วิกิพีเดีย:การเลือกตั้งคณะอนุญาโตตุลาการ ธันวาคม 2554/ผู้สมัคร/Pongsak ksm/คำแถลง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

Pongsak ksm[แก้]

ผมผู้ใช้:Pongsak_ksm เริ่มต้นเข้าสู่วิกิพีเดีย เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 (16 ปี) มีความสนใจในเกี่ยวกับการเก็บกวาดบทความ และพัฒนาบทความให้มีคุณภาพ โดยมีผลงานการแก้ไขบทความ 22,960 ครั้ง และมีผลงานบทความในระดับคุณภาพ คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ดูแลระบบ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ความมุ่งมั่นตั้งใจ

ผมมีความตั้งใจที่อยากจะเห็นวิกิพีเดีย เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ อุดมไปด้วยเนื้อหาสาระมากกว่าการเป็นกระดานแสดงความคิดเห็น จึงมีความคิดว่า "ภายใต้ความขัดแย้งหรือความแตกต่างของความคิด ก็จะมีเส้นแบ่งของคำว่าวิชาการ และความคิดส่วนตัว แบ่งอยู่ชัดเจน" จึงเป็นทัศนะที่ยึดถือในการทำหน้าที่ผู้ดูแลระบบตลอดระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติหน้าที่มา

คำแถลงอื่นๆ

  1. ข้าพเจ้ามีบัญชีผู้ใช้นี้เพียงบัญชีเดียวในวิกิพีเดียภาษาไทย
  2. ข้าพเจ้ายินดียอมรับเงื่อนไขของมูลนิธิฯ ว่าด้วยการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล