วิกิพีเดีย:การเลือกตั้งคณะอนุญาโตตุลาการ ธันวาคม 2554/เลือกผู้สมัคร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

การเลือกตั้งคณะอนุญาโตตุลาการ 2554

สถานะ

 • ขณะนี้หมดเวลาการเลือกตั้งแล้ว คณะกรรมการการเลือกตั้งนับคะแนน และประกาศผลแล้ว หน้าลงคะแนนถูกล็อกไม่ให้แก้ไขอีกและเก็บไว้เป็นประวัติอ้างอิง
ปัจจุบันเป็นเวลา 19:45 น. วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 (ล้างเซิร์ฟเวอร์แคช)

ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งสามารถออกเสียงลงคะแนนได้ในหน้านี้ โดยผู้ใช้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งจะต้อง

 • (ก) มีบัญชีผู้ใช้ลงทะเบียนและมีการแก้ไขอย่างน้อย 150 ครั้งในเนมสเปซหลักจนถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2554 และ
 • (ข) ไม่ถูกสกัดกั้นขณะช่วงที่ลงคะแนนนั้น
 • (ค) ห้ามใช้หุ่นเชิดที่สมัครมาเพื่อสนับสนุนผู้ใช้คนใดคนหนึ่งให้ได้คะแนนเสียงมากขึ้น ในการลงคะแนน

ทั้งนี้ เพื่อประกอบการพิจารณาผู้สมัคร ขอให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทุกท่านอ่านหน้าต่อไปนี้ก่อนลงคะแนนเสียง

ในการลงคะแนน อนุญาตให้ลงคะแนนสนับสนุน คัดค้าน หรือเป็นกลาง โดยใช้แม่แบบ {{สนับสนุน}} {{คัดค้าน}} หรือ {{เป็นกลาง}} ประกอบเหตุผลตามสมควร

ทั้งนี้คุณสามารถลงคะแนนให้กับผู้สมัครได้ทั้งห้าคน แต่กรุณาลงชื่อหลังการลงคะแนนในแต่ละรายแยกกันโดยใช้ --~~~~ ปิดรับการลงคะแนนวันที่ 31 ธันวาคม 2554 เวลา 24:00 น. (UTC+7)


B20180 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · จำนวนแก้ไข · ปูม · ปูมเป้าหมาย · ปูมการบล็อก · รายการผู้ใช้ · rfas · rfb ·arb · สิทธิ บล็อก ป้องกัน การลบ เปลี่ยนชื่อ)

สนับสนุน

 1. Yes check.svg Symbol support vote.svg เห็นด้วย --Wittaya Kitka | พูดคุย 23:47, 3 ธันวาคม 2554 (ICT)
  • Symbol reply.svg บันทึก กกต. ผู้ใช้เปลี่ยนชื่อเป็น Panyatham (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) เมื่อ 23:02, 10 ธันวาคม 2554 แต่มีจำนวนการแก้ไขตรงกับคุณสมบัติที่ระบุไว้ --∫G′(∞)dx 12:50, 12 ธันวาคม 2554 (ICT)
 2. Yes check.svg Symbol support vote.svg เห็นด้วย ถึงคุณ B20180 จะยังไม่ได้ตอบคำถาม แต่ผมมีเหตุผลที่ไว้วางใจคุณ B20180 กล่าวคือ แม้คุณ B20180 หน้าใหม่กว่าเพื่อน ๆ ผู้สมัครทั้งหลาย (เพราะผมเคยคาดการณ์ไว้ว่า ที่สุด คณะอนุญาโตตุลาการคงมีแต่ผู้ใช้หน้าเก่า ๆ อะไรทำนองนั้น เนื่องจากขาดคนใหม่ ๆ ทั้งใหม่ ๆ แบบขีดเขียนทั่วไปก็ดี และใหม่ ๆ แบบที่จัดเจนนโยบายก็ดี) แต่คุณ B20180 ผลงานดีเสมอมาครับ ไม่ปรากฏว่าทะเลาะเบาะแว้งกับใคร (แม้เคยถกเถียงกับผมบ้างเมื่อนานมาแล้ว) และแม้ไม่ปรากฏผลงานเด่นชัดในด้านระงับข้อพิพาท แต่ผลงานด้านการให้ความช่วยเหลือและสานสัมพันธ์ดี ผมจึงลงคะแนนให้เป็นหนึ่งในขุนศาลชุดแรกแห่งวิกิฯ ไทย --Aristitleism 00:30, 4 ธันวาคม 2554 (ICT)
 3. Yes check.svg Symbol support vote.svg เห็นด้วย --Azoma | พูดคุย 12:44, 4 ธันวาคม 2554 (ICT)
 4. Yes check.svg Symbol support vote.svg เห็นด้วย ผมสนับสนุนคุณ B20180 เต็มที่ครับ เห็นผลงานแล้วอดชื่นชมไม่ได้ --Poonyo 22:22, 4 ธันวาคม 2554 (ICT)
 5. Yes check.svg Symbol support vote.svg เห็นด้วย --Mahatee | พูดคุย (ฝากข้อความ) 22:16, 6 ธันวาคม 2554 (ICT)
 6. Yes check.svg Symbol support vote.svg เห็นด้วย Saeng Petchchai 22:31, 6 ธันวาคม 2554 (ICT)
 7. Yes check.svg Symbol support vote.svg เห็นด้วย --T4LK 22:55, 6 ธันวาคม 2554 (ICT)
 8. Yes check.svg Symbol support vote.svg เห็นด้วย B20180 มีความทุ่มเทในการทำงานโครงการของวิกิมีเดียมาอย่างต่อเนื่อง ผมเชื่อว่าคุณ B20180 สามารถเติมเต็มส่วนหนึ่งของคณะอนุญาโตตุลาการและแสดงบทบาทในส่วนที่ผู้สมัครรายอื่นไม่มีได้ (แม้ผมจะได้ทาบทามคุณ B20180 มาลงสมัครแต่หลักฐานที่ปรากฎคือเสนอชื่อโดยคุณ Nakare†)--taweethaも 18:57, 8 ธันวาคม 2554 (ICT)
 9. Yes check.svg Symbol support vote.svg เห็นด้วย มองมุมกว้าง มีมนุษยสัมพันธ์ดี (เคยติดตามผลงานอื่นๆจึงขอลงคะแนนสนับสนุนครับ) --N.M. | พูดคุย 21:45, 10 ธันวาคม 2554 (ICT)
 10. Yes check.svg Symbol support vote.svg เห็นด้วย --Lerdsuwa 00:30, 11 ธันวาคม 2554 (ICT)
 11. Yes check.svg Symbol support vote.svg เห็นด้วย --Tinuviel | พูดคุย Wiki AstroPortal logo.png 16:30, 17 ธันวาคม 2554 (ICT)
 12. X mark.svg Symbol support vote.svg เห็นด้วย --cheerpe 20:21, 23 ธันวาคม 2554 (ICT)
  • Symbol reply.svg มีการแก้ไข 40 ครั้ง รวมแก้ไขหน้านี้อีก 2 ครั้ง เป็น 42 ครั้ง ขาดคุณสมบัติ และรอ กกต ชี้ขาด--Sasakubo1717 20:34, 23 ธันวาคม 2554 (ICT)
   • Symbol reply.svg ความเห็น กกต. ผู้ใช้ cheerpe มีการแก้ไข 39 ครั้งในวิกิพีเดียภาษาไทย แม้จะสร้างบัญชีผู้ใช้เมื่อ 9 เมษายน 2552 แต่จำนวนการแก้ไขไม่เป็นไปตามข้อกำหนดซึ่งต้องการการแก้ไข 150 ครั้งในหน้าบทความ จึงฟังไม่ได้ว่าเป็นผู้มีส่วนร่วมมากพอในวิกิพีเดียไทย กกต. ขอรับรองการกระทำของคุณ Sasakubo1717 และประกาศให้คะแนนของผู้ใช้ cheerpe เป็นโมฆะ --∫G′(∞)dx 20:56, 1 มกราคม 2555 (ICT)
 13. Yes check.svg Symbol support vote.svg เห็นด้วย ความจริงผมเลือกคุณ B20180 ตั้งแต่แรกแล้วครับ แต่ไว้ค่อยลงคะแนนทีหลัง กะจะลงวันสุดท้ายแต่เกรงจะลืม--Sasakubo1717 19:45, 24 ธันวาคม 2554 (ICT)
 14. Yes check.svg Symbol support vote.svg เห็นด้วย --Mda | พูดคุย 11:34, 25 ธันวาคม 2554 (ICT)
 15. Yes check.svg Symbol support vote.svg เห็นด้วย --ช้างดำ | พูดคุย 14:43, 25 ธันวาคม 2554 (ICT)
 16. Yes check.svg Symbol support vote.svg เห็นด้วย --พุทธามาตย์ 14:45, 26 ธันวาคม 2554 (ICT)
 17. Yes check.svg Symbol support vote.svg เห็นด้วย --Pastman 22:02, 26 ธันวาคม 2554 (ICT)
 18. Yes check.svg Symbol support vote.svg เห็นด้วย --Sawasdeeee 14:04, 27 ธันวาคม 2554 (ICT)
 19. Yes check.svg Symbol support vote.svg เห็นด้วย --Potapt 03:19, 28 ธันวาคม 2554 (ICT)
 20. Yes check.svg Symbol support vote.svg เห็นด้วย --แอนเดอร์สัน 18:11, 28 ธันวาคม 2554 (ICT)
 21. Yes check.svg Symbol support vote.svg เห็นด้วย ไม่ได้เข้ามาเล่นนานนี่ ยังไม่หมดสิทธิใช่ไหม --Clumsily 18:23, 28 ธันวาคม 2554 (ICT)
 22. Yes check.svg Symbol support vote.svg เห็นด้วย --Jungide 16:36, 29 ธันวาคม 2554 (ICT)
 23. Yes check.svg Symbol support vote.svg เห็นด้วย --ทินวุฒิ 7:41, 30 ธันวาคม 2554 (ICT)
 24. Yes check.svg Symbol support vote.svg เห็นด้วย --Nakare† 19:35, 30 ธันวาคม 2554 (ICT)
 25. Yes check.svg Symbol support vote.svg เห็นด้วย ----Vega 21:58, 31 ธันวาคม 2554 (ICT)

