รายชื่อสกุลนักการเมืองไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ด้านล่างนี้คือสกุลนักการเมืองไทย ที่บุคคลในตระกูลมีนักการเมืองระดับชาติและท้องถิ่นตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป

หมายเหตุ: ตัวหนาหมายถึงบุคคลที่กำลังหรือเคยดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการ หรือรัฐมนตรีช่วยว่าการ หรือเทียบเท่า

[แก้]

กลิ่นประทุม[แก้]

 • ทวิช กลิ่นประทุม อดีตรองนายกรัฐมนตรี, อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (คึกฤทธิ์ 1), อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (เสนีย์ 1, เสนีย์ 2), อดีตรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย (ชาติชาย 2, สุจินดา 1), อดีตหัวหน้าพรรคธรรมสังคม, อดีตหัวหน้าพรรคกิจสังคม
  • สรอรรถ กลิ่นประทุม อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ทักษิณ 1), อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (ทักษิณ 2), อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ทักษิณ 2), อดีตรองหัวหน้าพรรคไทยรักไทย, ประธานที่ปรึกษาพรรคภูมิใจไทย บุตรชายนายทวิช

กัลป์ตินันท์[แก้]

กิจเลิศไพโรจน์[แก้]

กิตติขจร[แก้]

กิตติธเนศวร[แก้]

กิมสูนจันทร์[แก้]

เกยุราพันธุ์[แก้]

[9]

เกียรติไชยากร[แก้]

[10]

แก้วพิจิตร[แก้]

ไกรคุปต์[แก้]

ไกรฤกษ์[แก้]

ไกรวัตนุสสรณ์[แก้]

[11]

กาญจนชูศักดิ์[แก้]

 • ส่ง กาญจนชูศักดิ์
  • อรทัย ฐานะจาโร อดีตเลขานุการรัฐมนตรีหลายกระทรวง อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร (พลังธรรม พ.ศ. 2538) บุตรสาวนายส่ง

[แก้]

ขจรประศาสน์[แก้]

[12]

ขาวขำ[แก้]

[13]

ขำเจริญ[แก้]

[แก้]

คงวุฒิปัญญา[แก้]

 • มานะ คงวุฒิปัญญา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร (ไทยรักไทย พ.ศ. 2548)
 • สุภากรณ์ คงวุฒิปัญญา ผู้สมัครรับเลือกสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (เพื่อไทย พ.ศ. 2553) และผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร (เพื่อไทย พ.ศ. 2557) ภรรยานายมานะ

คงอุดม[แก้]

 • ชัชวาลย์ คงอุดม อดีตสมาชิกวุฒิสภา (กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2543)
  • ชื่นชอบ คงอุดม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร (ประชาธิปัตย์ พ.ศ. 2554) บุตรชายนายชัชวาลย์
  • พรพิมล คงอุดม สมาชิกสภากรุงเทพมหานครเขตบางซื่อ บุตรสาวนายชัชวาลย์ และพี่สาวนายชื่นชอบ

ครุฑขุนทด[แก้]

[14]

คล้ายนก[แก้]

คอมันตร์[แก้]

 • พันเอก (พิเศษ) ถนัด คอมันตร์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหลายสมัย, อดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์, อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร (ประชาธิปัตย์ พ.ศ. 2522)
  • อัมรินทร์ คอมันตร์ อดีตผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อ (ประชากรไทย พ.ศ. 2544), อดีตรองหัวหน้าพรรคมัชฌิมาธิปไตย, อดีตผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วน (มัชฌิมาธิปไตย พ.ศ. 2550) หลานชายพ.อ. (พิเศษ) ถนัด

คำประกอบ[แก้]

[15] น้องชายนายสวัสดิ์

คุณปลื้ม[แก้]

[16]

เครือรัตน์[แก้]

[17]

[แก้]

เงินหมื่น[แก้]

[18]

[แก้]

จงสุทธนามณี[แก้]

จันทร์ประสงค์[แก้]

[19]

จันทร์พิทักษ์[แก้]

[20]

จันทรสุรินทร์[แก้]

[21]

จาติกวณิช[แก้]

จารุสมบัติ[แก้]

[22]

จินตะเวช[แก้]

[23]

จิระพันธุ์วาณิช[แก้]

[24]

จึงรุ่งเรืองกิจ[แก้]

จึงเลิศศิริ[แก้]

เจริญศิริ[แก้]

เจริญนนทสิทธิ์[แก้]

[แก้]

ฉันทวานิช[แก้]

ฉายแสง[แก้]

[แก้]

ชาญวีรกูล[แก้]

[27]

ชิดชอบ[แก้]

[28]

ชินวัตร[แก้]

พันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร

[29][30]

ชุติมา[แก้]

 • สุ่นโฮง ชุติมา
  • ทองสุก (ชุติมา) ตันติพงศ์ บุตรนายสุ่นโฮง
   • ไกรสร ตันติพงศ์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเชียงใหม่ 7 สมัย (2500/2, 2512, 2518, 2519, 2522, 2526, 2529) สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ บุตรชายคนโตของนางทองสุก
  • สุวิชช พันธเศรษฐ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเชียงใหม่ 3 สมัย (2480, 2481, 2489) ผู้ก่อตั้งพรรคประชาธิปัตย์ น้องชายนางทองสุก
  • ทองดี อิสราชีวิน อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเชียงใหม่ 6 สมัย (2489, 2492, 2500/1, 2500/2, 2512, 2518) สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ น้องชายนางทองสุก
 • หลวงอนุสารสุนทร (สุ่นฮี้ ชุติมา) น้องชายนายสุ่นโฮง
  • ชัชวาล ชุติมา อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเชียงใหม่ พรรคกิจสังคม (2519) บุตรชายของหลวงอนุสารสุนทร

ชุณหะวัณ[แก้]

ไชยนันทน์[แก้]

[31]

ไชยสาส์น[แก้]

[32]

โชคชัยวัฒนากร[แก้]

เชาว์กิตติโสภณ[แก้]

 • นิคม เชาว์กิตติโสภณ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปาง 2 สมัย, สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบสัดส่วน กลุ่มที่ 1 พรรคเพื่อไทย (พ.ศ. 2550), ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปาง (ประชาธิปัตย์, พ.ศ. 2554)

เชาว์วิศิษฐ[แก้]

 • สุจินต์ เชาว์วิศิษฐ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษ
  • ร้อยโทชาญ เชาว์วิศิษฐ อดีตผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร (ประชาธิปัตย์, พ.ศ. 2548) บุตรชายนายสุจินต์
 • สุรศักดิ์ เชาว์วิศิษฐ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร น้องชายนายสุจินต์
 • ร้อยเอก สุชาติ เชาว์วิศิษฐ น้องชายนายสุจินต์ อดีตรองนายกรัฐมนตรี, อดีตรัฐมนตรีช่วยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (ทักษิณ 1 ทักษิณ 2)

เชิดชัย[แก้]

 • สุจินดา เชิดชัย ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อู่ต่อรถเชิดชัย
  • อัสนี เชิดชัย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อ (เพื่อไทย พ.ศ. 2554) ลูกชายนางสุจินดา
   ลินดา เชิดชัย อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมา (พลังประชาชน (ย้ายไปเพื่อไทย) พ.ศ. 2550), อดีตผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมา (พรรคพลังประชาชน พ.ศ. 2554), ผู้แทนการค้าไทย (ยิ่งลักษณ์ 1) ภรรยานายอัสนี และบุตรสะใภ้นางสุจินดา
  • สุรวุฒิ เชิดชัย นายกเทศบาลนครนครราชสีมา ลูกชายนางสุจินดา และน้องชายนายอัสนี
 • บรรพต เชิดชัย อดีตผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมา (ภูมิใจไทย พ.ศ. 2554) ญาตินางสุจินดา

ชัยนาม[แก้]

 • ดิเรก ชัยนาม สมาชิกคณะราษฎร, อดีตรองนายกรัฐมนตรี (ถวัลย์ 1) และรัฐมนตรีหลายกระทรวง
  • ฐิติ ชัยนาม อดีตผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร (ประชาธิปัตย์, พ.ศ. 2548) หลานชายนายดิเรก
 • พลอากาศโท อุสาห์ ชัยนาม น้องชายนายดิเรก อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม

[แก้]

แซ่จึง[แก้]

[33]

[แก้]

[แก้]

ณ เชียงใหม่[แก้]

ณ ลำพูน[แก้]

[แก้]

ฐานะจาโร[แก้]

 • พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร อดีตผู้บัญชาการกองทัพบก, อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทักษิณ 1), อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม (ทักษิณ 1), อดีตหัวหน้าพรรครวมใจไทยชาติพัฒนา
  • ธิติพันธ์ ฐานะจาโร บุตร พล.อ.เชษฐา
   อรทัย ฐานะจาโร อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร (พลังธรรม, พ.ศ. 2538) ภรรยาพันเอก ธิติพันธ์

[แก้]

[แก้]

