ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ความทรงจำแห่งโลก"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
===สิ่งที่ได้รับขึ้นทะเบียนแล้ว===
* [[พ.ศ. 2546]] - '''[[ศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหง หลักที่ 1]]''' (ศิลาจารึกหลักที่ 1)
* [[พ.ศ. 2552]] - '''[[เอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]]''' เอกสารเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสยาม
* [[พ.ศ. 2554]] - '''[[จารึกวัดโพธิ์]]''' ใน[[วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร]]
148,338

การแก้ไข