เป็นกลาง

คะแนนเป็นกลาง (ไม่ออกเสียง) ไม่มีผลต่อการนับคะแนนแต่อย่างใด
 1. Yes check.svg Symbol neutral vote.svg เป็นกลาง งดออกเสียง -- Yuk 15:06, 29 ธันวาคม 2554 (ICT)
 2. Yes check.svg Symbol neutral vote.svg เป็นกลาง งดออกเสียง --octahedron80 13:48, 12 ธันวาคม 2554 (ICT)
 3. Yes check.svg Symbol neutral vote.svg เป็นกลาง --มือใหม่ 14:13, 26 ธันวาคม 2554 (ICT)
 4. X mark.svg Symbol neutral vote.svg เป็นกลาง --lux2545 | ติดต่อสื่อสาร | ตั้งกระทู้ใหม่ 18:31, 29 ธันวาคม 2554 (ICT)
  • Symbol reply.svg บันทึก กกต. ผู้ใช้ Lux2545 ขาดคุณสมบัติในการลงคะแนน จึงไม่สามารถนับการลงคะแนนนี้ได้ แม้จะเป็นคะแนนที่ไม่ส่งผลต่อการนับคะแนนก็ตาม (ดูคำวินิจฉัยของ กกต.) --∫G′(∞)dx 20:58, 1 มกราคม 2555 (ICT)
 5. Yes check.svg Symbol neutral vote.svg เป็นกลาง งดออกเสียง -- แฟนท่าเรือ : เกรียนที่หน้าตาไม่ดีแห่งไร้สาระนุกรม : พูดคุยกับควายตัวนี้ได้ที่นี่ 09:25, 30 ธันวาคม 2554 (ICT)

คัดค้าน

 1. Yes check.svg Symbol oppose vote.svg ไม่เห็นด้วย ข้าพเจ้าหมันไส้ เป็นเสี่ยเส็ง --Pond101038 | พูดคุย 22.00, 31 ธันวาคม 2554 (ICT)

การนับคะแนน

คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ดำเนินการนับคะแนนของคุณ B20180 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) เรียบร้อยแล้ว โดยผู้ใช้ท่านนี้มีคะแนนสนับสนุน 24 เสียง คะแนนคัดค้าน 1 เสียง และคะแนนไม่ออกเสียง 4 เสียง (คิดเป็น 96% โดยนับคะแนนสนับสนุน ต่อคะแนนสนับสนุนและคัดค้าน) ถือได้ว่าผู้สมัครท่านนี้ผ่านการรับเลือกเป็นอนุญาโตตุลาการประจำวิกิพีเดียภาษาไทย

ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นอนุญาโตตุลาการเริ่มปฏิบัติหน้าที่ได้ตั้งแต่วันที่ได้รับเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป โดยมีระยะเวลาสองปี

ผู้มีส่วนได้เสียในการเลือกตั้งที่ประสงค์จะทักท้วงผลการเลือกตั้ง ให้กระทำในหน้าพูดคุยของหน้าเลือกผู้สมัครนี้ภายในสามสิบวัน มิฉะนั้นจะถือว่าผลคะแนนที่ กกต. รับรองนั้นถูกต้องแล้ว

เพื่อเป็นหลักฐาน กกต. จึงได้ลงลายชื่อไว้เป็นสำคัญ

--∫G′(∞)dx 21:00, 1 มกราคม 2555 (ICT)


Octahedron80 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · จำนวนแก้ไข · ปูม · ปูมเป้าหมาย · ปูมการบล็อก · รายการผู้ใช้ · rfas · rfb ·arb · สิทธิ บล็อก ป้องกัน การลบ เปลี่ยนชื่อ)

