วัดพรหมสุวรรณสามัคคี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วัดพรหมสุวรรณสามัคคี
แผนที่
ที่ตั้งเลขที่ 8 อัสสัมชัญ 23 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
พระประธานพระพุทธเทพศรีสุขติโลกนาถ
เจ้าอาวาสพระมหาทีฆทัศน์ ธีรภทฺโท ป.ธ.7
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดพรหมสุวรรณสามัคคี เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่ในแขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร

วัดพรหมสุวรรณสามัคคีสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2516 โดยพระครูพรหมสรโกศล และผู้ทีจิตศรัทธาริ่เริ่มสร้างวัด คือ พ่อเติมและแม่จ่าง พรมจีน ถวายที่ดินร่วมกับ นางสุภาพ จีนสมุทร นางสมพร กับน้อย และนางสาวอรุณ จีนสมุทร ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2519 นายพรหม สุวรรณคดี ได้นิมนต์พระครูพรหมสรโกศล มาเป็นประธาน ได้รับอนุญาตสร้างวัดเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2519 กระทรวงศึกษาธิการประกาศเป็นวัดที่ถูกต้องตามกฎหมายเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2517[1] ชื่อของวัดนั้นได้ใช้นามสกุลผู้ถวายที่ดิน คือพรหม จากพรมจีน คำว่า สุวรรณ จากซิ้วสุวรรณ ผู้เป็นบิดา มารดา ของนางสุภาพ จีนสมุทร นางสมพร กับน้อย ผู้รับมรดกเป็นที่ดินจากบิดาซึ่งได้ถวายเป็นที่ก่อสร้างวัด และคำว่า สามัคคี หมายถึงการพร้อมเพรียงร่วมแรงร่วมใจ ในการสร้างวัดนี้ วัดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2519

อาคารเสนาสนะ ได้แก่ อุโบสถกว้าง 7 เมตร ยาว 18 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2520 ภายในประดิษฐานพระประธานนามว่า พระพุทธเทพศรีสุขติโลกนาถ หน้าตักกว้าง 59 นิ้ว และมีภาพจิตรกรรมฝาผนัง มีกำแพงแก้วโดยรอบ กุฏิสงฆ์จำนวน 5 หลัง หอสวดมนต์กว้าง 12 เมตร ยาว 16 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2524 พื้นปูหินอ่อน ศาลาการเปรียญกว้าง 12 เมตร ยาว 18 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2519 วิหารพระสามสมัย อาคารเรียนพระปริยัติธรรม ศาลาพลับพลาอนุสรณ์ หอระฆัง ศาลาบำเพ็ญกุศล ฌาปนสถาน[2]

รายนามเจ้าอาวาส[แก้]

  • พระครูพรหมสรโกศล (กุศล มหาวีโร)
  • พระมหาทีฆทีศน์ ธีรภทฺโท ป.ธ.7

อ้างอิง[แก้]

  1. "ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ตั้งวัดในพระพุทธศาสนา [วัดพรหมสุวรรณสามัคคี]" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา.
  2. สมคิด ทองสิมา, บุญมา ศรีสุรเมธี (2526). ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 2. กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ. p. 199–200.