ข้ามไปเนื้อหา

วิกิพีเดีย:การเลือกตั้งคณะอนุญาโตตุลาการ ธันวาคม 2554

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

การเลือกตั้งคณะอนุญาโตตุลาการ 2554

สถานะ

 • ขณะนี้หมดเวลาการเลือกตั้งแล้ว คณะกรรมการการเลือกตั้งนับคะแนน และประกาศผลแล้ว หน้าลงคะแนนถูกล็อกไม่ให้แก้ไขอีกและเก็บไว้เป็นประวัติอ้างอิง
ปัจจุบันเป็นเวลา 13:09 น. วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2567 (ล้างเซิร์ฟเวอร์แคช)


การเลือกตั้งอนุญาโตตุลาการ ธันวาคม 2554 เป็นการเลือกตั้งเพื่อเลือกคณะอนุญาโตตุลาการของวิกิพีเดียภาษาไทยครั้งแรก กำหนดไว้ระหว่างวันที่ 1 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554

กระบวนการเลือกตั้ง[แก้]

ลำดับเวลา[แก้]

 1. ช่วงเสนอชื่อ (30 ตุลาคม 2554 ถึง 30 พฤศจิกายน) → ผู้ใช้นั้นสามารถเสนอชื่อตนเองได้ และต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
  (ก) มีชื่อเสียงดีและไม่ถูกปิดกั้นหรือห้ามจากวิกิพีเดียภาษาไทย
  (ข) เป็นไปตามเกณฑ์การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของมูลนิธิวิกิมีเดีย และต้องระบุตัวตนกับมูลนิธิหากได้รับเลือกตั้ง
  (ค) เปิดเผยบัญชีผู้ใช้อื่นใดที่ตนมีในแถลงการเสนอชื่อของตนนั้น
 2. ช่วงการเลือกตั้ง (1 ธันวาคม ถึง 31 ธันวาคม) → ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถเลือกตั้งผู้สมัครเลือกตั้งได้ผ่านทางหน้าอภิปรายการสมัครของผู้สมัครแต่ละคน ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
  (ก) มีบัญชีผู้ใช้ลงทะเบียนและมีการแก้ไขอย่างน้อย 150 ครั้งในเนมสเปซหลักจนถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2554 และ
  (ข) ไม่ถูกสกัดกั้นขณะช่วงที่ลงคะแนนนั้น
 3. ช่วงนับคะแนนและประกาศผล (ทันทีหลังหมดเขตเลือกตั้ง) → กรรมการการเลือกตั้งนับคะแนนและนับยอด

บุคลากร[แก้]

มีผู้เขียนสองกลุ่มเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งครั้งนี้

 1. กรรมการการเลือกตั้ง - ผู้เขียนที่เลือกตนเองเพื่อจัดระเบียบการเลือกตั้ง (ดูรายชื่อ ที่นี่)
 2. อาสาสมัคร/ผู้สังเกตการณ์ - ผู้เขียนซึ่งอาสาสังเกตความเรียบร้อยและดูแลการก่อกวน (มีเพียงคนเดียวคือ ผู้ใช้:G(x) แต่ทำหน้าที่กรรมการการเลือกตั้งด้วย)

ผลการเลือกตั้ง[แก้]

หลังช่วงเลือกตั้ง ผู้นับคะแนนตรวจสอบเสียง และเปิดเผยยอดผลการเลือกตั้ง ตัวเลขยอดนี้ลำดับผู้สมัครตามระดับการสนับสนุน นิยามโดยจำนวนเสียงสนับสนุนผู้สมัครนั้นหารด้วยเสียงทั้งหมดที่ออกให้แก่ผู้สมัครนั้น ("งดออกเสียง" ไม่นับ)

บัดนี้ กรรมการการเลือกตั้งได้นับรวมคะแนนเลือกตั้งอนุญาโตตุลาการเพื่อหาผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นอนุญาโตตุลาการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นอนุญาโตตุลาการดังนี้