ตันเจริญ[แก้]

[34]

ตันติสุนทร[แก้]

[35]

ตันเถียร[แก้]

ตันบรรจง[แก้]

[38]

ติยะไพรัช[แก้]

[39]

ตรีทอง[แก้]

เตชะธีราวัฒน์[แก้]

[40]

ตุลารักษ์[แก้]

 • สงวน ตุลารักษ์ สมาชิกคณะราษฎร, อดีตรัฐมนตรี (ลอย)
  • ร้อยโทกระจ่าง ตุลารักษ์ สมาชิกคณะราษฎร, อดีตผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดยะลา (ประชาธิปัตย์ พ.ศ. 2512) น้องชายนายสงวน

เตชะไพบูลย์[แก้]

 • อุเทน เตชะไพบูลย์
  นงค์นาถ เตชะไพบูลย์ อดีตสมาชิกผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคชาติพัฒนา (พ.ศ. 2544) ภรรยาคนที่ 6 นายอุเทน
  • วิรุฬ เตชะไพบูลย์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (ยิ่งลักษณ์ 1), อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (สมัคร 1) บุตรชายนายอุเทน
 • สุเมธ เตชะไพบูลย์ น้องชายนายอุเทน
  • ชวลิต เตชะไพบูลย์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2529) บุตรชายนายสุเมธ
  • พรเทพ เตชะไพบูลย์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (ชวน 1), อดีตรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (อภิรักษ์ โกษะโยธิน) บุตรชายนายสุเมธ

ไตรสรณกุล[แก้]

[แก้]

[แก้]

ทวีเกื้อกูลกิจ[แก้]

ทองใจสด[แก้]

 • เอี่ยม ทองใจสด สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบูรณ์ (พ.ศ. 2529 2531 2535/2 2538, ความหวังใหม่ พ.ศ. 2539, ไทยรักไทย พ.ศ. 2548, พลังประชาชน พ.ศ. 2550, เพื่อไทย พ.ศ. 2554)[41]
  • อัครเดช ทองใจสด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ บุตรชายนายเอี่ยม
  • เทียนทอง ทองใจสด สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ บุตรสาวนายเอี่ยม

ทองศรี[แก้]

[42]

ทองสวัสดิ์[แก้]

 • บุญเท่ง ทองสวัสดิ์ อดีตรองนายกรัฐมนตรี (คึกฤทธิ์ 1), อดีตรัฐมนตรี (ควง 2 ควง 4), อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (คึกฤทธิ์ 1) กระทรวงยุติธรรม (คึกฤทธิ์ 1), อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปาง 15 สมัย, ผู้ร่วมก่อตั้งพรรคประชาธิปัตย์
  • ธารทอง ทองสวัสดิ์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปาง (ชาติพัฒนา พ.ศ. 2538 2539), อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดลำปาง (พ.ศ. 2549), อดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ บุตรสาวนายบุญเท่ง

[43]

ทับสุวรรณ[แก้]

ทิมสุวรรณ[แก้]

 • สุรัตน์ ทิมสุวรรณ อดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย
  • ธนเทพ ทิมสุวรรณ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเลย (พ.ศ. 2539 2544), อดีตสมาชิกวุฒิสภา (พ.ศ. 2549) อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วน (พลังประชาชน พ.ศ. 2550) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ (เพื่อไทย พ.ศ. 2554) บุตรชายนายสุรัตน์
   นันทนา ทิมสุวรรณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเลย (ไทยรักไทย พ.ศ. 2548, พลังประชาชน พ.ศ. 2550, เพื่อไทย พ.ศ. 2554) ภรรยานายธนเทพ
  • ธนาวุฒิ ทิมสุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย บุตรชายนายสุรัตน์
   ใยอนงค์ ทิมสุวรรณ ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) ภรรยานายธนาวุฒิ
   • ธนยศ ทิมสุวรรณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเลย (ภูมิใจไทย พ.ศ. 2562) บุตรนายธนาวุฒิ

[44]

ทิพย์มณี[แก้]

 • เชื้อ ทิพย์มณี อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลา (ไม่สังกัดพรรค 2500/1, 2500/2, สหประชาไทย 2512)
 • สงบ ทิพย์มณี อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลา (ประชาธิปัตย์ 2522, 2526, 2529, 2531) ญาติ

ทีปสุวรรณ[แก้]

 • ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ ผู้อำนวยการพรรคประชาธิปัตย์, สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร (ประชาธิปัตย์ พ.ศ. 2550 2554)


ทยา ทีปสุวรรณ อดีตรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร) ภรรยานายณัฏฐพล และบุตรสาวคนสุดท้องนายเฉลิมพันธ์ ศรีวิกรม์ และน้องสาวนายพิมล ศรีวิกรม์

เทพสุทิน[แก้]

 • สมศักดิ์ เทพสุทิน อดีตรองนายกรัฐมนตรี (ทักษิณ 1) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (ชวลิต 1) การกระทรวงอุตสาหกรรม (ชวน 2 ทักษิณ 1) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (ทักษิณ 2) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ทักษิณ 1) กระทรวงแรงงาน (ทักษิณ 2), อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (ทักษิณ 1), อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สุจินดา 1 กระทรวงคมนาคม (ชวน 1 ชวลิต 1), อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุโขทัย (พ.ศ. 2526 2529 2531 2535/1 2535/2 2538 2539), อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ (ไทยรักไทย พ.ศ. 2544 2548)
  อนงค์วรรณ เทพสุทิน อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สมัคร 1 สมชาย 1), อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุโขทัย (พ.ศ. 2544 2548), อดีตหัวหน้าพรรคมัชฌิมาธิปไตย, บ้านเลขที่ 109 ภรรยานายสมศักดิ์
  • ณัฐธิดา เทพสุทิน ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อลำดับที่ 6 (ภูมิใจไทย พ.ศ. 2554) บุตรสาวนายสมศักดิ์

[45]

เทพหัสดิน ณ อยุธยา[แก้]

เทียนทอง[แก้]

[46]

เที่ยงธรรม[แก้]

[47]

เทือกสุบรรณ[แก้]

[48]

ไทยเศรษฐ์[แก้]

[แก้]

ธรรมวัฒนะ[แก้]

ธรรมเพชร[แก้]

[แก้]

นพอมรบดี[แก้]

[50]

นาครทรรพ[แก้]

 • อ้วน นาครทรรพ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานี (ไม่สังกัดพรรค, พ.ศ. 2480 2489)
  • นาวาอากาศตรี ฐิติ นาครทรรพ อดีตเลขาธิการพรรคสามัคคีธรรม บุตรชายนายอ้วน
   • นาวาอากาศเอก ฐากูร นาครทรรพ ราชองครักษ์เวร[51] อดีตผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดหนองคาย (พ.ศ. 2549) บุตรชาย น.ต.ฐิติ
   • นาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ยิ่งลักษณ์ 1) บุตรชาย น.ต.ฐิติ
   • ชมพูนุท นาครทรรพ อดีตผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดหนองคาย (พรรคประชาธิปัตย์ พ.ศ. 2550 2554) บุตรสาว น.ต.ฐิติ
  • ปราโมทย์ นาครทรรพ แนวร่วมพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย, อดีตเลขาธิการพรรคพลังใหม่, อดีตผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร (พลังใหม่ พ.ศ. 2518), อดีตผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหนองคาย (พลังใหม่ พ.ศ. 2519) บุตรชายนายอ้วน
  • นิตินัย นาครทรรพ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดหนองคาย (พรรคชาติไทย พ.ศ. 2518, พรรคชาติประชาธิปไตย พ.ศ. 2526, พรรคปวงชนชาวไทย พ.ศ. 2531), อดีตสมาชิกวุฒิสภา บุตรชายนายอ้วน

นาคาศัย[แก้]

[52]

นานา[แก้]

 • เล็ก นานา อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, อดีตเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์
  • ยุพ นานา อดีตผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อ (ประชาธิปัตย์, พ.ศ. 2544 2548 2554) บุตรชายคนที่สองนายเล็ก

นามบุตร[แก้]

 • วิฑูรย์ นามบุตร อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อภิสิทธิ์ 1)
  • วุฒิพงษ์ นามบุตร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานี (ประชาธิปัตย์, พ.ศ. 2550 2554) หลานชายนายวิฑูรย์

นิติภานนท์[แก้]

นิลวัชรมณี[แก้]

นิมมานเหมินท์[แก้]

[แก้]

บุญมี[แก้]

 • ปัญญวัฒน์ บุญมี อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครปฐม (ชาติไทย พ.ศ. 2526 2531 2535, ไทยรักไทย 2544), อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วน (ประชาธิปัตย์ พ.ศ. 2550), อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อ (ประชาธิปัตย์ พ.ศ. 2554)
  • มารุต บุญมี อดีตสมาชิกสภาจังหวัดนครปฐม, อดีตรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม, อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครปฐม (ประชาธิปัตย์ (เลือกตั้งซ่อม) พ.ศ. 2552), อดีตผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครปฐม (ประชาธิปัตย์ พ.ศ. 2550 2554) บุตรชายนายปัญญวัฒน์

