วัดราษฎร์บำรุง (เขตบางแค)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วัดราษฎร์บำรุง
แผนที่
ที่ตั้งเลขที่ 10 ซอยเพชรเกษม 69 ถนนเพชรเกษม แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายธรรมยุติกนิกาย
เจ้าอาวาสพระเทพญาณโสภณ (วิชิน ปญฺญาวิชิโน)
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดราษฎร์บำรุง เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย ตั้งอยู่ในแขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 20 ไร่เศษ ปัจจุบันเจ้าอาวาสคือ พระเทพญาณโสภณ (วิชิน ปญฺญาวิชิโน)[1]

ประวัติ[แก้]

เดิมเป็นที่ราบลุ่ม ทุ่งนา สร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. 2425[2] ไม่ทราบนามและประวัติผู้สร้าง เดิมเป็นวัดมอญ ได้เปลี่ยนแปลงขึ้นกับคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกายเมื่อประมาณ พ.ศ. 2500 นายพลกฤษณ์และนางเฉลียว ประโมทะกะ ได้ซื้อที่ดินถวาย 2 ไร่ 3 งาน และทางวัดได้จัดซื้อเองโดยประชาชนร่วมกันบริจาคเงิน วัดนี้ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2449 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 8 วา ยาว 12 วา ทางวัดจัดให้มีการสอนพระปริยัติธรรมตั้งแต่ พ.ศ. 2496 นอกจากนี้ยังมีโรงเรียนระดับประถมศึกษาที่ตั้งอยู่ในบริเวณวัด

อาคารเสนาสนะ[แก้]

อาคารเสนาสนะในวัดได้แก่ อุโบสถกว้าง 8 วา ยาว 12 วา สร้าง พ.ศ. 2493 เป็นอุโบสถทรงจีน ภายในประดิษฐานพระประธานหน้าตัก 3 ศอกคืบ ปางมารวิชัยพร้อมด้วยพระอัครสาวก กุฏิสงฆ์จำนวน 13 หลัง หอสวดมนต์กว้าง 8.65 เมตร ยาว 30.90 เมตร สร้าง พ.ศ. 2466 ศาลาการเปรียญกว้าง 18 เมตร ยาว 30 เมตร พ.ศ. 2453 ศาลาบำเพ็ญกุศล 6 หลัง ฌาปนสถาน[3]

รายนามเจ้าอาวาส[แก้]

  • พระอธิการโต
  • พระมหากลม
  • พระอาจารย์พลัด
  • พระอธิการสมัย
  • พระครูโสตถิธรรมธาดา
  • พระราชวิสุทธิมุนี
  • พระเทพญาณโสภณ (วิชิน ปญฺญาวิชิโน) (พ.ศ. 2557–ปัจจุบัน)

อ้างอิง[แก้]

  1. "พระสังฆาธิการ".
  2. "รายงานทะเบียนวัด" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2017-10-13. สืบค้นเมื่อ 2020-12-04.
  3. ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 2 . กรมการศาสนา. กระทรวงศึกษาธิการ, 2525.