พระนางสิริมหามายา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พระนางสิริมหามายา
Maya Nepal Musee Guimet 23092007 1.jpg

พระนามาภิไธย พระนางสิริมหามายา
พระอิสริยยศ พระอัครมเหสี
ราชวงศ์ โกลิยะ
ข้อมูลส่วนพระองค์
สวรรคต แรม 7 ค่ำ เดือน 6 (80 ปีก่อนพุทธศักราช)
พระราชบิดา พระเจ้าอัญชนะ
พระราชสวามี พระเจ้าสุทโธทนะ
พระราชบุตร พระโคตมพุทธเจ้า

พระนางสิริมหามายา หรือ พระนางมายาเทวี (บาลี: मायादेवी) เป็นพระมารดาในพระโคตมพุทธเจ้า พระอัครมเหสีในพระเจ้าสุทโธทนะแห่งกรุงกบิลพัสดุ์ แคว้นสักกะ และเป็นพระราชธิดาในพระเจ้าอัญชนะแห่งกรุงเทวทหะ แคว้นโกลิยะ

หลังจากพระนางสิริมหามายาอภิเษกสมรสกับพระเจ้าสุทโธทนะได้เป็นเวลานานหลายปี จนถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ก่อนพุทธศักราช 81 ปี พระนางได้มีพระสุบินว่าพระนางไปอยู่ในป่าหิมพานต์ มีช้างเชือกหนึ่งลงมาจากยอดเขาสูงเข้ามาหาพระนาง นำดอกบัวมาให้ เมื่อพระนางรับดอกบัวไว้แล้วก็ตื่นขึ้น ภายหลังโหรประจำราชสำนักทำนายว่าเป็นสุบินนิมิตที่ดี จะมีพระราชโอรสผู้ประเสริฐอุบัติบังเกิด[1]

เมื่อใกล้กำหนดพระประสูติกาลที่กรุงเทวทหะ เมืองต้นตระกูลพระนาง ตามธรรมเนียมประเพณีพราหมณ์พระนางจะต้องเดินทางกลับ ในระหว่างเดินทาง ระหว่างกรุงกบิลพัสดุ์กับกรุงเทวทหะ บริเวณที่เรียกว่า "ลุมพินีวัน" (ปัจจุบันคือตำบลรุมมินเด แขวงเปชวาร์ ประเทศเนปาล) พระนางได้หยุดพักพระอิริยาบถ โดยประทับยืนพระหัตถ์ขึ้นเหนี่ยวกิ่งสาละ จนรู้สึกประชวรพระครรภ์ และได้ประสูติพระสิทธัตถะกุมาร เมื่อวันศุกร์ เพ็ญเดือน 6 ปีจอ ก่อนพุทธศักราช 80 ปี

ภายหลังประสูติพระโอรสได้ 7 วัน พระนางสิริมหามายาสิ้นพระชนม์ ไปเกิดเป็นเทพอยู่บนสวรรค์ชั้นดุสิต พระโอรสจึงอยู่ในความดูแลของพระนางปชาบดีโคตมี พระกนิษฐาของพระนางสิริมหามายา

ครั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำริ กระทำการสนองพระคุณพระพุทธมารดา จึงเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ แสดงอภิธรรมโปรดเหล่าเทวดารวมทั้งพระพุทธมารดาด้วย เมื่อทรงแสดงพระธรรมเทศนาประทานแก่พุทธมารดาจบลง องค์พระสิริมหามายา พุทธมารดา ก็บรรลุโสดาปัตติผล พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จกลับโลกมนุษย์เมื่อ วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11[2]

อ้างอิง[แก้]