สนับสนุน

 1. Yes check.svg Symbol support vote.svg เห็นด้วย --B-BoyCompStreet 18:35, 28 ธันวาคม 2554 (ICT)
 2. Yes check.svg Symbol support vote.svg เห็นด้วย --Sasakubo1717 23:37, 3 ธันวาคม 2554 (ICT)
 3. Yes check.svg Symbol support vote.svg เห็นด้วย --Wittaya Kitka | พูดคุย 23:49, 3 ธันวาคม 2554 (ICT)
  • Symbol reply.svg บันทึก กกต. ผู้ใช้เปลี่ยนชื่อเป็น Panyatham (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) เมื่อ 23:02, 10 ธันวาคม 2554 แต่มีจำนวนการแก้ไขตรงกับคุณสมบัติที่ระบุไว้ --∫G′(∞)dx 12:50, 12 ธันวาคม 2554 (ICT)
 4. Yes check.svg Symbol support vote.svg เห็นด้วย --Azoma | พูดคุย 10:12, 4 ธันวาคม 2554 (ICT)
 5. Yes check.svg Symbol support vote.svg เห็นด้วย --Mahatee | พูดคุย (ฝากข้อความ) 22:17, 6 ธันวาคม 2554 (ICT)
 6. Yes check.svg Symbol support vote.svg เห็นด้วย Saeng Petchchai 22:33, 6 ธันวาคม 2554 (ICT)
 7. Yes check.svg Symbol support vote.svg เห็นด้วย --T4LK 22:55, 6 ธันวาคม 2554 (ICT)
 8. Yes check.svg Symbol support vote.svg เห็นด้วย คุณ Octahedron80 เป็นผู้ใช้วิกิพีเดียไทยที่มีประสบการณ์มานาน มีพรรษาสูงสุดในวิกิพีเดีย ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านวิกฤตมาจำนวนมากแต่ก็ยังทุ่มเททำงานต่อไป นอกจากนี้ยังมีความสามารถทางเทคนิคที่ต่างจากผู้สมัครรายอื่น (แม้ผมจะได้ทาบทามเพื่อเสนอชื่อคุณ Octahedron80 แต่ว่าตามหลักฐานปรากฎว่าคุณ Octahedron80 เสนอชื่อตนเอง) --taweethaも 19:01, 8 ธันวาคม 2554 (ICT)
 9. Yes check.svg Symbol support vote.svg เห็นด้วย เห็นผลงานจากปัญหาบทความอุตรดิตถ์ คุณใจเย็นมากๆ --Tinuviel | พูดคุย Wiki AstroPortal logo.png 12:17, 9 ธันวาคม 2554 (ICT)
 10. Yes check.svg Symbol support vote.svg เห็นด้วย --Lerdsuwa 00:23, 11 ธันวาคม 2554 (ICT)
 11. Yes check.svg Symbol support vote.svg เห็นด้วย --Portalian 06:04, 12 ธันวาคม 2554 (ICT)
 12. Yes check.svg Symbol support vote.svg เห็นด้วย -- Tona22 | พูดคุย 06:25, 12 ธันวาคม 2554 (ICT)
 13. Yes check.svg Symbol support vote.svg เห็นด้วย --Sry85 14:44, 12 ธันวาคม 2554 (ICT)
 14. Yes check.svg Symbol support vote.svg เห็นด้วย --พ่อบ้านลูกหนี้ 18:35, 14 ธันวาคม 2554 (ICT)
 15. Yes check.svg Symbol support vote.svg เห็นด้วย --Aristitleism 23:31, 18 ธันวาคม 2554 (ICT)
 16. Yes check.svg Symbol support vote.svg เห็นด้วย --ScorpianPK Nuvola apps kmahjong.png คุยแค่ "คลิ๊ก" 09:54, 19 ธันวาคม 2554 (ICT)
 17. Yes check.svg Symbol support vote.svg เห็นด้วย คุณออกตามีประสบการณ์สูง เข้าใจและใจเย็นที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆ รวมทั้งให้คำแนะนำครับ --N.M. | พูดคุย 19:22, 19 ธันวาคม 2554 (ICT)
 18. Yes check.svg Symbol support vote.svg เห็นด้วย Wοράπον | Worapon 22:41, 22 ธันวาคม 2554 (ICT)
 19. X mark.svg Symbol support vote.svg เห็นด้วย สุ่มเลือกเอาครับ ใครเป็นก็ดีหมด --anfieldno9 คุยแค่ "คลิ๊ก" 16:46, 23 ธันวาคม 2554 (ICT)
  • Symbol reply.svg การแก้ไขบทความไม่ถึง 150 ครั้ง รอ กกต วินิจฉัย--Sasakubo1717 16:54, 23 ธันวาคม 2554 (ICT)
   • Symbol reply.svg บันทึก กกต. ผู้ใช้มีบัญชีผู้ใช้ตั้งแต่ 15:51, 17 เมษายน 2553 แต่มีการแก้ไขนับถึงเวลานี้ (18:41, 23 ธันวาคม 2554 (ICT)) เพียง 60 ครั้ง ไม่สามารถฟังได้ว่าเป็นผู้มีส่วนร่วมอย่างสม่ำเสมอ (Regularly active) กกต. จึงขอประกาศไม่นับคะแนนนี้ นับแต่เวลานี้เป็นต้นไป --∫G′(∞)dx 18:41, 23 ธันวาคม 2554 (ICT)
 20. Yes check.svg Symbol support vote.svg เห็นด้วย มีประสบการณ์ดีครับ --Mda | พูดคุย 11:34, 25 ธันวาคม 2554 (ICT)
 21. Yes check.svg Symbol support vote.svg เห็นด้วย --@nimenagi 14:34, 25 ธันวาคม 2554 (ICT)
 22. Yes check.svg Symbol support vote.svg เห็นด้วย --KiraYamato 14:35, 25 ธันวาคม 2554 (ICT)
 23. Yes check.svg Symbol support vote.svg เห็นด้วย --~phenoCALYPSE~ 17:59, 25 ธันวาคม 2554 (ICT)
 24. Yes check.svg Symbol support vote.svg เห็นด้วย --แอนเดอร์สัน 19:21, 25 ธันวาคม 2554 (ICT)
 25. Yes check.svg Symbol support vote.svg เห็นด้วย --มือใหม่ 14:16, 26 ธันวาคม 2554 (ICT)
 26. Yes check.svg Symbol support vote.svg เห็นด้วย --พุทธามาตย์ 14:53, 26 ธันวาคม 2554 (ICT)
 27. Yes check.svg Symbol support vote.svg เห็นด้วย --Pastman 22:03, 26 ธันวาคม 2554 (ICT)
 28. Yes check.svg Symbol support vote.svg เห็นด้วย ผมเคยเปลี่ยนชื่อบทความผิดหลายหน้า (ทัณฑฆาตซ้อนกัน) คุณ Octahedron80 ก็มาแก้ให้และแจ้งให้ทราบ ซึ้งครับ--Sawasdeeee 14:05, 27 ธันวาคม 2554 (ICT)
 29. Yes check.svg Symbol support vote.svg เห็นด้วย --Potapt 03:21, 28 ธันวาคม 2554 (ICT)
 30. Yes check.svg Symbol support vote.svg เห็นด้วย --Jungide 16:41, 29 ธันวาคม 2554 (ICT)
 31. Yes check.svg Symbol support vote.svg เห็นด้วย --Delicious 04:04, 30 ธันวาคม 2554 (ICT)
 32. Yes check.svg Symbol support vote.svg เห็นด้วย --DoLKuNG 09:57, 30 ธันวาคม 2554 (ICT)
 33. Yes check.svg Symbol support vote.svg เห็นด้วย --Nakare† 19:35, 30 ธันวาคม 2554 (ICT)
 34. X mark.svg Symbol support vote.svg เห็นด้วย --민지혜의 경 16:12, 31 ธันวาคม 2554 (ICT)
  • Symbol reply.svg บันทึก กกต. ผู้ใช้มีบัญชีผู้ใช้ก่อนระยะเวลาที่กำหนด (30 ตุลาคม 2554; ผู้ใช้มีบัญชีเมื่อ 5 มิถุนายน 2553) แต่ขาดคุณสมบัติด้านจำนวนการแก้ไขหน้าบทความ (Article space) ซึ่งต้องการจำนวนการแก้ไข 150 ครั้งขึ้นไป แต่ผู้ใช้นี้มีการแก้ไขหน้าบทความถึง ณ เวลานี้ (22:00, 1 มกราคม 2555 (ICT)) เพียง 81 ครั้งเท่านั้น จึงนับไม่ได้ว่าเป็นผู้มีส่วนร่วมอย่างสม่ำเสมอ (Regularly active) เพียงพอต่อการตัดสินใจลงคะแนนเลือกอนุญาโตตุลาการ --∫G′(∞)dx 22:00, 1 มกราคม 2555 (ICT)
 35. X mark.svg Symbol support vote.svg เห็นด้วย เคยมาช่วยแนะนำการเขียนบทความให้ --Googleorange - กูเกิล ออเรนจ์ 18:09, 31 ธันวาคม 2554 (ICT)
  • Symbol reply.svg บันทึก กกต. ผู้ใช้มีบัญชีผู้ใช้ก่อนระยะเวลาที่กำหนด (30 ตุลาคม 2554; ผู้ใช้มีบัญชีเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2552) แต่ขาดคุณสมบัติด้านจำนวนการแก้ไขหน้าบทความ (Article space) ซึ่งต้องการจำนวนการแก้ไข 150 ครั้งขึ้นไป แต่ผู้ใช้นี้มีการแก้ไขหน้าบทความถึง ณ เวลานี้ (22:00, 1 มกราคม 2555 (ICT)) เพียง 67 ครั้งเท่านั้น จึงนับไม่ได้ว่าเป็นผู้มีส่วนร่วมอย่างสม่ำเสมอ (Regularly active) เพียงพอต่อการตัดสินใจลงคะแนนเลือกอนุญาโตตุลาการ --∫G′(∞)dx 22:00, 1 มกราคม 2555 (ICT)
 36. Yes check.svg Symbol support vote.svg เห็นด้วย -- แมวบ้า | สนทนาประสาแมว 21:57, 31 ธันวาคม 2554 (ICT)
 37. Yes check.svg Symbol support vote.svg เห็นด้วย --Pond101038 | 22:06, 31 ธันวาคม 2554 (ICT)

