คุยกับผู้ใช้:Lux2545

  จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

  คำเชิญผู้เข้าร่วมใหม่[แก้]

  กิจกรรมเดือนแห่งเอเชียของวิกิพีเดีย 2017 (Wikipedia Asian Month 2017) ได้เริ่มขึ้นแล้ว เราต้องการเชิญคุณเข้าร่วมอีเวนต์อีดิทอะธอนของเราในครั้งนี้ หากคุณสร้างบทความ 4 บทความ คุณจะได้รับโปสการ์ด โดยบทความต้องมีมากกว่า 3,000 ไบต์และมากกว่า 300 คำ นอกจากนี้เรายังปรับปรุงกระบวนการส่งโปสการ์ดของเรา เช่น การทำโปสการ์ดในตอนนี้ และรวบรวมที่อยู่หลังจากอีเวนต์นี้จบลงโดยไม่ต้องรอภาษาอื่น ๆ ชาววิกิพีเดียที่สร้างบทความมากที่สุดในแต่ละวิกิพีเดียจะได้รับการยกย่องให้เป็น "ทูตแห่งเอเชียของวิกิพีเดีย" เราจะส่งทั้งสำเนาดิจิทัลและสำเนาหนังสือรับรองการเป็นทูตให้แก่คุณ

  เป็นเวลากว่าสองปีของกิจกรรมเดือนแห่งเอเชียของวิกิพีเดีย เราทำงานร่วมกันกับชาววิกิพีเดียมากกว่า 2,000 คน และมีส่วนร่วมในบทความที่มีคุณภาพสูงกว่า 15,000 บทความในวิกิพีเดียใน 50 ภาษา รวมทั้งวิกิซอร์ซ กิจกรรมเดือนแห่งเอเชียของวิกิพีเดียจึงเป็นอีเวนต์การแก้ไขออนไลน์ประจำปีที่ใหญ่ที่สุดของวิกิพีเดียอย่างไม่ต้องสงสัย เราหวังว่าคุณคงจะตื่นเต้นและเข้าร่วมกิจกรรมกับเราในครั้งนี้

  ขอขอบคุณที่พิจารณา ! --B20180 (พูดคุย)

  ธิติศิริพัฒน์ รุ่งพรหมมา[แก้]

  นายธิติศิริพัฒน์ รุ่งพรหมมา เกิดวันที่ 16 กันยายน 2540 อายุ 22 ปี

  บิดาชื่อ ร.ต.ท.ศักดิ์ดา รุ่งพรหมมา มารดาชื่อ นางนงลักษณ์ รุ่งพรหมมา

  นาย ธิติศิริพัฒน์ รุ่งพรหมมา มีความตั้งใจตั้งแต่วัยเด็ก ที่คิดต่างจากคนิทานหลายๆด้าน และ ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมมาโดยตลอด และ ทำกิจกรรมโครงการเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน อีกด้วย
  

  การศึกษา

  ปี2559 -จบการศึกษาที่โรงเรียนเทพนารี อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ -เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน ที่ มหาวิทยาลัยวิศวกรรมฮาบิ่น เมืองฮาบิ้น ประเทศจีน -ปัจจุบันกำลังศึกษา ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาลัยเขตรังสิต

  ตำแหน่ง

  ปี2557

  ได้รับตำแหน่ง ประธานสภาเด็กและเยาวชนตำบลไทรย้อย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ จนครบวาระ 2 ปี ถึง ปี2559

  ปี2558

  -ได้รับตำแหน่ง เป็นผู้อำนวยการ ชมรมนาฏศิลป์ล้านนาบ้านบ่อแก้ว 2558-ปัจจุบัน -ได้รับตำแหน่ง เป็นประธาน เอสพีซี แพร่ คลับ 2558-ปัจจุบัน

  ปี2559

  -ได้รับตำแหน่งเป็น ประธานสภาเด็กและเยาวชนตำบลไทรย้อย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ สมันที่2 ถึงปี2561

  ปี2560

  -ได้รับตำแหน่งเป็นประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดแพร่ วาระ 1 ปี2560-2561 -ได้รับตำแหน่ง เป็นประธานสภาเด็กและเยาวชนอำเภอเด่นชัย 2560-2562

  ปี2561

  -ได้รับตำแหน่ง ประธานสภาเด็กและเยาวชนตำบลไทรย้อย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ สมัยที่ 3 ปี2561-2563

  ปี2562

  -ได้รับตำแหน่งเป็นคณะกรรมการหมู่บ้าน บ่อแก้วหมู่ที่ 8 ตำบลไทรย้อย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่

  ผลงานและกิจกรรม

  ปี2548

  1.ได้รับเกียรติบัตร ความเป็นผู้นำดีเด่น จาก อาจารย์พงศ์เทพ พันธุ์นิติพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพนารีสมัยนั้น

  ปี2549

  1.ได้รับรางวัลชมเชย ระดับจังหวัด การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ

  ปี2551

  1.ได้สอลไล่ได้ธรรมศึกษา ชั้นตรี 2.ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดวาดภาพ เนื่องในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์

  ปี2552

  1.ได้เข้าร่วมอบรม “คุณธรรมนำความรู้โรงเรียนเอกชน” สำนักงานพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 2

  ปี2554

  1.ได้ร่วมงานมหกรรมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 100 ปีการลูกเสือไทย

  ปี2555

  1.ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดคำขวัญ หัวข้อ พระคุณครู 2.ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรลูกเสือ อาสา กกต.เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย จังหวัดแพร่ 3.ผ่านการอบรมลูกเสือ จราจร เฉลิมพระเกียรติ

  ปี2556

  1.ได้เข้าร่วมพิธีปฏิญาณตนและสวนสนาม วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 2.ได้ผ่านการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น

  ปี2558

  1.ได้ผ่านการฝึกอบรมโครงการเยาวชนวัยใสพิชิตภัยเสี่ยง

  ปี2559

  1.ได้เข้าร่วมเป็นเชียร์ของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาลัยเขตรังสิต

  ปี2560

  1.ร่วมโครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนจังหวัดแพร่ 2.ผ่านการอบรมโครงการเยาวชนสดใสห่างไกลยาเสพติด 3.ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ในการประกวดกระทงสวยงาม ได้รับรางวัลของปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รับมอบโดย นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ 4.จบหลักสูตรอาหารไทย สาขาการประกอบอาหาร สถานทดสอบกรุงเทพบริการ 5.ได้ผ่านการประเมินการประกอบอาหารมาตรฐานขั้นสูง โดย กระทรวงแรงงาน

  ปี2561

  1.ได้เป็นผู้นำกิจกรรมอาสาทำดีเพื่อแผ่นดิน พื้นที่สดใส ไร้ขยะมูลฝอย ครั้งที่ 1 2.ได้รับคัดเลือกเป็น เยาวชน ตัวอย่าง ประจำปี 2561 ในงานเปิดพื้นที่สร้างสรรค์วัยทีนเทิดพระเกียรติ โดย นายอิสรา สุขแจ่มใส นายอำเภอเด่นชัย 3.ได้เข้าร่วมเวทีสิทธิเด็ก ครั้งที่ 28 โดย กรมกิจการเด็กและเยาวชน