ผู้สมัคร สนับสนุน งดออกเสียง[Note 1] คัดค้าน สุทธิ[Note 2] ร้อยละ[Note 3] ผล
Octahedron80 34 1 0 34 100.00 วาระสองปี
Tmd 23 4 0 23 100.00 วาระสองปี
B20180 24 4 1 23 96.00 วาระสองปี
Pongsak_ksm 21 3 1 20 95.45 วาระสองปี
Taweetham 27 2 2 25 93.10 วาระสองปี
beamking ถอนตัว
 1. คือจำนวนผู้ออกเสียงเป็นกลางทั้งหมดที่ไม่ถูกตัดสิทธิ์การเลือกตั้ง
 2. สุทธิ = สนับสนุน - คัดค้าน
 3. ร้อยละคำนวณจาก (สนับสนุน / (สนับสนุน + คัดค้าน)) คูณด้วย 100

ประกาศเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555

ผลการเลือกตั้งรับรองโดย
 1. --∫G′(∞)dx 22:59, 1 มกราคม 2555 (ICT)
 2. --Horus | พูดคุย 23:01, 1 มกราคม 2555 (ICT)

ประชาคมเป็นผู้แต่งตั้งผู้สมัครให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างในคณะอนุญาโตตุลาการโดยดูจากยอด

โดยพิจารณาว่าผู้สมัครทั้งหมดผ่านเกณฑ์การแต่งตั้ง รวมทั้งได้ระบุตนต่อมูลนิธิแล้ว เพื่อรับรองการเลือกตั้งอนุญาโตตุลาการครั้งนี้ ข้าพเจ้าขอแต่งตั้งให้คุณ Octahedron80, Tmd, B20180, Pongsak_ksm และ Taweetham ดำรงตำแหน่งอนุญาโตตุลาการเป็นวาระสองปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555

ข้าพเจ้าขอให้อนุญาโตตุลาการที่ได้รับเลือกตั้งทุกคนปฏิบัติหน้าที่อย่างมีจริยธรรมแห่งอนุญาโตตุลาการ และอย่างมุมานะจนสะสางกรณีพิพาทสำเร็จ ตลอดจนไม่ขลาดต่ออุปสรรคทั้งปวง

ลงชื่อ
 1. --Horus | พูดคุย 23:04, 1 มกราคม 2555 (ICT)
 2. --∫G′(∞)dx 23:07, 1 มกราคม 2555 (ICT)
 3. --Sasakubo1717 23:51, 1 มกราคม 2555 (ICT)
 4. --~phenoCALYPSE~ 09:32, 2 มกราคม 2555 (ICT)
 5. --Poonyo 15:04, 2 มกราคม 2555 (ICT)
 6. --Panyatham 15:06, 2 มกราคม 2555 (ICT)
 7. --N.M. | พูดคุย 20:12, 2 มกราคม 2555 (ICT)
 8. --Dora1999 (First) 21:54, 2 มกราคม 2555 (ICT)
 9. --Mda 22:33, 2 มกราคม 2555 (ICT)
 10. --Tinuviel | พูดคุย 23:06, 2 มกราคม 2555 (ICT)
 11. --Robosorne
 12. --Yuktanan 12:49, 4 มกราคม 2555 (ICT)
 13. --Chale yan 16:30, 4 มกราคม 2555 (ICT)
 14. --Lerdsuwa 01:24, 5 มกราคม 2555 (ICT)
 15. --Pond101038 | 21:25, 7 มกราคม 2555 (ICT)
 16. --Pastman | 19:46, 8 มกราคม 2555 (ICT)
 17. --Saeng Petchchai 23:44, 9 มกราคม 2555 (ICT)
 18. ----DoLKuNG 20:20, 12 มกราคม 2555 (ICT)
 19. --PAHs 19:53, 13 มกราคม 2555 (ICT)
 20. --lux2545 18:25, 27 มกราคม 2555 (ICT)
 21. -- walkeremp 18:55, 19 กุมภาพันธ์ 2555 (ICT)

ที่นั่งว่าง[แก้]

สำหรับการเลือกตั้งคราวนี้ อนุญาโตตุลาการจะได้รับเลือกไม่เกิน 5 คน แต่ละคนดำรงตำแหน่ง 2 ปี ผู้ที่จะได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งอนุญาโตตุลาการต้องมีเสียงสนับสนุนไม่น้อยกว่า 20 เสียง หากได้รับเสียงสนับสนุนไม่เพียงพอ ตำแหน่งนั้นอาจว่างต่อไปได้