พระพุทธบาท

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

พระพุทธบาท หมายถึง รอยเท้าที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับไว้ ตามตำนาน พระพุทธบาทมีอยู่ 5 รอยด้วยกัน คือ

1. เขาสุวรรณมาลิก(อภัยคีรี) เมืองอนุราธะปุระ ประเทศศรีลังกา

2. เขาสุวรรณบรรพต คือ วัดพระพุทธบาท จ.สระบุรี

3. เขาสุมนกูฏ ยอดเขาที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาท มีชื่อตามบาลีว่า "สุมนกูฏ" ประเทศศรีลังกา

4. เมืองโยนกบุรี อยู่ที่ วัดพระพุทธบาทสี่รอย จ.เชียงใหม่

5. ริมฝั่งแม่น้ำนิมมทา (นัมมทานที) ตั้งอยู่ที่เกาะแก้วพิศดาร ปลายแหลมพรหมเทพ จ.ภูเก็ต