บุญศล[แก้]

[53]

บุญเสรฐ[แก้]

 • จ่าสิบตรีกรี บุญเสรฐ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิจิตร (ไม่สังกัดพรรค พ.ศ. 2500)
 • พันตำรวจโทอดุลย์ บุญเสรฐ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิจิตร (ความหวังใหม่ พ.ศ. 2535 2538, ไทยรักไทย พ.ศ. 2544 2548) น้องชายจ.ส.ต.กรี
 • นาวิน บุญเสรฐ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิจิตร (ไทยรักไทย พ.ศ. 2548) บุตรชายพ.ต.ท.อดุลย์

บูรณุปกรณ์[แก้]

[54]

บรรดาศักดิ์[แก้]

บรรทัดฐาน[แก้]

 • บัญญัติ บรรทัดฐาน อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (ชวน 2), อดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์
  • ณัฎฐ์ บรรทัดฐาน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร (ประชาธิปัตย์, พ.ศ. 2554) บุตรชายนายบัญญัติ

เบ็ญจศิริวรรณ[แก้]

[แก้]

ปทุมารักษ์[แก้]

[55][56]

ประเสริฐสุวรรณ[แก้]

[57]

ประเสริฐโสภา[แก้]

ปราโมช ณ อยุธยา[แก้]

 • พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าคำรบ อดีตอธิบดีกรมตำรวจ, อดีตแม่ทัพภาคที่ 1
  • หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช นายกรัฐมนตรีคนที่ 6 ของประเทศไทย นายกรัฐมนตรี 4 สมัย, อดีตรัฐมนตรีในหลายกระทรวง, อดีตเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศสหรัฐอเมริกา, อดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และผู้ก่อตั้งพรรค บุตรชายคนโตพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าคำรบ
   • หม่อมหลวงเสรี ปราโมช อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร (พรรคประชาธิปัตย์, พ.ศ. 2526), เลขานุการส่วนตัวนายกรัฐมนตรี (หม่อมราชวงศ์เสนีย์) บุตรชายคนโตหม่อมราชวงศ์เสนีย์ และหลานชายพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าคำรบ และม.ร.ว.คึกฤทธิ์
  • หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช นายกรัฐมนตรีคนที่ 13 ของประเทศไทย, อดีตรัฐมนตรีในหลายกระทรวง, อดีตเลขาธิการพรรคและผู้ก่อตั้งพรรคประชาธิปัตย์, อดีตหัวหน้าพรรคและผู้ก่อตั้งพรรคกิจสังคม บุตรชายคนเล็กพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าคำรบ และน้องชายหม่อมราชวงศ์เสนีย์

ปริศนานันทกุล[แก้]

[58]

ปัทมะ[แก้]

[59]

ปิตุเตชะ[แก้]

[60]

ปุณณกันต์[แก้]

[61]

เปี่ยมคล้า[แก้]

 • พรศักดิ์ เปี่ยมคล้า อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครปฐม (ประชาธิปัตย์ พ.ศ. 2538, ไทยรักไทย พ.ศ. 2544), อดีตผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม (พ.ศ. 2547)
  • อุษา เปี่ยมคล้า อดีตผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครปฐม (ประชาธิปัตย์ พ.ศ. 2554) บุตรสาวนายพรศักดิ์

เปี่ยมพงศ์สานต์[แก้]

เปี่ยมสมบูรณ์[แก้]

[แก้]

[แก้]

พงษ์พานิช[แก้]

[62]

พงศ์เรืองรอง[แก้]

 • อริสมันต์ พงศ์เรืองรอง แกนนำแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ, อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร (พลังธรรม, พ.ศ. 2538), อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อ พรรคไทยรักไทย (พ.ศ. 2544 2548), อดีตผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร (พลังธรรม พ.ศ. 2539, พลังประชาชน พ.ศ. 2550)
 • ไชยา พงศ์เรืองรอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี, อดีตผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรี (พลังธรรม, พ.ศ. 2535) พี่ชายนายอริสมันต์

พรพฤฒิพันธุ์[แก้]

 • วิจิตร พรพฤฒิพันธุ์[63] อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบูรณ์ (ประชาธิปัตย์ พ.ศ. 2544, ชาติไทย พ.ศ. 2550), อดีตผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบูรณ์ (ชาติไทยพัฒนา พ.ศ. 2554 สอบตก)
  ธีรพร พรพฤฒิพันธุ์ นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ ภรรยานายวิจิตร
 • วินัย พรพฤฒิพันธุ์ สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ พี่ชายนายวิจิตร
  • ธีระพงษ์ พรพฤฒิพันธุ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์
  • อภิรดี พรพฤฒิพันธุ์ สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำเภอเมืองเพชรบูรณ์
  • พิมพ์พร พรพฤฒิพันธุ์ สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำเภอเมืองเพชรบูรณ์

พร้อมพันธุ์[แก้]

 • นิพนธ์ พร้อมพันธุ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ชวน 1), เลขาธิการนายกรัฐมนตรี (อภิสิทธิ์ 1)
  • ศรีสกุล พร้อมพันธุ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมา (ประชาธิปัตย์, พ.ศ. 2531) น้องสาวนายนิพนธ์, อดีตภรรยานายพรเทพ เตชะไพบูลย์, มารดานายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์
  • เอกนัฏ พร้อมพันธุ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร (ประชาธิปัตย์, พ.ศ. 2554) หลานชายนายนิพนธ์, บุตรชายนายพรเทพ เตชะไพบูลย์, บุตรบุญธรรมนายสุเทพ เทือกสุบรรณ

พลซื่อ[แก้]

[64]

พลบุตร[แก้]

[65]

พหลโยธิน[แก้]

 • พลเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน) หัวหน้าคณะราษฎร, อดีตรัฐมนตรีในหลายกระทรวง, อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุด, อดีตนายกรัฐมนตรี 5 สมัย
  • แนบ พหลโยธิน สมาชิกคณะราษฎร, อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร, อดีตรัฐมนตรี (ลอย) หลานชายพล.อ.พระยาพหลพลพยุหเสนา

พิบูลสงคราม[แก้]

 • จอมพลแปลก พิบูลสงคราม สมาชิกคณะราษฎร, รัฐมนตรีหลายกระทรวง, นายกรัฐมนตรีคนที่ 3 ของประเทศไทย นายกรัฐมนตรี 8 สมัย เป็นผู้ที่ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรียาวนานที่สุดเกือบ 15 ปี
  • พันโทหญิงท่านผู้หญิงละเอียด พิบูลสงคราม อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครนายก ภรรยาจอมพลแปลก
  • นิตย์ พิบูลสงคราม อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (สุรยุทธ 1), อดีตเอกอัครราชทูตไทยในหลายประเทศ บุตรชายคนสุดท้ายจอมพลแปลก และท่านผู้หญิงละเอียด

พิศสุวรรณ[แก้]

พัฒโน[แก้]

พันธุ์วิชาติกุล[แก้]

พัธโนทัย[แก้]

 • สังข์ พัธโนทัย นักประชาสัมพันธ์ คนสนิทของจอมพลแปลก พิบูลสงคราม
  • มั่น พัธโนทัย อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (อภิสิทธิ์ 1), อดีตรองนายกรัฐมนตรี (สมัคร 1), อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สมชาย 1) บุตรชายนายสังข์
  • วรรณไว พัธโนทัย อดีตสมาชิกวุฒิสภา, อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง บุตรชายสังข์และน้องชายนายมั่น

พั้วช่วย[แก้]

[67]

เพ็งนรพัฒน์[แก้]

[68]

เพียงเกษ[แก้]

[69]

พุทธปวน[แก้]

 • ชรินรัตน์ พุทธปวน อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2539) แบบัญชีรายชื่อ (พ.ศ. 2548)
 • อำพิน พุทธปวน พี่สาวนางสาวชรินรัตน์
  • อาภาภรณ์ พุทธปวน อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดลำพูน (พ.ศ. 2544 และ 2548) บุตรสาวนางอำพิน

พูนธรัตน์[แก้]

 • ร้อยตำรวจเอกพเยาว์ พูนธรัตน์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ประชาธิปัตย์ พ.ศ. 2544)
  • อดาวัลย์ พูนธรัตน์ อดีตผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ไทยรักไทย พ.ศ. 2548) ภรรยาร.ต.อ.พเยาว์

พูลสมบัติ[แก้]

 • ทิวา พูลสมบัติ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดฉะเชิงเทรา (พรรคกิจสังคม พ.ศ. 2526) (พรรคมวลชน พ.ศ. 2531) อดีตรองหัวหน้าพรรคมวลชน
  • ชัยสิทธิ์ พูลสมบัติ อดีตผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดฉะเชิงเทรา (พรรคประชาธิปัตย์ พ.ศ. 2544) (พรรคมหาชน พ.ศ. 2548) บุตรนายทิวา

