ผู้ใช้:Setawut

  จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
  Noia 64 apps karm.svg ผู้ใช้คนนี้เขียนวิกิพีเดียมาแล้วเป็นเวลา
  14 ปี และ 6 เดือน
  Wiki-halo.png non nobis, sed omnibus
  (มิใช่เพื่อเราเอง แต่เพื่อทุกคน)


  สคริปต์จัดให้ รุ่นล่าสุด
  วิกิพีเดีย:สคริปต์จัดให้/ความสามารถ#กล่องรุ่นสคริปต์จัดให้
  10.6
  22 มีนาคม 2566 (ปรับปรุงล่าสุด)
  สถานะการติดตั้ง
  Crystal 128 error.png คุณยังไม่ได้ติดตั้งสคริปต์จัดให้
  หรือใช้รุ่นเก่ากว่า 3.0

  สวัสดีทุกท่านครับ ผม Setawut มีความยินดีเป็นอย่างที่ได้รับใช้ทุกท่านและวิกิพีเดีย กระผมหวังว่าเป็นอย่างยิ่งว่า วิกิพีเดียภาษาไทย จะเป็นแหล่งความรู้ที่มีทุกข้อมูลคุณภาพที่คนไทยต้องการ

  BoNM - European Union Hires.png ดาวเชิดชูเกียรติแห่งทวีปยุโรป
  ในฐานะที่ผมเป็นผู้ดูแลหลักของโครงการวิกิทวีปยุโรป กระผมขอมอบดาวเชิดชูเกียรตินี้ให้คุณ Setawut สำหรับการมีส่วนร่วมต่อบทความที่เกี่ยวข้องกับทวีปยุโรปอย่างมีนัยยะสำคัญครับ --Tvcccp (cn:Yesona) (พูดคุย)22:38, 1 พฤษภาคม 2560 (+07)

  Barnstar of Socialist Heraldry.svg

  ดาวเกียรติยศแห่งสหภาพโซเวียต
  ขอมอบให้แก่ผู้มีส่วนร่วมต่อบทความที่เกี่ยวข้องกับสหภาพโซเวียตอย่างมีนัยยะสำคัญครับ--Tvcccp (cn:Yesona) (พูดคุย) 09:24, 17 ธันวาคม 2559 (ICT)
  BoNM - Germany Hires.png ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศเยอรมนี
  ขอมอบดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศเยอรมนีให้แก่คุณ Setawut สำหรับการมีส่วนร่วมในบทความที่เกี่ยวกับประเทศเยอรมนี อย่างมีนัยยะสำคัญครับ --Tvcccp (cn:Yesona) (Talk) 21:37, 2 ตุลาคม 2561 (ICT)
  ดาวเชิดชูเกียรติแห่งนาซีเยอรมนี
  ขอมอบให้แก่คุณ Setawut กับการมีส่วนร่วมต่อบทความที่เกี่ยวข้องกับนาซีเยอรมนีอย่างมีนัยยะสำคัญครับ --Tvcccp (cn:Yesona) (พูดคุย) 22:38, 1 พฤษภาคม 2560 (+07)
  BoNM - Japan Hires.png ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศญี่ปุ่น
  ขอมอบดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศญี่ปุ่นให้แก่คุณ Setawut สำหรับการมีส่วนร่วมในบทความที่เกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น อย่างมีนัยยะสำคัญครับ --B20180 (พูดคุย) 22:44, 10 มกราคม 2558 (ICT)
  BoNM - Philippines Hires.png ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศฟิลิปปินส์
  ขอมอบดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศฟิลิปปินส์ให้แก่คุณ Setawut สำหรับการมีส่วนร่วมในบทความเกี่ยวกับประเทศฟิลิปปินส์ อย่างมีนัยยะสำคัญครับ --B20180 (คุย) 13:16, 13 สิงหาคม 2561 (ICT)
  BoNM - Nepal Hires.png ดาวเชิดชูเกียรติแห่งประเทศเนปาล
  ขอมอบให้สำหรับผู้มีส่วนร่วมในบทความที่เกี่ยวข้องกับประเทศเนปาล อย่างมีนัยยะสำคัญครับ --B20180 (พูดคุย) 13:20, 7 พฤษภาคม 2558 (ICT)
  Barnstar Geography Hires.svg ดาวเชิดชูเกียรติแห่งนักภูมิศาสตร์
  ขอมอบสำหรับผู้มีส่วนร่วมต่อบทความที่เกี่ยวข้องกับภูมิศาสตร์ครับ --B20180 (พูดคุย) 12:17, 15 พฤษภาคม 2560 (+07)
  Military barnstar 03.svg ดาวการทหาร
  ขอมอบให้สำหรับผู้มีส่วนร่วมในบทความที่เกี่ยวข้องกับการทหาร อย่างมีนัยยะสำคัญ --B20180 (คุย) 17:40, 5 กรกฎาคม 2561 (ICT)
  Aviation 04 Barnstar.png ดาวเกียรติยศเครื่องบินทหาร
  ขอมอบดาวเกียรติยศเครื่องบินทหารให้แก่คุณ Setawut สำหรับการมีส่วนร่วมในบทความเกี่ยวกับเครื่องบินทหาร อย่างมีนัยยะสำคัญครับ --B20180 (คุย) 21:20, 7 กุมภาพันธ์ 2562 (ICT)
  ดาวแวร์มัคท์
  ขอมอบดาวแวร์มัคท์ให้แก่คุณ Setawut สำหรับการมีส่วนร่วมในบทความเกี่ยวกับแวร์มัคท์อย่างมีนัยยะสำคัญครับ --B20180 (คุย) 16:53, 20 มีนาคม 2563 (+07)
  Barnstar anime manga 1.png ดาวอะนิเมะ & มังงะ
  ขอมอบดาวอะนิเมะ & มังงะ ให้แก่คุณ Setawut สำหรับการมีส่วนร่วมในบทความที่เกี่ยวกับอะนิเมะ และมังงะ อย่างมีนัยยะสำคัญครับ --B20180 (พูดคุย) 07:44, 21 กันยายน 2558 (ICT)
  Order of Yesona.svg เครื่องอิสริยาภรณ์แห่งเยโซนา
  ในฐานะที่ผมเป็นผู้นำของสหพันธสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาชนเยโซนาที่ไร้สาระนุกรม ผมขอมอบ เครื่องอิสริยาภรณ์แห่งเยโซนา ให้กับคุณ Setawut สำหรับการส่งเสริมมิตรภาพและความร่วมมือในวิกิพีเดีย ครับ Tvcccp (cn:Yesona) (พูดคุย) 05:22, 7 พฤษภาคม 2560 (+07)
  Train Barnstar.svg ดาวรถไฟ
  ขอมอบให้สำหรับผู้มีส่วนร่วมในบทความที่เกี่ยวข้องกับรถไฟ อย่างมีนัยยะสำคัญครับ --B20180 (คุย) 20:13, 1 ธันวาคม 2564 (+07)