เอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสยาม (พ.ศ. 2411–2453) *
UNESCO-MOW.svg  ความทรงจำแห่งโลกโดยยูเนสโก
ที่เก็บรักษาหอสมุดแห่งชาติ,
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ
ประเทศ ไทย
ภูมิภาค **เอเชียและแปซิฟิก
อ้างอิง2008-34
ประวัติการขึ้นทะเบียน
ขึ้นทะเบียน2552
* ชื่อตามที่ได้จดทะเบียนในบัญชีมรดกความทรงจำแห่งโลก
** ภูมิภาคที่จัดแบ่งโดยยูเนสโก

เอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นเอกสารต้นฉบับทั้งหมด 800,000 หน้า ประกอบด้วยเอกสารเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน เช่น หนังสือโต้ตอบราชการกระทรวงต่าง ๆ ใบบอก สารตรา รายงานการประชุมเสนาบดี รายงานข้อราชการจากหัวเมือง รายงานตรวจราชการ มีสาระสำคัญเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสยามระหว่าง พ.ศ. 2411–2453 แสดงให้เห็นนโยบายและการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่ส่งเสริมประเทศไทยในการดำเนินนโยบายต่างประเทศที่ทำให้ประเทศอยู่ในความสงบได้อย่างดี ปัจจุบันเอกสารทั้งหมดเก็บรักษาอยู่ในหอจดหมายเหตุแห่งชาติและหอสมุดแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร

ที่ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาระหว่างประเทศของโครงการมรดกความทรงจำโลกแห่งองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ณ ประเทศบาร์เบโดส ประกาศให้เอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นมรดกความทรงจำโลกประเภททะเบียนนานาชาติเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 ภายใต้ชื่อ Archival Documents of King Chulalongkorn's Transformation of Siam (1868–1910) (แปล : เอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสยาม (พ.ศ. 2411–2453))

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]