โพธิพิพิธ[แก้]

[70]

[แก้]

[แก้]

ภมรมนตรี[แก้]

[71]

ภัคเกษม[แก้]

ภัทรประสิทธิ์[แก้]

 • วิศาล ภัทรประสิทธิ์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิจิตร (พัฒนาจังหวัด 2518 2519)
  • ประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (สมัคร 1), อดีตเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์, อดีตเลขาธิการพรรครวมชาติพัฒนา, สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ (ชาติไทยพัฒนา 2554) บุตรชายนายวิศาล
  • วินัย ภัทรประสิทธิ์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิจิตร (รวมชาติพัฒนา 2550) บุตรชายนายวิศาล และน้องชายนายประดิษฐ์

ภัททิยกุล[แก้]

 • พลเอกวินัย ภัททิยกุล อดีตปลัดกระทรวงกลาโหม, อดีตเลขาธิการคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ หลานเขยพล.ร.อ.สงัด ชลออยู่ อดีตผู้บัญชาการกองทัพเรือ, อดีตผู้บัญชาการกองบัญชาการทหารสูงสุด, อดีตหัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน, อดีตหัวหน้าคณะปฏิวัติ
  • สกลธี ภัททิยกุล อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร (ประชาธิปัตย์ พ.ศ. 2550), อดีตผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร (ประชาธิปัตย์ พ.ศ. 2554) บุตรชายพล.อ.วินัย

ภิรมย์ภักดี[แก้]

[แก้]

มงคลศิริ[แก้]

 • ประเสริฐ มงคลศิริ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุทัยธานี (พรรคประชาธิปัตย์ พ.ศ. 2535/2 2539)
 • ประแสง มงคลศิริ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุทัยธานี (พรรคไทยรักไทย พ.ศ. 2544 (เลือกตั้งซ่อม) 2548) น้องชายนายประเสริฐ
 • ประสงค์ มงคลศิริ อดีตผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุทัยธานี (พรรคไทยรักไทย พ.ศ. 2548 สอบตก) แบบสัดส่วน (พรรมรวมใจไทยชาติพัฒนา พ.ศ. 2550 สอบตก) น้องชายนายประเสริฐ

มะทา[แก้]

[72]

มุสิกุล[แก้]

มุ่งเจริญพร[แก้]

[73]

มูลศาสตรสาทร[แก้]

มนะสิการ[แก้]

[74]

ม่วงศิริ[แก้]

[75]

มาศดิตถ์[แก้]

 • สุรินทร์ มาศดิตถ์ อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 2 สมัย
  • สุรเชษฐ์ มาศดิตถ์ ผู้ช่วยเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ ส.ส. จังหวัดนครศรีธรรมราช หลายสมัย เป็นบุตรชายนายสุรินทร์
  • คุณหญิงสุพัตรา มาศดิตถ์ อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในสมัยรัฐบาลนายชวน หลีกภัย เป็นบุตรสาวของนายสุรินทร์ มาศดิตถ์ อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และเป็นน้องสาวของนายสุรเชษฐ์ มาศดิตถ์ ผู้ช่วยเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์

มีนชัยนันท์[แก้]

[แก้]

ยังตรง[แก้]

[76]

ยอดบางเตย[แก้]

 • พลตรีอินทรัตน์ ยอดบางเตย อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดเชียงใหม่, อดีตผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ (มัชฌิมาธิปไตย พ.ศ. 2550), บ้านเลขที่ 109
  • บุษบา ยอดบางเตย อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดเชียงใหม่, อดีตนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่, บ้านเลขที่ 109 ภรรยาพล.ต.อินทรัตน์

ยอดมณี[แก้]

 • ร้อยโทสุวิทย์ ยอดมณี อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (สุรยุทธ์ 1), บุตรเขยจอมพลถนอม กิตติขจร อดีตนายกรัฐมนตรี
  • ก้องศักดิ์ ยอดมณี อดีตผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร (ประชาธิปัตย์ พ.ศ. 2550 2554) บุตรชายร.ท.สุวิทย์, หลานชายจอมพลถนอม กิตติขจร

ยาวอหะซัน[แก้]

[แก้]

รัตตกุล[แก้]

 • พิชัย รัตตกุล อดีตประธานรัฐสภา, อดีตประธานสภาผู้แทนราษฎร, อดีตรองนายกรัฐมนตรี, อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ, อดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์
  • พิจิตต รัตตกุล อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร (ประชาธิปัตย์ พ.ศ. 2529), อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เปรม 4), อดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2539-2543), อดีตหัวหน้าพรรคถิ่นไทย, บุตรชายนายพิชัย
  • อาณัฐชัย รัตตกุล อดีตผู้สมัครสมาชิกสภาราษฎรกรุงเทพมหานคร 2 สมัย (ประชาธิปัตย์ พ.ศ. 2538, 2544), อดีตผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภากรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2549), บุตรชายนายพิชัย และน้องชายนายพิจิตต

รัตนเพียร[แก้]

 • ประชุม รัตนเพียร อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (คึกฤทธิ์ 1), อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (เปรม 2)
  • ประวิช รัตนเพียร อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ และอดีตผู้แทนการค้าไทย (ทักษิณ 2) บุตรชายคนโตนายประชุม
  • ประเวช รัตนเพียร อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อ (ไทยรักไทย, พ.ศ. 2548) บุตรชายคนที่สองนายประชุม
  • วิชุดา รัตนเพียร สมาชิกวุฒิสภาแบบสรรหา บุตรสาวคนสุดท้ายนายประชุม

รัตนเศรษฐ[แก้]

[77]

รัศมีฤกษ์เศรษฐ์[แก้]

รุ่งธนเกียรติ[แก้]

[79]

รุ่งแสง[แก้]

 • ชนะ รุ่งแสง อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร (ประชาธิปัตย์, พ.ศ. 2519), อดีตผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2528)
 • ชนินทร์ รุ่งแสง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร (ประชาธิปัตย์, พ.ศ. 2550, 2554) หลานชายนายชนะ

รุ่งโรจน์[แก้]

 • ภุชงค์ รุ่งโรจน์ อดีตผู้ว่าราชการหลายจังหวัด, อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดชลบุรี (พ.ศ. 2549), สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรี (ประชาธิปัตย์ พ.ศ. 2550 2554)
 • บรรจบ รุ่งโรจน์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรี (ประชาธิปัตย์ พ.ศ. 2550), อดีตผู้สมัครเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรี (ประชาธิปัตย์ พ.ศ. 2555) น้องชายนายภุชงค์

รูปขจร[แก้]

 • พลตรีมนูญกฤต รูปขจร อดีตประธานวุฒิสภา, อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบสัดส่วน พรรคประชาธิปัตย์, แกนนำในการพยายามก่อรัฐประหาร พ.ศ. 2524 และ2528
  • พลอากาศเอกมนัส รูปขจร อดีตผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภากรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2549), แกนนำในการพยายามก่อรัฐประหาร พ.ศ. 2528 น้องชายพล.ต.มนูญกฤต

เร่งสมบูรณ์สุข[แก้]

[80]

ระหงษ์[แก้]

 • พลอากาศเอกสมบุญ ระหงษ์ อดีตรองนายกรัฐมนตรี และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (สุจินดา 1), รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (ชวน 1), อดีตหัวหน้าพรรคชาติไทย และอดีตหัวหน้าพรรคราษฎร
  • นาวาโทสุธรรม ระหงษ์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรสาคร (ประชาธิปัตย์, พ.ศ. 2544 2550) หลานชายพล.อ.อ.สมบุญ

รามสูต[แก้]

 • สยม รามสูต อดีต ส.ส.เชียงใหม่ 2 สมัย (กิจสังคม, 2526 และเอกภาพ, 2531)
  ทองมาก รามสูต อดีต ส.ส.หนองคาย (ชาติไทย, 2519) ภริยานายสยม
  • ทรงยศ รามสูต อดีต ส.ส.หนองคาย (ชาติไทย, 2529 2531 และสามัคคีธรรม มี.ค. 2535) บุตรชายนายสยม
   สิรินทร รามสูต อดีต ส.ส.น่าน (ไทยรักไทย, 2548 พลังประชาชน, 2550 และเพื่อไทย, 2554) ภริยานายทรงยศ

[แก้]

ฤกษ์หร่าย[แก้]

[81]

[แก้]

ลักษณวิศิษฎ์[แก้]

 • จุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (ครม.59), อดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์
 • จุฤทธิ์ ลักษณวิศิษฎ์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎจังหวัดพังงา (ประชาธิปัตย์ พ.ศ. 2544, 2550) และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ น้องชายนายจุรินทร์

ลาภาโรจน์กิจ[แก้]

ลิปตพัลลภ[แก้]

 • สุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม กระทรวงคมนาคม ทบวงมหาวิทยาลัย อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ. 2531 2535/1 2535/2 2538 2539) อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ (ไทยรักไทย พ.ศ. 2544 2548) อดีตรองหัวหน้าพรรคไทยรักไทย
  พลโทหญิงพูนภิรมย์ ลิปตพัลลภ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ภรรยานายสุวัจน์
  • เทวัญ ลิปตพัลลภ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ. 2535/1 2544 2548) อดีตกรรมการบริหารพรรคไทยรักไทย น้องชายนายสุวัจน์

ลิมปะพันธุ์[แก้]

โล่ห์สุนทร[แก้]

 • ไพโรจน์ โล่ห์สุนทร อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปาง (พ.ศ. 2531 2535/1 2535/2 2538 2539 2544 2548) อดีตกรรมการบริหารพรรคไทยรักไทย
  • กิตติกร โล่ห์สุนทร อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปาง (ไทยรักไทย พ.ศ. 2548, พลังประชาชน พ.ศ. 2550) อดีตกรรมการบริหารพรรคพลังประชาชน บุตรชายนายไพโรจน์
  • ธนาธร โล่ห์สุนทร อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปาง (พลังประชาชน พ.ศ. 2550) บุตรชายนายไพโรจน์
  • ตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ (เพื่อไทย พ.ศ. 2554) บุตรสาวนายไพโรจน์

ลิกค์[แก้]

 • เรืองวิทย์ ลิกค์ อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กระทรวงอุตสาหกรรม อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกำแพงเพชร (พ.ศ. 2526 2529 2531 2535/1 2535/2 2538 2539 2548) อดีตกรรมการบริหารพรรคไทยรักไทย
  • ไผ่ ลิกค์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกำแพงเพชร (เพื่อไทย พ.ศ. 2554) อดีตนักแข่งรถชื่อดังนาม ไผ่ วันพอยท์ บุตรชายนายเรืองวิทย์

เลิศนุวัฒน์[แก้]

 • สัมพันธ์ เลิศนุวัฒน์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (สุจินดา 1), อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (ชวลิต 1), บ้านเลขที่ 109

เลี่ยวไพรัตน์[แก้]

ล่ำซำ[แก้]

 • โพธิพงษ์ ล่ำซำ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (ชวน 2), อดีตสมาชิกวุฒิสภา, อดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์
  • นวลพรรณ ล่ำซำ อดีตผู้ช่วยเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์, อดีตที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (อภิรักษ์ โกษะโยธิน) บุตรสาวนายโพธิพงษ์
   วัชระ พรรณเชษฐ์ อดีตผู้แทนการค้าไทย (อภิสิทธิ์ 1) อดีตสามีนางนวลพรรณ

[แก้]

วงศ์กำแหง[แก้]

 • สุเทพ วงศ์กำแหง อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร (พรรคพลังธรรม พ.ศ. 2531), อดีตเลขาธิการพรรคพลังใหม่

วงศ์วรรณ[แก้]

 • ณรงค์ วงศ์วรรณ อดีตรองนายกรัฐมนตรี อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดแพร่ (พ.ศ. 2522 2526 2529 2531)
  • อนุสรณ์ วงศ์วรรณ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำพูน (พ.ศ. 2533 2535/1 2539 2550) อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ (พ.ศ. 2548) อดีตกรรมการบริหารพรรคพลังประชาชน
  • อนุวัธ วงศ์วรรณ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดแพร่ (พ.ศ. 2548) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
 • สังวาลย์ วงศ์วรรณ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำพูน น้องชายนายณรงค์

วงศ์สวัสดิ์[แก้]

วงศ์อารายะ[แก้]

วงษ์ประยูร[แก้]

 • บัญญัติ วงษ์ประยูร อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสระบุรี (พ.ศ. 2522 2529 2531) รองนายกเทศบาลตำบลพุกร่าง
  • องอาจ วงษ์ประยูร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสระบุรี (ประชาธิปัตย์ พ.ศ. 2550, เพื่อไทย พ.ศ. 2554) บุตรชายนายบัญญัติ
  • อรรถพล วงษ์ประยูร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสระบุรี (เพื่อไทย พ.ศ. 2554) อดีตรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี บุตรชายนายบัญญัติ

วรปัญญา[แก้]

วรรณศิริกุล[แก้]

 • สุวัฒน์ วรรณศิริกุล อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร (ประชากรไทย พ.ศ. 2529 2531 2538, ไทยรักไทย พ.ศ. 2544 2548, พลังประชาชน พ.ศ. 2550), อดีตรองหัวหน้าพรรคพลังประชาชน, บ้านเลขที่ 109
  • นพสรัญ วรรณศิริกุล อดีตผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร (เพื่อไทย พ.ศ. 2554) บุตรสาวคนโตนายสุวัฒน์

วันไชยธนวงศ์[แก้]

 • วิวัฒน์ วันไชยธนวงศ์
  • จิตติ วันไชยธนวงศ์ สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย บุตรชายนายวิวัฒน์
  • รังสรรค์ วันไชยธนวงศ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงราย (พลังประชาชน พ.ศ. 2550, เพื่อไทย พ.ศ. 2554) บุตรชายนายวิวัฒน์
 • จิโรจน์ วันไชยธนวงศ์ น้องชายนายวิวัฒน์
  • อดุลย์ วันไชยธนวงศ์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดแม่ฮ่องสอน (พลังประชาชน พ.ศ. 2550) อดีตผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดแม่ฮ่องสอน (ชาติไทยพัฒนา พ.ศ. 2554 สอบตก) บุตรชายนายจิโรจน์
  • อนันต์ วันไชยธนวงศ์ อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดแม่ฮ่องสอน (พ.ศ. 2549)
 • สมบูรณ์ วันไชยธนวงศ์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงราย (พ.ศ. 2531 2535/2 2538 2539, ไทยรักไทย พ.ศ. 2544 2548) อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วน (พลังประชาชน พ.ศ. 2550) อดีตผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงราย (ภูมิใจไทย พ.ศ. 2554 สอบตก) น้องชายนายวิวัฒน์
  • สุธีระพงศ์ วันไชยธนวงศ์ อดีตผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงราย (ภูมิใจไทย พ.ศ. 2554 สอบตก) บุตรชายนายสมบูรณ์
  • อทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (2562) อดีตสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำเภอเทิงจังหวัดเชียงราย อดีตผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงราย (ภูมิใจไทย พ.ศ. 2554 สอบตก) บุตรสาวนายสมบูรณ์
  • อัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน (2555 2562) บุตรนายสมบูรณ์

วิชัยดิษฐ[แก้]

 • โชติ วิชัยดิษฐ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ไม่สังกัดพรรค พ.ศ. 2491, ประชาธิปัตย์ พ.ศ. 2500)
  • พันตำรวจตรีทวี วิชัยดิษฐ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุราษฎร์ธานี (สหประชาไทย พ.ศ. 2512)บุตรชายนายโชติ
 • สำรวม วิชัยดิษฐ
  • ธวัช วิชัยดิษฐ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ประชาธิปัตย์ พ.ศ. 2539), อดีตรองเลขาธิการพรรคพลังใหม่, อดีตเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (ชวน หลีกภัย) บุตรนายสำรวม
   • ทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ อดีตผู้อำนวยการพรรคมหาชน, อดีตผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วน (ชาติไทย พ.ศ. 2550) บุตรชายนายธวัช
  • ยงยุทธ วิชัยดิษฐ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (ยิ่งลักษณ์ 1), อดีตหัวหน้าพรรคเพื่อไทย บุตรนายสำรวม น้องชายนายธวัช
   • วรวุฒิ วิชัยดิษฐ แกนนำแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ, อดีตผู้สมัครเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุราษฎร์ธานี (เพื่อไทย พ.ศ. 2552) หลานชายนายธวัชและนายยงยุทธ

วิภัติภูมิประเทศ[แก้]

วิภูศิริ[แก้]

 • อัศวิน วิภูศิริ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบสัดส่วน (ชาติไทย, พ.ศ. 2550), สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชี (ประชาธิปัตย์, พ.ศ. 2554)
  • ชาญวิทย์ วิภูศิริ อดีตผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร (ประชาธิปัตย์, พ.ศ. 2554) บุตรชายนายอัศวิน

วิพรหมชัย[แก้]

 • ขยัน วิพรหมชัย อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำพูน (ประชาธิปัตย์ (เลือกตั้งซ่อม) พ.ศ. 2552), อดีตผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำพูน (ประชาธิปัตย์ พ.ศ. 2554), นายกเทศบาลตำบลอุโมงค์
  • บรรจง วิพรหมชัย อดีตผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำพูน (ประชาธิปัตย์ (เลือกตั้งซ่อม) พ.ศ. 2555) น้องชายนายขยัน

วิลาวัลย์[แก้]

 • สุนทร วิลาวัลย์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปราจีนบุรี (ชาติไทย 2526, ราษฎร 2529, ชาติไทย 2531 2535/1 2535/2 2538, ความหวังใหม่ 2539, ไทยรักไทย 2544, มัชฌิมาธิปไตย 2550) อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (ชวลิต)