เป็นกลาง

คะแนนเป็นกลาง (ไม่ออกเสียง) ไม่มีผลต่อการนับคะแนนแต่อย่างใด
 1. X mark.svg Symbol neutral vote.svg เป็นกลาง งดออกเสียง --octahedron80 13:48, 12 ธันวาคม 2554 (ICT)
  • Symbol reply.svg บันทึก กกต. แม้จะเป็นการออกเสียงที่ไม่ทำให้ได้คะแนนเสียงมากขึ้น และมีคุณสมบัติครบก็ตาม แต่การออกเสียงชื่อตนเองมิใช่กรณีที่พึงกระทำได้ในการเลือกตั้งอนุญาโตตุลาการ --∫G′(∞)dx 21:29, 1 มกราคม 2555 (ICT)
 2. X mark.svg Symbol neutral vote.svg เป็นกลาง งดออกเสียง --Asmak2527 15:43, 23 ธันวาคม 2554 (ICT)
  • เป็นผู้ใช้ใหม่ยังไม่ถึงเกณฑ์ที่จะสามารถลงคะแนนได้--Sasakubo1717 15:48, 23 ธันวาคม 2554 (ICT)
   • Symbol reply.svg บันทึก กกต. ผู้ใช้มีการแก้ไขนับจนถึงเวลานี้ (18:41, 23 ธันวาคม 2554 (ICT)) เพียงครั้งเดียวและเฉพาะในหน้านี้เท่านั้น ไม่นับว่าเข้าเงื่อนไขผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง และอาจเกี่ยวกับกรณีของ Single-purpose account กกต. จึงขอประกาศไม่นับคะแนนนี้และรับรองการกระทำของคุณ Sasakubo1717 นับแต่เวลานี้เป็นต้นไป --∫G′(∞)dx 18:41, 23 ธันวาคม 2554 (ICT)
    • Pictogram voting comment.svg ความเห็น กรณีนี้แม้ไม่มีผลให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งได้คะแนนเพิ่ม ก็จำเป็นที่จะต้องวินิฉัยให้เป็นโมฆะเป็นบรรทัดฐานในกรณีผู้ใช้ที่มีคุณสมบัติไม่ครบลงคะแนนสนับสนุนท่านใดท่านหนึ่ง แล้วใช้เป็นข้อต่อสู้ในการนับคะแนน ขอชื่นชมการวินิจฉัยของ กกต.ท่านนี้--Sasakubo1717 19:19, 24 ธันวาคม 2554 (ICT)
 3. X mark.svg Symbol neutral vote.svg เป็นกลาง --lux2545 | ติดต่อสื่อสาร | ตั้งกระทู้ใหม่ 07:23, 30 ธันวาคม 2554 (ICT)
  • Symbol reply.svg บันทึก กกต. ผู้ใช้ Lux2545 ขาดคุณสมบัติในการลงคะแนน จึงไม่สามารถนับการลงคะแนนนี้ได้ แม้จะเป็นคะแนนที่ไม่ส่งผลต่อการนับคะแนนก็ตาม (ดูคำวินิจฉัยของ กกต.) --∫G′(∞)dx 21:30, 1 มกราคม 2555 (ICT)
 4. Yes check.svg Symbol neutral vote.svg เป็นกลาง งดออกเสียง --แฟนท่าเรือ : เกรียนที่หน้าตาไม่ดีแห่งไร้สาระนุกรม : พูดคุยกับควายตัวนี้ได้ที่นี่ 09:26, 30 ธันวาคม 2554 (ICT)

คัดค้าน

(ไม่มีผู้คัดค้าน)

การนับคะแนน

คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ดำเนินการนับคะแนนของคุณ Octahedron80 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) เรียบร้อยแล้ว โดยผู้ใช้ท่านนี้มีคะแนนสนับสนุน 34 เสียง คะแนนคัดค้าน 0 เสียง และคะแนนไม่ออกเสียง 1 เสียง (คิดเป็น 100% โดยนับคะแนนสนับสนุน ต่อคะแนนสนับสนุนและคัดค้าน) ถือได้ว่าผู้สมัครท่านนี้ผ่านการรับเลือกเป็นอนุญาโตตุลาการประจำวิกิพีเดียภาษาไทย

ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นอนุญาโตตุลาการเริ่มปฏิบัติหน้าที่ได้ตั้งแต่วันที่ได้รับเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป โดยมีระยะเวลาสองปี

ผู้มีส่วนได้เสียในการเลือกตั้งที่ประสงค์จะทักท้วงผลการเลือกตั้ง ให้กระทำในหน้าพูดคุยของหน้าเลือกผู้สมัครนี้ภายในสามสิบวัน มิฉะนั้นจะถือว่าผลคะแนนที่ กกต. รับรองนั้นถูกต้องแล้ว

เพื่อเป็นหลักฐาน กกต. จึงได้ลงลายชื่อไว้เป็นสำคัญ

--∫G′(∞)dx 22:00, 1 มกราคม 2555 (ICT)Pongsak ksm (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · จำนวนแก้ไข · ปูม · ปูมเป้าหมาย · ปูมการบล็อก · รายการผู้ใช้ · rfas · rfb ·arb · สิทธิ บล็อก ป้องกัน การลบ เปลี่ยนชื่อ)

