะต้องเป็นหน้าที่มีอยู่ในวิกิเท่านั้น

[[ไฟล์:__ชื่อภาพ__|link=__ชื่อหน้าปลายทาง__]]

หากไม่ต้องการให้ภาพเชื่อมโยงไปยังหน้าใด ๆ เมื่อคลิก ให้เว้นว่างไว้

[[ไฟล์:__ชื่อภาพ__|link=]]

พารามิเตอร์ link นี้สามารถใช้ร่วมกับพารามิเตอร์อื่น ๆ ที่กล่าวไว้ทั้งหมดด้านบนได้ โดยคำอธิบายภาพจะปรากฏเป็นข้อความลอยเมื่อวางเมาส์เคอร์เซอร์ไว้บนภาพ และถ้าไม่ใส่คำอธิบายสิ่งที่จะแสดงคือชื่อลิงก์นั้นเอง

ตัวอย่างการใช้
[[ไฟล์:Wikipe-tan Birthday.jpg|50px|วิกิพีตังสัญลักษณ์ตัวการ์ตูนในวิกิพีเดีย|link=วิกิพีตัง]]
[[ไฟล์:Human-dialog-error.svg|30px|ไม่มีหน้าปลายทาง|link=]]

จะแสดงผลเป็น วิกิพีตังสัญลักษณ์ตัวการ์ตูนในวิกิพีเดีย เมื่อคลิกที่ภาพจะไปที่บทความ วิกิพีตัง ส่วน ไม่มีให้คลิก จะไม่สามารถคลิกได้

การใส่ภาพเป็นชุด

การใส่ภาพหลายภาพในบทความ ให้ใช้แท็ก <gallery>...</gallery> ภายในใส่โค้ดรูปภาพด้วยวิธีปกติ เพียงแต่เอาวงเล็บเหลี่ยมออก และใส่หนึ่งภาพต่อหนึ่งบรรทัด โดยปกติจะแสดงผลแถวละ 4 ภาพ

<gallery>
ไฟล์:ภาพ1|คำอธิบายภาพ1
ไฟล์:ภาพ2|คำอธิบายภาพ2
ไฟล์:ภาพ3|คำอธิบายภาพ3
ไฟล์:ภาพ4|คำอธิบายภาพ4
ไฟล์:ภาพ5|คำอธิบายภาพ5
ไฟล์:ภาพ6|คำอธิบายภาพ6
ไฟล์:ภาพ7|คำอธิบายภาพ7
...
</gallery>

สามารถใส่ perrow เพิ่มได้เพื่อกำหนดจำนวนภาพต่อแถว (เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสมไม่ควรใส่เกิน 5)

<gallery perrow="5">
...
</gallery>
ตัวอย่างการใช้
<gallery>
ไฟล์:Wikipe-tan full length.png|วิกิพีตังยิ้ม
ไฟล์:Wikipe-tan frontview.png|วิกิพีตังหน้าตรง
ไฟล์:Wikipe-tan (reversed).png|วิกิพีตังด้านอื่น
ไฟล์:Wikipe-tan sailor fuku.png|วิกิพีตังในชุดนักเรียน
ไฟล์:Wikipe-tan mopping.png|วิกิพีตังทำความสะอาด
ไฟล์:Wikipe tan casual.png|ชุดลำลอง
ไฟล์:Wikipe-tan_GothLoli.png|ชุดตุ๊กตา
ไฟล์:Wikipe-tan_in_navy_uniform.png|วิกิพีตังตอนโต
ไฟล์:Wikipe-tan Birthday.svg|ของขวัญความรู้เสรีสำหรับทุกคน
ไฟล์:CVULogo.png|วิกิพีตังในหน่วยเก็บกวาด
</gallery>
แสดงผลเป็น

ดูเพิ่ม