วีรกุลสุนทร[แก้]

เวชชาชีวะ[แก้]

 • พระบำราศนราดูร (หลง เวชชาชีวะ) อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 • โฆษิต เวชชาชีวะ น้องชายพระยาบำราศนราดูร
 • ขุนประวิตรเวชชาชีพ (ประวิตร เวชชาชีวะ) น้องชายพระยาบำราศนราดูร
  • ประภัทรพงศ์ เวชชาชีวะ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดจันทบุรี (พ.ศ. 2518 ไท) บุตรขุนประวิตร
   • พงศ์เวช เวชชาชีวะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดจันทบุรี (พ.ศ. 2544 2548,ไทยรักไทย พ.ศ. 2550 2554,ประชาธิปัตย์) บุตรนายประภัทรพงศ์

[แก้]

ศักดิเศรษฐ์[แก้]

ศิลปอาชา[แก้]

ศิริเนาวกุล[แก้]

 • บุญมาก ศิริเนาวกุล อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรี (พรรคประชาธิปัตย์ พ.ศ. 2538 2539)
  • กัลยา ศิริเนาวกุล อดีตผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรี (พรรคประชาธิปัตย์ พ.ศ. 2554 สอบตก) ภริยานายบุญมาก

ศิริลัทธยากร[แก้]

 • อิทธิ ศิริลัทธยากร อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2535/2 2538 2539 2544 2548 2550) อดีตกรรมการบริหารพรรคพลังประชาชน

ศิริธร[แก้]

 • สมบุญ ศิริธร อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย, อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพัทลุง, อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพระนคร, อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร (พรรคประชาธิปัตย์)

ศิริพานิชย์[แก้]

 • ประยุทธ์ ศิริพานิชย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมหาสารคาม (พ.ศ. 2522 2526 2529 2531 2550)
  • จิรวัฒน์ ศิริพานิชย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมหาสารคาม (พลังประชาชน พ.ศ. 2550, เพื่อไทย พ.ศ. 2554) บุตรชายนายประยุทธิ์

ศิริวัฒน์[แก้]

 • ชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ อดีตหัวหน้าพรรคราษฎร, อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี, อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม, อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
  นฤมล ศิริวัฒน์ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดอุตรดิตถ์ ภรรยานายชัยภักดิ์

ศรีจรูญ[แก้]

ศรีธเรศ[แก้]

 • สังข์ทอง ศรีธเรศ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ชวลิต 1) อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาฬสินธุ์ (กิจสังคม พ.ศ. 2526 2529 2531, ความหวังใหม่ พ.ศ. 2535/1 2535/2 2538 2539)
  • บุญรื่น ศรีธเรศ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ยิ่งลักษณ์ 1) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาฬสินธุ์ (ไทยรักไทย พ.ศ. 2544 2548, พลังประชาชน พ.ศ. 2550, เพื่อไทย พ.ศ. 2554) ภรรยานายสังข์ทอง
 • นิพนธ์ ศรีธเรศ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาฬสินธุ์ (พลังประชาชน พ.ศ. 2550, เพื่อไทย พ.ศ. 2554) อดีตสมาชิกวุฒิสภา (พ.ศ. 2549) น้องชายนายสังข์ทอง

ศรีลาภ[แก้]

 • รัชชัย ศรีลาภ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดยโสธร (ประชาธิปัตย์ พ.ศ. 2535)
  • ณิรัฐกานต์ ศรีลาภ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดยโสธร (ประชาธิปัตย์ พ.ศ. 2550) บุตรสาวนายรัชชัย
  • บุณฑรีก์ ศรีลาภ อดีตผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดยโสธร (ประชาธิปัตย์ พ.ศ. 2554) บุตรสาวนายรัชชัยและน้องสาวน.ส.ณิรัฐกานต์

ศรีวิกรม์[แก้]

 • เฉลิมพันธ์ ศรีวิกรม์ อดีตเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์, อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (เปรม 2), อดีตเลขาธิการพรรคเอกภาพ, อดีตรองหัวหน้าพรรคสามัคคีธรรม
  • พิมล ศรีวิกรม์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร (ไทยรักไทย พ.ศ. 2548) บุตรชายนายเฉลิมพันธ์
  • ทยา ทีปสุวรรณ อดีตรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร) บุตรสาวนายเฉลิมพันธ์ และน้องสาวนายพิมล
   ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ ผู้อำนวยการพรรคประชาธิปัตย์, สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร (ประชาธิปัตย์ พ.ศ. 2550 2554) สามีนางทยา

[แก้]

[แก้]

สมชัย[แก้]

 • อิสระ สมชัย อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อภิสิทธิ์ 1)
  • บุญย์ธิดา สมชัย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานี (ประชาธิปัตย์, พ.ศ. 2554) บุตรสาวนายอิสระ

สรสุชาติ[แก้]

 • อาคม สรสุชาติ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร (ประชาธิปัตย์, พ.ศ. 2519)
  • อรรคพล สรสุชาติ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (ชวน 1 ชวน 2) บุตรนายอาคม
   สมิตา สรสุชาติ อดีตผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร (ประชาธิปัตย์, พ.ศ. 2544 มหาชน, พ.ศ. 2548), อดีตหัวหน้าพรรคมหาชน ภรรยานายอรรคพล

สะสมทรัพย์[แก้]

 • เผดิมชัย สะสมทรัพย์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครปฐม (พ.ศ. 2531 2535 2539 ,ไทยรักไทย พ.ศ. 2544 2548, พลังประชาชน พ.ศ. 2550, เพื่อไทย,พ.ศ. 2554)
 • ไชยยศ สะสมทรัพย์ อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการคลัง อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครปฐม (พ.ศ. 2529 2531 2535 2538 2539) อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ (ไทยรักไทย พ.ศ. 2544 2548) อดีตกรรมการบริหารพรรคไทยรักไทย น้องชายนายเผดิมชัย
 • ไชยา สะสมทรัพย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงสาธารณสุข อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครปฐม (เอกภาพ พ.ศ. 2538,ไทยรักไทย พ.ศ. 2544 2548) อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ (พลังประชาชน พ.ศ. 2550) อดีตกรรมการบริหารพรรคพลังประชาชน น้องชายนายเผดิมชัย
 • อนุชา สะสมทรัพย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด (พลังประชาชน พ.ศ. 2550,เพื่อไทย พ.ศ. 2554) อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดนครปฐม (พ.ศ. 2549) น้องชายนายเผดิมชัย

สัจจกุล[แก้]

 • วนัสธนา สัจจกุล อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร (ประชาธิปัตย์ พ.ศ. 2539), อดีตผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ประชาธิปัตย์ พ.ศ. 2543), อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อ (พรรคไทยรักไทย พ.ศ. 2544 2548), อดีตผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร (มัชฌิมาธิปไตย พ.ศ. 2550), อดีตผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อ (พลังคนกีฬา, พ.ศ. 2554), หัวหน้าพรรคพลังคนกีฬา
  • กฤษดา สัจจกุล อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร (ไทยรักไทย พ.ศ. 2544 2548), อดีตผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร (มัชฌิมาธิปไตย พ.ศ. 2550) บุตรชายคนโตนายวนัสธนา

สารสิน[แก้]

 • พจน์ สารสิน นายกรัฐมนตรีคนที่ 9 ของประเทศไทย
  • พงส์ สารสิน รองนายกรัฐมนตรี (ครม.44, 45) บุตรชายนายพจน์
   • พรวุฒิ สารสิน อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อ (ประชาธิปัตย์ พ.ศ. 2544), อดีตที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (อภิรักษ์ โกษะโยธิน) บุตรชายนายพงส์
  • พล.ต.อ.เภา สารสิน รองนายกรัฐมนตรี (ครม.47, 49) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (ครม.49) บุตรชายนายพจน์

เสนเนียม[แก้]

 • ถาวร เสนเนียม อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (อภิสิทธิ์ 1)
 • วินัย เสนเนียม อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลา (ประชาธิปัตย์ พ.ศ. 2535 2538 2539 2544 2548 2550) น้องชายนายถาวร

เสนพงศ์[แก้]

 • เทพไท เสนพงศ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราช (ประชาธิปัตย์ พ.ศ. 2548 2550 2554)
 • เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครศรีธรรมราช พี่ชายนายเทพไท
 • มาโนช เสนพงศ์ รองนายกเทศมนตรีนครศรีธรรมราช น้องชายนายเชาวน์วัศ และน้องชายนายเทพไท

เสรีรักษ์[แก้]

สังขทรัพย์[แก้]