สนับสนุน

 1. Yes check.svg Symbol support vote.svg เห็นด้วย --Wittaya Kitka | พูดคุย 23:50, 3 ธันวาคม 2554 (ICT)
  • Symbol reply.svg บันทึก กกต. ผู้ใช้เปลี่ยนชื่อเป็น Panyatham (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) เมื่อ 23:02, 10 ธันวาคม 2554 แต่มีจำนวนการแก้ไขตรงกับคุณสมบัติที่ระบุไว้ --∫G′(∞)dx 12:51, 12 ธันวาคม 2554 (ICT)
 2. Yes check.svg Symbol support vote.svg เห็นด้วย --Azoma | พูดคุย 12:45, 4 ธันวาคม 2554 (ICT)
 3. Yes check.svg Symbol support vote.svg เห็นด้วย คุณ Pongsak ksm เป็นหนึ่งในบุคคลที่ผมไว้วางใจครับ (เนื่องด้วยในขณะนี้ กระผมยังมิได้อยู่ในสถานะอนุญาโตตุลาการ จึงขอใช้สิทธิในการสนับสนุนคุณ Pongsak ksm อีกหนึ่งเสียงครับ) --B20180 13:55, 6 ธันวาคม 2554 (ICT)
 4. Yes check.svg Symbol support vote.svg เห็นด้วย --Mahatee | พูดคุย (ฝากข้อความ) 22:19, 6 ธันวาคม 2554 (ICT)
 5. Yes check.svg Symbol support vote.svg เห็นด้วย --Saeng Petchchai 22:35, 6 ธันวาคม 2554 (ICT)
 6. Yes check.svg Symbol support vote.svg เห็นด้วย -- T4LK 23:21, 6 ธันวาคม 2554 (ICT)
 7. Yes check.svg Symbol support vote.svg เห็นด้วย คุณ Pongsak ksm เป็นผู้ใช้วิกิพีเดียที่ผมได้เสนอชื่อเป็นผู้ดูแลระบบในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา แม้จะเป็นผู้ใช้หน้าใหม่แต่ก็มีความทุ่มเท และพัฒนาทักษะการแก้ไขอย่างรวดเร็ว (ตามหลักฐานผมเป็นผู้เสนอชื่อคุณ Pongsak ksm เข้ารับการเลือกตั้งครั้งนี้ หากกรรมการเห็นว่าไม่สมควรนับคะแนนนี้โดยยึดตามหลัก WP:RFA ผมก็ยินดีน้อมรับ) --taweethaも 19:05, 8 ธันวาคม 2554 (ICT)
 8. X mark.svg Symbol support vote.svg เห็นด้วย --ผู้ใช้:Iamcem 19:42, 9 ธันวาคม 2554 (ICT)
  • จำนวนการมีส่วนร่วมยังไม่ถึงเกณฑ์จ้ะ --115.87.136.253 13:54, 12 ธันวาคม 2554 (ICT)
   • Symbol reply.svg บันทึก กกต. ผู้ใช้ Iamcen แม้จะสร้างบัญชีผู้ใช้ไว้ตั้งแต่ 14:09, 13 กุมภาพันธ์ 2552 แต่หากนับจำนวนการแก้ไขถึงวันลงคะแนนพบว่ามีเพียงการแก้ไข 5 ครั้ง ถือไม่ได้ว่า Regularly active มากพอสำหรับออกเสียงเลือกตั้ง (ซึ่งต้องการการแก้ไข 150 ครั้งใน Mainspace ก่อนวันที่ 30 ตุลาคม 2554) ไอพีได้ทำเครื่องหมายไว้ว่าการแก้ไขยังไม่ครบ กกต. ขอรับรองการกระทำของไอพีนี้ และประกาศให้คะแนนนี้เป็นโมฆะ --∫G′(∞)dx 14:50, 12 ธันวาคม 2554 (ICT)
 9. Yes check.svg Symbol support vote.svg เห็นด้วย คุณพงษ์ศักดิ์มีความเป็นกลาง และน่าจะเข้าใจสถานการณ์ในวิกิพีเดียครับ --N.M. | พูดคุย 22:01, 10 ธันวาคม 2554 (ICT)
 10. Yes check.svg Symbol support vote.svg เห็นด้วย --Lerdsuwa 00:31, 11 ธันวาคม 2554 (ICT)
 11. Yes check.svg Symbol support vote.svg เห็นด้วย -- Tona22 | พูดคุย 06:26, 12 ธันวาคม 2554 (ICT)
 12. Yes check.svg Symbol support vote.svg เห็นด้วย --Tinuviel | พูดคุย Wiki AstroPortal logo.png 16:32, 17 ธันวาคม 2554 (ICT)
 13. Yes check.svg Symbol support vote.svg เห็นด้วย --Aristitleism 23:32, 18 ธันวาคม 2554 (ICT)
 14. Yes check.svg Symbol support vote.svg เห็นด้วย --Sasakubo1717 19:49, 24 ธันวาคม 2554 (ICT)
 15. Yes check.svg Symbol support vote.svg เห็นด้วย --khampirat 11:08, 25 ธันวาคม 2554 (ICT)
 16. Yes check.svg Symbol support vote.svg เห็นด้วย --Mda | พูดคุย 11:34, 25 ธันวาคม 2554 (ICT)
 17. Yes check.svg Symbol support vote.svg เห็นด้วย --walkeremp 14:10, 26 ธันวาคม 2554 (ICT)
 18. Yes check.svg Symbol support vote.svg เห็นด้วย --มือใหม่ 14:20, 26 ธันวาคม 2554 (ICT)
 19. Yes check.svg Symbol support vote.svg เห็นด้วย --พุทธามาตย์ 15:41, 26 ธันวาคม 2554 (ICT)
 20. Yes check.svg Symbol support vote.svg เห็นด้วย --Sawasdeeee 14:05, 27 ธันวาคม 2554 (ICT)
 21. Yes check.svg Symbol support vote.svg เห็นด้วย --Potapt 03:22, 28 ธันวาคม 2554 (ICT)
 22. Yes check.svg Symbol support vote.svg เห็นด้วย --Nakare† 19:35, 30 ธันวาคม 2554 (ICT)

เป็นกลาง

คะแนนเป็นกลาง (ไม่ออกเสียง) ไม่มีผลต่อการนับคะแนนแต่อย่างใด
 1. Yes check.svg Symbol neutral vote.svg เป็นกลาง งดออกเสียง --octahedron80 13:49, 12 ธันวาคม 2554 (ICT)
 2. X mark.svg Symbol neutral vote.svg เป็นกลาง --lux2545 | ติดต่อสื่อสาร | ตั้งกระทู้ใหม่ 16:32, 29 ธันวาคม 2554 (ICT)
  • Symbol reply.svg บันทึก กกต. ผู้ใช้ Lux2545 ขาดคุณสมบัติในการลงคะแนน จึงไม่สามารถนับการลงคะแนนนี้ได้ แม้จะเป็นคะแนนที่ไม่ส่งผลต่อการนับคะแนนก็ตาม (ดูคำวินิจฉัยของ กกต.) --∫G′(∞)dx 22:11, 1 มกราคม 2555 (ICT)
 3. Yes check.svg Symbol neutral vote.svg เป็นกลาง --Jungide 16:45, 29 ธันวาคม 2554 (ICT)
 4. Yes check.svg Symbol neutral vote.svg เป็นกลาง งดออกเสียง --แฟนท่าเรือ : เกรียนที่หน้าตาไม่ดีแห่งไร้สาระนุกรม : พูดคุยกับควายตัวนี้ได้ที่นี่ 09:27, 30 ธันวาคม 2554 (ICT)

คัดค้าน

 1. Yes check.svg Symbol oppose vote.svg ไม่เห็นด้วย --Pond101038 22.07, 31 ธันวาคม 2554 (ICT)

การนับคะแนน

คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ดำเนินการนับคะแนนของคุณ Pongsak ksm (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) เรียบร้อยแล้ว โดยผู้ใช้ท่านนี้มีคะแนนสนับสนุน 21 เสียง คะแนนคัดค้าน 1 เสียง และคะแนนไม่ออกเสียง 3 เสียง (คิดเป็น 95.454% โดยนับคะแนนสนับสนุน ต่อคะแนนสนับสนุนและคัดค้าน) ถือได้ว่าผู้สมัครท่านนี้ผ่านการรับเลือกเป็นอนุญาโตตุลาการประจำวิกิพีเดียภาษาไทย

ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นอนุญาโตตุลาการเริ่มปฏิบัติหน้าที่ได้ตั้งแต่วันที่ได้รับเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป โดยมีระยะเวลาสองปี

ผู้มีส่วนได้เสียในการเลือกตั้งที่ประสงค์จะทักท้วงผลการเลือกตั้ง ให้กระทำในหน้าพูดคุยของหน้าเลือกผู้สมัครนี้ภายในสามสิบวัน มิฉะนั้นจะถือว่าผลคะแนนที่ กกต. รับรองนั้นถูกต้องแล้ว

เพื่อเป็นหลักฐาน กกต. จึงได้ลงลายชื่อไว้เป็นสำคัญ

--∫G′(∞)dx 22:20, 1 มกราคม 2555 (ICT)


Taweetham (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · จำนวนแก้ไข · ปูม · ปูมเป้าหมาย · ปูมการบล็อก · รายการผู้ใช้ · rfas · rfb ·arb · สิทธิ บล็อก ป้องกัน การลบ เปลี่ยนชื่อ)