 • พันตำรวจเอกกฤช สังขทรัพย์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อดีตสมาชืกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเลย (พ.ศ. 2522)
  • ทศพล สังขทรัพย์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเลย (พ.ศ. 2524 2526 2531 2535/1 2535/2, ไทยรักไทย พ.ศ. 2544 2548) อดีตกรรมการบริหารพรรคไทยรักไทย บุตรชายพันตำรวจเอกกฤช
   พัฒนา สังขทรัพย์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเลย (พลังประชาชน→ภูมิใจไทย พ.ศ. 2550) ภรรยานายทศพล
  • พันตำรวจเอกจตุพร สังขทรัพย์ ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรนาด้วง จังหวัดเลย
   • วสันต์ สังขทรัพย์ อดีตผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเลย (ภูมิใจไทย พ.ศ. 2554 สอบตก)

สุขุม[แก้]

สุวรรณดี[แก้]

 • วัลลภ สุวรรณดี อดีตรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (อภิรักษ์ โกษะโยธิน), ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร)
  • เสนีย์ สุวรรณดี อดีตผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร (ประชาธิปัตย์, พ.ศ. 2548) น้องชายนายวัลลภ

สุวรรณทัต[แก้]

 • วิเชียร สุวรรณทัต สมาชิกคณะราษฎร, อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประเภทที่ 2
 • ไถง สุวรรณทัต อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดธนบุรี (ไม่สังกัดพรรค พ.ศ. 2491 2495, ประชาธิปัตย์ พ.ศ. 2500 2512)
  • มนัส สุวรรณทัต อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดธนบุรี (ประชาธิปัตย์ พ.ศ. 2500 2512) น้องชายนายไถง
 • ศาตราจารย์พิเศษ[82] ปรีชา สุวรรณทัต อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร (ประชาธิปัตย์ พ.ศ. 2535 2539)
 • พลอากาศเอกสุกำพล สุวรรณทัต อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม (ยิ่งลักษณ์ 1)
  • พลเอกพฤณท์ สุวรรณทัต รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (ยิ่งลักษณ์ 1) ลูกพี่ลูกน้องพล.อ.อ.สุกำพล

สภาวสุ[แก้]

 • ประมวล สภาวสุ อดีตรองนายกรัฐมนตรี, อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง, อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
  • กอร์ปศักดิ์ สภาวสุ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี, อดีตรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ (อภิสิทธิ์ 1), รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ บุตรชายนายประมวล
  • กุมพล สภาวสุ อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา บุตรชายนายประมวล และน้องชายนายกอร์ปศักดิ์
  • ประโภชฌ์ สภาวสุ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษ (พ.ศ. 2531), อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (พ.ศ. 2543) บุตรชายนายประมวล

สุวรรณฉวี[แก้]

 • ไพโรจน์ สุวรรณฉวี อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมา (สามัคคีธรรม พ.ศ. 2535/1, ชาติพัฒนา พ.ศ. 2535/2, ชาติไทย พ.ศ. 2538, ไทยรักไทย พ.ศ. 2544 2548) อดีตกรรมการบริหารพรรคไทยรักไทย
  ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง อดีตสภาชิกวุฒิสภาจังหวัดนคราชสีมา (พ.ศ. 2549) อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนครราชสีมา (เพื่อแผ่นดิน พ.ศ. 2550) ภรรยาว่าที่ร้อยตรีไพโรจน์
  • พลพีร์ สุวรรณฉวี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมา (เพื่อแผ่นดิน พ.ศ. 2550, ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน พ.ศ. 2554) บุตรชายว่าที่ร้อยตรีไพโรจน์ และนางระนองรักษ์

สุวรรณคีรี[แก้]

สุวิทย์[แก้]

 • พันตำรวจโทวิจิตร สุวิทย์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลา (ประชาธิปัตย์ 2535/2, 2538, 2539, 2544)
  • นาราชา สุวิทย์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลา (ประชาธิปัตย์ 2548, 2550) บุตรชาย พ.ต.ท.วิจิตร
  • อัศวิน สุวิทย์ อดีตผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลา (เพื่อไทย 2554 สอบตก) บุตรชาย พ.ต.ท.วิจิตร น้องชายนายนาราชา

สุนทรเวช[แก้]

 • สมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรีคนที่ 25 ของประเทศไทย, อดีตรัฐมนตรีในหลายกระทรวง, อดีตหัวหน้าพรรคและผู้ก่อตั้งพรรคประชากรไทย
 • พลอากาศเอกสมมติ สุนทรเวช อดีตผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ประชากรไทย, พ.ศ. 2535) น้องชายนายสมัคร
 • สุมิตร สุนทรเวช อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร (ประชากรไทย พ.ศ. 2522 2526 2531 2538 2539), หัวหน้าพรรคประชากรไทย น้องชายนายสมัคร และพล.อ.อ.สมมติ

สุนทรวัฒน์[แก้]

 • สมชาย สุนทรวัฒน์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ชวน 2), อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (ทักษิณ 2), ผู้ร่วมก่อตั้งพรรคไทยรักไทย
  • อิสรา สุนทรวัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อ (ประชาธิปัตย์, พ.ศ. 2556), อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร (ประชาธิปัตย์, พ.ศ. 2544), อดีตผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร (ประชาธิปัตย์, พ.ศ. 2548), อดีตผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบสัดส่วน (ประชาธิปัตย์, พ.ศ. 2550), หลานชายนายสมชาย

สุภาแพ่ง[แก้]

 • กัมพล สุภาแพ่ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบุรี (ประชาธิปัตย์ พ.ศ. 2550 2554)
 • อภิชาติ สุภาแพ่ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบุรี (ประชาธิปัตย์ พ.ศ. 2544 2548 2550 2554) น้องชายนายกัมพล

สงวนวงศ์ชัย[แก้]

 • วุฒิชัย สงวนวงศ์ชัย อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชัยภูมิ (พ.ศ. 2531 2535/1 2535/2 2538 2539, ชาติพัฒนา พ.ศ. 2544, ไทยรักไทย พ.ศ. 2548) อดีตกรรมการบริหารพรรคไทยรักไทย
 • พุฒิพงศ์ สงวนวงศ์ชัย อดีตสมาชิกวุฒิสภา (พ.ศ. 2549) อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วน (ประชาธิปัตย์ พ.ศ. 2550) อดีตผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชัยภูมิ (ประชาธิปัตย์ พ.ศ. 2554 สอบตก) พี่ชายนายวุฒิชัย

สนิทวงศ์ชัย[แก้]

สินธุไพร[แก้]

 • นิสิต สินธุไพร แกนนำแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ด (พ.ศ. 2544 2548 2550) อดีตกรรมการบริหารพรรคพลังประชาชน
 • เอมอร สินธุไพร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ด (เพื่อไทย พ.ศ. 2554) ภรรยานายนิสิต

สิมะโรจน์[แก้]

 • มงคล สิมะโรจน์ อดีตรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ธรรมนูญ เทียนเงิน)
  • ภิมุข สิมะโรจน์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร (ไทยรักไทย พ.ศ. 2544 2548), อดีตโฆษกพรรคไทยรักไทย, อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อดีตผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ บุตรชายนายมงคล
  • อัมรินทร์ สิมะโรจน์ อดีตผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเขตบางพลัด (ไทยรักไทย พ.ศ. 2549) บุตรชายนายมงคล และน้องชายนายภิมุข

สืบแสง[แก้]

 • จรูญ สืบแสง สมาชิกคณะราษฎร, อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ถวัลย์ 1)
  • เจริญ สืบแสง อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปัตตานี (ไม่สังกัดพรรค พ.ศ. 2489 2491, อิสระ 2500), อดีตสมาชิกวุฒิสภา พี่ชายนายจรูญ

แสนแก้ว[แก้]

 • ธีระชัย แสนแก้ว อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานี (พ.ศ. 2544 2548 2550) อดีตกรรมการบริหารพรรคพลังประชาชน
 • อุทัย แสนแก้ว อดีตผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานี (ภูมิใจไทย พ.ศ. 2554 สอบตก) น้องชายนายธีระชัย

สงฆ์ประชา[แก้]

 • บุญธง สงฆ์ประชา อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชัยนาท (พ.ศ. 2526 2529)
  • มณเฑียร สงฆ์ประชา อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชัยนาท (ชาติไทย พ.ศ. 2539 2544) อดีตกรรมการบริหารพรรคชาติไทย บุตรชายนายบุญธง
  • นันทนา สงฆ์ประชา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชัยนาท (ภูมิใจไทย พ.ศ. 2554) อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดชัยนาท (พ.ศ. 2543) อดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
  • จิรดา สงฆ์ประชา อดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

สำเร็จวาณิชย์[แก้]

[แก้]

หงสกุล[แก้]

 • ปวีณา หงสกุล อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร, อดีตผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ชาติพัฒนา พ.ศ. 2543, อิสระ พ.ศ. 2547), อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (ชวน 2), อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม (ชวน 2), อดีตเลขาธิการพรรคชาติพัฒนา บ้านเลขที่ 109
 • ฉมาดล หงสกุล อดีตสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเขตสายไหม น้องชายปวีณา
 • สันติภาพ หงสกุล อดีตประธานสภาเขตสายไหม น้องชายปวีณา