สนับสนุน

 1. Yes check.svg Symbol support vote.svg เห็นด้วย --B-BoyCompStreet 18:34, 28 ธันวาคม 2554 (ICT)
 2. Yes check.svg Symbol support vote.svg เห็นด้วย --Sasakubo1717 23:37, 3 ธันวาคม 2554 (ICT)
 3. Yes check.svg Symbol support vote.svg เห็นด้วย --Wittaya Kitka | พูดคุย 23:49, 3 ธันวาคม 2554 (ICT)
  • Symbol reply.svg บันทึก กกต. ผู้ใช้เปลี่ยนชื่อเป็น Panyatham (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) เมื่อ 23:02, 10 ธันวาคม 2554 แต่มีจำนวนการแก้ไขตรงกับคุณสมบัติที่ระบุไว้ --∫G′(∞)dx 12:49, 12 ธันวาคม 2554 (ICT)
 4. Yes check.svg Symbol support vote.svg เห็นด้วย --Aristitleism 00:15, 4 ธันวาคม 2554 (ICT)
 5. Yes check.svg Symbol support vote.svg เห็นด้วย --Azoma | พูดคุย 12:46, 4 ธันวาคม 2554 (ICT)
 6. Yes check.svg Symbol support vote.svg เห็นด้วย มีความตั้งใจในการพัฒนาวิกิพีเดียและโครงการต่างๆ มองการไกล เข้าใจแนวปฏิบัติและมีความยืดหยุ่น --N.M. | พูดคุย 19:12, 4 ธันวาคม 2554 (ICT)
 7. Yes check.svg Symbol support vote.svg เห็นด้วย --Mahatee | พูดคุย (ฝากข้อความ) 22:19, 6 ธันวาคม 2554 (ICT)
 8. Yes check.svg Symbol support vote.svg เห็นด้วย Saeng Petchchai 22:36, 6 ธันวาคม 2554 (ICT)
 9. Yes check.svg Symbol support vote.svg เห็นด้วย - - T4LK 22:55, 6 ธันวาคม 2554 (ICT)
 10. Yes check.svg Symbol support vote.svg เห็นด้วย หลักการดีครับ --Horus | พูดคุย 20:11, 9 ธันวาคม 2554 (ICT)
 11. Yes check.svg Symbol support vote.svg เห็นด้วย --Lerdsuwa 00:25, 11 ธันวาคม 2554 (ICT)
 12. Yes check.svg Symbol support vote.svg เห็นด้วย --Portalian 06:04, 12 ธันวาคม 2554 (ICT)
 13. Yes check.svg Symbol support vote.svg เห็นด้วย -- Tona22 | พูดคุย 06:27, 12 ธันวาคม 2554 (ICT)
 14. Yes check.svg Symbol support vote.svg เห็นด้วย --Chale yan 08:22, 12 ธันวาคม 2554 (ICT)
 15. X mark.svg Symbol support vote.svg เห็นด้วย --Jirapat.ks10:40, 12 ธันวาคม 2554 (ICT)
  • Pictogram voting comment.svg ความเห็น คุณ Jirapat.ks อาจไม่มีสิทธิเลือกตั้ง เพราะ
   1. นโยบายการอนุญาโตตุลาการ ข้อ 2 วรรค 1 ว่า "...การเลือกตั้งประจำปี...ลงคะแนนเสียงโดยสมาชิกประชาคม", ข้อ 1 วรรค 1 อนุวรรค 5 ว่า " 'ประชาคม'...ประกอบด้วยผู้ใช้ทั้งปวง" และอนุวรรค 4 ว่า " 'ผู้ใช้' หมายถึง ผู้ใช้ที่อยู่ในวิกิพีเดียภาษาไทยอย่างเป็นกิจจะลักษณะ..."
   2. ในนโยบายฯ ไม่ได้นิยาม "กิจจะลักษณะ" ไว้ จึงต้องตีความตามความหมายทั่วไป ซึ่งพจนานุกรมฯ ว่า "กิจจะลักษณะ ว. เป็นการเป็นงาน, เป็นเรื่องเป็นราว, เป็นระเบียบเรียบร้อย."
   3. ไม่แน่ใจว่า กิจกรรมของคุณ Jirapat.ks เข้าข่าย "กิจจะลักษณะ" หรือยัง ต้องให้ท่านอภิชาติ, เอ้ย สดศรี, เอ้ย G(x) วินิจฉัยครับ (ที่จริงตอนผมร่างนโยบายฯ ผมตั้งใจให้หมายถึง ผู้ใช้ที่มีส่วนร่วมมาพอสมควร กะให้ตรงกับ "regularly active" เพื่อกันไม่ให้มีการสมัครมาลงคะแนนให้โดยเฉพาะ แบบบัตรผีอะไรอย่างงั้น - นี่เป็นความเห็นเฉย ๆ ครับ ไม่ได้ตั้งธงหรือชี้นำอันใด)
   --Aristitleism 12:17, 12 ธันวาคม 2554 (ICT)
   Symbol reply.svg ความเห็น กกต. ตอนพิจารณาครั้งแรกกะจะไปนับคะแนนครั้งเดียวในวันที่ 1 มกราคมครับ แต่ทำเสียก่อนก็ดีเพราะจะได้ไม่ยุ่งยาก คราวนี้ว่าด้วยข้อพิจารณา จากหน้าการเลือกตั้งที่คุณฮอรัสวาง Requirement ไว้คร่าว ๆ (และผมก็เห็นด้วยตามนั้น เมื่อพิจารณากรณีของ Regularly active ประกอบกันแล้ว) วางไว้ว่า "...มีบัญชีผู้ใช้ลงทะเบียนและมีการแก้ไขอย่างน้อย 150 ครั้งในเนมสเปซหลักจนถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2554" แต่จากบันทึกการแก้ไขที่ผมสอบทานของคุณ Jirapat.ks พบว่าสร้างบัญชีผู้ใช้มาเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2554 และมีการแก้ไขเท่าที่ผมตรวจสอบได้ นับถึงเวลาที่ลงชื่อนี้ 30 ครั้ง จึงนับได้ว่าไม่ผ่านหลักเกณฑ์ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งครับ (อย่างไรก็ดีผมขอสงวนสิทธิ์ยังไม่ขีดฆ่า แต่จะทำสัญลักษณ์ไว้ครับ) --∫G′(∞)dx 12:49, 12 ธันวาคม 2554 (ICT)
 16. Yes check.svg Symbol support vote.svg เห็นด้วย --Sry85 14:45, 12 ธันวาคม 2554 (ICT)
 17. Yes check.svg Symbol support vote.svg เห็นด้วย ขออนุญาตใช้สิทธิ์สนับสนุนคุณ Taweetham ด้วยเหตุผลว่าผู้สมัครท่านนี้เป็นผู้ที่ถึงพร้อมด้วยคุณสมบัติและลักษณะที่ดีของอนุญาโตตุลาการ --Pongsak ksm 11:26, 15 ธันวาคม 2554 (ICT)
 18. Yes check.svg Symbol support vote.svg เห็นด้วย --Tinuviel | พูดคุย Wiki AstroPortal logo.png 16:33, 17 ธันวาคม 2554 (ICT)
 19. Yes check.svg Symbol support vote.svg เห็นด้วย --PAHs 00:35, 25 ธันวาคม 2554 (ICT)
 20. Yes check.svg Symbol support vote.svg เห็นด้วย --Mda | พูดคุย 11:34, 25 ธันวาคม 2554 (ICT)
 21. Yes check.svg Symbol support vote.svg เห็นด้วย --แอนเดอร์สัน 19:22, 25 ธันวาคม 2554 (ICT)
 22. Yes check.svg Symbol support vote.svg เห็นด้วย --มือใหม่ 14:27, 26 ธันวาคม 2554 (ICT)
 23. Yes check.svg Symbol support vote.svg เห็นด้วย --พุทธามาตย์ 15:35, 26 ธันวาคม 2554 (ICT)
 24. Yes check.svg Symbol support vote.svg เห็นด้วย --Pastman 22:04, 26 ธันวาคม 2554 (ICT)
 25. Yes check.svg Symbol support vote.svg เห็นด้วย --Sawasdeeee 14:05, 27 ธันวาคม 2554 (ICT)
 26. Yes check.svg Symbol support vote.svg เห็นด้วย --Potapt 03:26, 28 ธันวาคม 2554 (ICT)
 27. Yes check.svg Symbol support vote.svg เห็นด้วย --Jungide 16:43, 29 ธันวาคม 2554 (ICT)
 28. Yes check.svg Symbol support vote.svg เห็นด้วย --Robosorne
  • Symbol reply.svg บันทึก กกต. ผู้ใช้ลงคะแนนเมื่อ 13:01, 30 ธันวาคม 2554 --∫G′(∞)dx 20:09, 1 มกราคม 2555 (ICT)
 29. X mark.svg Symbol support vote.svg เห็นด้วย --beamking
  • Symbol reply.svg บันทึก กกต. ผู้ใช้ลงคะแนนเมื่อ 17:41, 30 ธันวาคม 2554 โดยมีบัญชีผู้ใช้ก่อนระยะเวลาที่กำหนด (30 ตุลาคม 2554; ผู้ใช้มีบัญชีเมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2550) แต่ขาดคุณสมบัติด้านจำนวนการแก้ไขหน้าบทความ (Article space) ซึ่งต้องการจำนวนการแก้ไข 150 ครั้งขึ้นไป แต่ผู้ใช้นี้มีการแก้ไขหน้าบทความถึง ณ เวลานี้ (20:09, 1 มกราคม 2555 (ICT)) เพียง 105 ครั้งเท่านั้น จึงนับไม่ได้ว่าเป็นผู้มีส่วนร่วมอย่างสม่ำเสมอ (Regularly active) เพียงพอต่อการตัดสินใจลงคะแนนเลือกอนุญาโตตุลาการ --∫G′(∞)dx 20:09, 1 มกราคม 2555 (ICT)

เป็นกลาง

คะแนนเป็นกลาง (ไม่ออกเสียง) ไม่มีผลต่อการนับคะแนนแต่อย่างใด
 1. Yes check.svg Symbol neutral vote.svg เป็นกลาง งดออกเสียง --octahedron80 13:49, 12 ธันวาคม 2554 (ICT)
 2. X mark.svg Symbol neutral vote.svg เป็นกลาง งดออกเสียง --lux2545 | ติดต่อสื่อสาร | ตั้งกระทู้ใหม่ 09:34, 30 ธันวาคม 2554 (ICT)
  • Symbol reply.svg บันทึก กกต. ผู้ใช้ Lux2545 ขาดคุณสมบัติในการลงคะแนน จึงไม่สามารถนับการลงคะแนนนี้ได้ แม้จะเป็นคะแนนที่ไม่ส่งผลต่อการนับคะแนนก็ตาม (ดูคำวินิจฉัยของ กกต.) --∫G′(∞)dx 20:26, 1 มกราคม 2555 (ICT)
 3. Yes check.svg Symbol neutral vote.svg เป็นกลาง งดออกเสียง --Nakare† 19:36, 30 ธันวาคม 2554 (ICT)

คัดค้าน

 1. Yes check.svg Symbol oppose vote.svg ไม่เห็นด้วย ไม่ชอบผู้ใช้นี้ชอบมาวางตัวใหญ่ในเวป --แฟนท่าเรือ : เกรียนที่หน้าตาไม่ดีแห่งไร้สาระนุกรม : พูดคุยกับควายตัวนี้ได้ที่นี่ 09:28, 30 ธันวาคม 2554 (ICT)
 2. Yes check.svg Symbol oppose vote.svg ไม่เห็นด้วย ข้าพเจ้าหมันไส้ เป็นเสี่ยเส็ง --Pond101038 | พูดคุย 21.58, 31 ธันวาคม 2554 (ICT)

การนับคะแนน

คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ดำเนินการนับคะแนนของคุณ Taweetham (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) เรียบร้อยแล้ว โดยผู้ใช้ท่านนี้มีคะแนนสนับสนุน 27 เสียง คะแนนคัดค้าน 2 เสียง และคะแนนไม่ออกเสียง 2 เสียง (คิดเป็น 93.103% โดยนับคะแนนสนับสนุน ต่อคะแนนสนับสนุนและคัดค้าน) ถือได้ว่าผู้สมัครท่านนี้ผ่านการรับเลือกเป็นอนุญาโตตุลาการประจำวิกิพีเดียภาษาไทย

ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นอนุญาโตตุลาการเริ่มปฏิบัติหน้าที่ได้ตั้งแต่วันที่ได้รับเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป โดยมีระยะเวลาสองปี

ผู้มีส่วนได้เสียในการเลือกตั้งที่ประสงค์จะทักท้วงผลการเลือกตั้ง ให้กระทำในหน้าพูดคุยของหน้าเลือกผู้สมัครนี้ภายในสามสิบวัน มิฉะนั้นจะถือว่าผลคะแนนที่ กกต. รับรองนั้นถูกต้องแล้ว

เพื่อเป็นหลักฐาน กกต. จึงได้ลงลายชื่อไว้เป็นสำคัญ

--∫G′(∞)dx 20:14, 1 มกราคม 2555 (ICT)


Tmd (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · จำนวนแก้ไข · ปูม · ปูมเป้าหมาย · ปูมการบล็อก · รายการผู้ใช้ · rfas · rfb ·arb · สิทธิ บล็อก ป้องกัน การลบ เปลี่ยนชื่อ)

สนับสนุน

 1. Yes check.svg Symbol support vote.svg เห็นด้วย --Azoma | พูดคุย 12:46, 4 ธันวาคม 2554 (ICT)
 2. Yes check.svg Symbol support vote.svg เห็นด้วย มีผลงานคุณภาพที่ดีมาระยะหนึ่งแล้ว--Wittaya Kitka | พูดคุย 18:55, 4 ธันวาคม 2554 (ICT)
  • Symbol reply.svg บันทึก กกต. ผู้ใช้เปลี่ยนชื่อเป็น Panyatham (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) เมื่อ 23:02, 10 ธันวาคม 2554 แต่มีจำนวนการแก้ไขตรงกับคุณสมบัติที่ระบุไว้ --∫G′(∞)dx 12:51, 12 ธันวาคม 2554 (ICT)
 3. Yes check.svg Symbol support vote.svg เห็นด้วย --Mahatee | พูดคุย (ฝากข้อความ) 22:20, 6 ธันวาคม 2554 (ICT)
 4. Yes check.svg Symbol support vote.svg เห็นด้วย -- T4LK 23:10, 6 ธันวาคม 2554 (ICT)
 5. Yes check.svg Symbol support vote.svg เห็นด้วย คุณ Tmd เป็นผู้ที่แก้ไขวิกิพีเดียภาษาไทยมาอย่างต่อเนื่อง และมีทักษะความรู้ความชำนาญที่เป็นประโยชน์ต่อคณะอนุญาโตตุลาการ (ตามหลักฐานผมเป็นผู้เสนอชื่อคุณ Tmd เข้ารับการเลือกตั้งครั้งนี้ หากกรรมการเห็นว่าไม่สมควรนับคะแนนนี้โดยยึดตามหลัก WP:RFA ผมก็ยินดีน้อมรับ) --taweethaも 19:14, 8 ธันวาคม 2554 (ICT)
 6. Yes check.svg Symbol support vote.svg เห็นด้วย อนุญาโตตุลาการที่ดี คือบุคคลที่มีหลักธรรมะและคุณธรรมประจำใจ ดูจากผลงานของคุณ Tmd ในทุกแขนงที่ผ่านมา เชื่อได้เหลือเกินว่าคุณ Tmd มีคุณสมบัติดังนี้ (เนื่องด้วยในขณะนี้ กระผมยังมิได้อยู่ในสถานะอนุญาโตตุลาการ จึงขอใช้สิทธิในการสนับสนุนคุณ Tmd อีกหนึ่งเสียงครับ) --B20180 19:27, 8 ธันวาคม 2554 (ICT)
 7. Yes check.svg Symbol support vote.svg เห็นด้วย --Lerdsuwa 00:31, 11 ธันวาคม 2554 (ICT)
 8. Yes check.svg Symbol support vote.svg เห็นด้วย -- ไม่รู้ว่าผมมีสิทธิ์ในการเลือกด้วยหรือเปล่า แต่ความรู้ในเรื่องที่คุณเขียน ผมว่าแตกต่างกับคนที่เสนอชื่อมาทั้งหมดนะ Saenpin 21:59, 14 ธันวาคม 2554 (ICT)
 9. Yes check.svg Symbol support vote.svg เห็นด้วย --Tinuviel | พูดคุย Wiki AstroPortal logo.png 16:34, 17 ธันวาคม 2554 (ICT)
 10. Yes check.svg Symbol support vote.svg เห็นด้วย --Aristitleism 23:32, 18 ธันวาคม 2554 (ICT)
 11. Yes check.svg Symbol support vote.svg เห็นด้วย คาดว่าคุณทีเอ็มดีจะสามารถนำความรู้จากหลักธรรมพระพุทธศาสนามาใช้ในการทำงานของคณะอนุญาโตตุลาการได้ดีครับ --N.M. | พูดคุย 19:32, 19 ธันวาคม 2554 (ICT)
 12. Yes check.svg Symbol support vote.svg เห็นด้วย --Sasakubo1717 19:50, 24 ธันวาคม 2554 (ICT)
 13. Yes check.svg Symbol support vote.svg เห็นด้วย --PAHs 00:36, 25 ธันวาคม 2554 (ICT)
 14. Yes check.svg Symbol support vote.svg เห็นด้วย --Mda | พูดคุย 11:34, 25 ธันวาคม 2554 (ICT)
 15. Yes check.svg Symbol support vote.svg เห็นด้วย --In Heaven, everything is fine. 12:17, 25 ธันวาคม 2554 (ICT)
 16. Yes check.svg Symbol support vote.svg เห็นด้วย --ชลธิศ เข้มแข็ง | พูดคุย 16:27, 25 ธันวาคม 2554 (ICT)
 17. Yes check.svg Symbol support vote.svg เห็นด้วย --แอนเดอร์สัน 19:23, 25 ธันวาคม 2554 (ICT)
 18. Yes check.svg Symbol support vote.svg เห็นด้วย --พุทธามาตย์ 15:37, 26 ธันวาคม 2554 (ICT)
 19. Yes check.svg Symbol support vote.svg เห็นด้วย --Sawasdeeee 14:05, 27 ธันวาคม 2554 (ICT)
 20. Yes check.svg Symbol support vote.svg เห็นด้วย --Potapt 03:24, 28 ธันวาคม 2554 (ICT)
 21. Yes check.svg Symbol support vote.svg เห็นด้วย --Jungide 16:44, 29 ธันวาคม 2554 (ICT)
 22. Yes check.svg Symbol support vote.svg เห็นด้วย Tmdได้เข้าเขียนเรื่องต่างๆ มาช่วยปรับปรุงรูปแบบ จัดทำให้วิกิพีเดียเป็นสารานุกรมที่มีอะไรมากมาย ตั้งแต่เริ่มแรกที่มาใช้ค้นหาข้อมูล ตอนนั้น วิกิพีเดียยังไม่มีอะไรเลย นับเป็นผู้ร่วมบุกเบิกของการทำสารานุกรมเสรี ควรให้เป็นคณะอนุญาโตตุลาการ (ผู้เขียนใช้วิกิพีเดียและเขียนบทความมาตั้งแต่ ปี 2544-2545 --Nantadej 08:43, 31 ธันวาคม 2554 (ICT)
 23. Yes check.svg Symbol support vote.svg เห็นด้วย }--Pond101038 | พูดคุย 22.03, 31 ธันวาคม 2554 (ICT)
 24. X mark.svg Symbol support vote.svg เห็นด้วย --Dora1999 (First) 22:33, 31 ธันวาคม 2554 (ICT)
  • Symbol reply.svg บันทึก กกต. ผู้ใช้มีบัญชีผู้ใช้ก่อนระยะเวลาที่กำหนด (30 ตุลาคม 2554; ผู้ใช้มีบัญชีเมื่อ 14 ตุลาคม 2554) แต่ขาดคุณสมบัติด้านจำนวนการแก้ไขหน้าบทความ (Article space) ซึ่งต้องการจำนวนการแก้ไข 150 ครั้งขึ้นไป แต่ผู้ใช้นี้มีการแก้ไขหน้าบทความถึง ณ เวลานี้ (22:38, 1 มกราคม 2555 (ICT)) เพียง 120 ครั้งเท่านั้น จึงนับไม่ได้ว่าเป็นผู้มีส่วนร่วมอย่างสม่ำเสมอ (Regularly active) เพียงพอต่อการตัดสินใจลงคะแนนเลือกอนุญาโตตุลาการ --∫G′(∞)dx 22:38, 1 มกราคม 2555 (ICT)

เป็นกลาง

คะแนนเป็นกลาง (ไม่ออกเสียง) ไม่มีผลต่อการนับคะแนนแต่อย่างใด
 1. Yes check.svg Symbol neutral vote.svg เป็นกลาง งดออกเสียง --octahedron80 13:49, 12 ธันวาคม 2554 (ICT)
 2. Yes check.svg Symbol neutral vote.svg เป็นกลาง --มือใหม่ 14:31, 26 ธันวาคม 2554 (ICT)
 3. X mark.svg Symbol neutral vote.svg เป็นกลาง --lux2545 | ติดต่อสื่อสาร | ตั้งกระทู้ใหม่ 18:30, 29 ธันวาคม 2554 (ICT)
  • Symbol reply.svg บันทึก กกต. ผู้ใช้ Lux2545 ขาดคุณสมบัติในการลงคะแนน จึงไม่สามารถนับการลงคะแนนนี้ได้ แม้จะเป็นคะแนนที่ไม่ส่งผลต่อการนับคะแนนก็ตาม (ดูคำวินิจฉัยของ กกต.) --∫G′(∞)dx 22:27, 1 มกราคม 2555 (ICT)
 4. Yes check.svg Symbol neutral vote.svg เป็นกลาง งดออกเสียง --แฟนท่าเรือ : เกรียนที่หน้าตาไม่ดีแห่งไร้สาระนุกรม : พูดคุยกับควายตัวนี้ได้ที่นี่ 09:29, 30 ธันวาคม 2554 (ICT)
 5. Yes check.svg Symbol neutral vote.svg เป็นกลาง งดออกเสียง --Nakare† 19:36, 30 ธันวาคม 2554 (ICT)

คัดค้าน

(ไม่มีผู้คัดค้าน)

การนับคะแนน

คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ดำเนินการนับคะแนนของคุณ Tmd (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) เรียบร้อยแล้ว โดยผู้ใช้ท่านนี้มีคะแนนสนับสนุน 23 เสียง คะแนนคัดค้าน 0 เสียง และคะแนนไม่ออกเสียง 4 เสียง (คิดเป็น 100% โดยนับคะแนนสนับสนุน ต่อคะแนนสนับสนุนและคัดค้าน) ถือได้ว่าผู้สมัครท่านนี้การรับเลือกเป็นอนุญาโตตุลาการประจำวิกิพีเดียภาษาไทย

ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นอนุญาโตตุลาการเริ่มปฏิบัติหน้าที่ได้ตั้งแต่วันที่ได้รับเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป โดยมีระยะเวลาสองปี

ผู้มีส่วนได้เสียในการเลือกตั้งที่ประสงค์จะทักท้วงผลการเลือกตั้ง ให้กระทำในหน้าพูดคุยของหน้าเลือกผู้สมัครนี้ภายในสามสิบวัน มิฉะนั้นจะถือว่าผลคะแนนที่ กกต. รับรองนั้นถูกต้องแล้ว

เพื่อเป็นหลักฐาน กกต. จึงได้ลงลายชื่อไว้เป็นสำคัญ

--∫G′(∞)dx 22:38, 1 มกราคม 2555 (ICT)