หลีกภัย[แก้]

หวังศุภกิจโกศล[แก้]

หัตถสงเคราะห์[แก้]

[83]

หัพนานทท์[แก้]

หาญสวัสดิ์[แก้]

[84]

โหสกุล[แก้]

แห้วสันตติ[แก้]

หุตะสิงห์[แก้]

[แก้]

อินทรโกมาลย์สุต[แก้]

 • ยศ อินทรโกมาลย์สุต อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม, อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ. 2495 2500 2512 2519 2522)
  • มานะศักดิ์ อินทรโกมาลย์สุต อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ. 2529), อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2531) บุตรชายนายยศ
   • ชวนนท์ อินทรโกมาลย์สุต สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ (พ.ศ. 2556) บุตรชายนายมานะศักดิ์ และหลานชายนายยศ

อึ๊งภากรณ์[แก้]

 • ป๋วย อึ๊งภากรณ์ อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย, อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • จอน อึ๊งภากรณ์ อดีตสมาชิกวุฒิสภา (กรุงเทพ พ.ศ. 2543) บุตรชายคนโตนายป๋วย
  • ประจวบ อึ๊งภากรณ์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร (ไทยรักไทย พ.ศ. 2544 2548), ผู้ร่วมก่อตั้งพรรคไทยรักไทย, อดีตเลขาธิการพรรคพลังแผ่นดินไท, อดีตผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร (รักษ์สันติ พ.ศ. 2554) หลานชายนายป๋วย และลูกพี่ลูกน้องนายจอน

อดิเรกสาร[แก้]

 • พลตำรวจเอกประมาณ อดิเรกสาร อดีตรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสระบุรี (พ.ศ. 2522 2526 2529 2531)
  • ปองพล อดิเรกสาร อดีตรองนายกรัฐมนตรี อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสระบุรี (พ.ศ. 2526 2535 2538 2539) อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ (ไทยรักไทย พ.ศ. 2544 2548) อดีตรองหัวหน้าพรรคไทยรักไทย บุตรชายพลตำรวจเอกประมาณ
   • ปรพล อดิเรกสาร อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสระบุรี (ไทยรักไทย พ.ศ. 2548, พลังประชาชน พ.ศ. 2550) อดีตผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสระบุรี (ภูมิใจไทย พ.ศ. 2554 สอบตก) บุตรชายนายปองพล
  • พศ อดิเรกสาร (เดิมชื่อ ยงยศ) อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสระบุรี (ไทยรักไทย พ.ศ. 2544 2548) บุตรชายพลตำรวจเอกประมาณ
  • วีระพล อดิเรกสาร อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสระบุรี (พ.ศ. 2539, ไทยรักไทย พ.ศ. 2544 2548, พลังประชาชน พ.ศ. 2550) อดีตกรรมการบริหารพรรคพลังประชาชน บุตรชายพลตำรวจเอกประมาณ

อับดุลกาเดร์-โต๊ะมีนา[แก้]

 • หะยีสุหลง อับดุลกาเดร์ อดีตผู้นำชาวไทยมุสลิมในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
  • หะยีอามีน โต๊ะมีนา อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปัตตานี (เสรีมนังคศิลา, ไม่สังกัดพรรค พ.ศ. 2500) บุตรชายคนที่สองของหะยีสุหลง
  • เด่น โต๊ะมีนา อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (ชาติชาย 2), อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (ชวน 1), อดีตสมาชิกวุฒิสภา (ปัตตานี พ.ศ. 2543), ที่ปรึกษาพรรคมาตุภูมิ, แกนนำกลุ่มวาดะห์ บุตรชายคนที่สามของหะยีสุหลง
   • เพชรดาว โต๊ะมีนา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบัญชีรายชื่อ (ภูมิใจไทย 2562) อดีตผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร (ความหวังใหม่ พ.ศ. 2544), อดีตผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภา (ปัตตานี พ.ศ. 2543) บุตรสาวคนโตนายเด่น

อัตถาวงศ์[แก้]

 • เสกสกล อัตถาวงศ์ (แรมโบ้อีสาน) อดีตแกนนำแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมา (ไทยรักไทย พ.ศ. 2544 2548) อดีตคณะกรรมการบริหารพรรคไทยรักไทย
 • สัมภาษณ์ อัตถาวงศ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมา (เพื่อไทย พ.ศ. 2554) พี่ชายนายเสกสกล
 • ชนะศักดิ์ อัตถาวงศ์ ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย ลำดับที่ 77 น้องชายนายเสกสกล

อัมระนันทน์[แก้]

 • ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน (สุรยุทธ์ 1)
  อานิก อัมระนันทน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อ (ประชาธิปัตย์ พ.ศ. 2554), อดีตผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบสัดส่วน (ประชาธิปัตย์ พ.ศ. 2550) ภรรยานายปิยะสวัสดิ์

อัศวเหม[แก้]

 • วัฒนา อัศวเหม อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (สุจินดา 1), อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (เสนีย์ 3), อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (ชาติชาย 1, ชาติชาย 2, ชวน 2), อดีตหัวหน้าพรรคราษฎร
  • พูนผล อัศวเหม อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการ (พรรคประชากรไทย (ย้ายไปพรรคราษฎร), พ.ศ. 2539), อดีตผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการ (พรรคมาตุภูมิ, พ.ศ. 2554) บุตรชายวัฒนา
  • ชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ อดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ บุตรชายนายวัฒนา
   นันทิดา แก้วบัวสาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ (2562) อดีตภรรยานายชนม์สวัสดิ์
 • สมพร อัศวเหม อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (ชวลิต 1) น้องชายวัฒนา
 • สมศักดิ์ อัศวเหม พี่ชายวัฒนา
  • อัครวัฒน์ อัศวเหม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการ (พลังประชารัฐ 2562) บุตรนายสมศักดิ์

อนันตกูล[แก้]

 • อนันต์ อนันตกูล อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย, อดีตเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (ชวน 2), อดีตเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์
  • พลตำรวจตรีวีระ อนันตกูล อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดชลบุรี (พ.ศ. 2543), อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรี (ประชาธิปัตย์ พ.ศ. 2550), อดีตผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรี (ประชาธิปัตย์ พ.ศ. 2554) น้องชายนายอนันต์
  • ธงชัย อนันตกูล อดีตผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดชลบุรี (พ.ศ. 2549), อดีตผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบสัดส่วน (ประชาธิปัตย์ พ.ศ. 2550) น้องชายนายอนันต์และพล.ต.ต.วีระ

อภัยวงศ์[แก้]

พันตรีควง อภัยวงศ์
 • พันตรีควง อภัยวงศ์ สมาชิกคณะราษฎร, นายกรัฐมนตรีคนที่ 4 ของประเทศไทย นายกรัฐมนตรี 4 สมัย, อดีตรัฐมนตรีในหลายกระทรวง, อดีตหัวหน้าพรรคและผู้ก่อตั้งพรรคประชาธิปัตย์
  คุณหญิงเลขา อภัยวงศ์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพระนคร, อดีตสมาชิกวุฒิสภา ภรรยาพ.ต.ควง
 • เชียด อภัยวงศ์ อดีตเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (พ.ต.ควง อภัยวงศ์, ทวี บุณยเกตุ, ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช, ปรีดี พนมยงค์) น้องชายพ.ต.ควง
 • ชวลิต อภัยวงศ์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพระตะบอง, อดีตรองเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ หลานชายพ.ต.ควง
 • สวาสดิ์ อภัยวงศ์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพระตะบอง น้องชายพ.ต.ควง
 • ประยูร อภัยวงศ์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิบูลสงคราม หลานชายพ.ต.ควง

อมรวิวัฒน์[แก้]

 • พลตำรวจเอก สวัสดิ์ อมรวิวัฒน์ อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดเชียงใหม่
 • สมพงษ์ อมรวิวัฒน์ อดีตรองนายกรัฐมนตรี อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงอุตสาหกรรม อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2529 2531 2535/1 2535/2 2538 2539) อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ (พลังประชาชน พ.ศ. 2550) อดีตรองหัวหน้าพรรคพลังประชาชน น้องชาย พล.ต.อ.สวัสดิ์
 • พลตำรวจเอก สมบัติ อมรวิวัฒน์
  • อนุตตมา อมรวิวัฒน์ อดีตรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (ยิ่งลักษณ์ 1) อดีตผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร (เพื่อไทย พ.ศ. 2554 สอบตก) บุตรสาวพลตำรวจเอก สมบัติ

อิศรภักดี[แก้]

อิสรเสรีพงษ์[แก้]

อังกินันทน์[แก้]

 • ผาด อังกินันทน์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบุรี (สหภูมิ ธันวาคม 2500)
  • ปิยะ อังกินันทน์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบุรี (ชาติไทย 2518), (สยามประชาธิปไตย 2522), (ชาติประชาธิปไตย 2526), (ชาติไทย 2531, มีนาคม 2535), (กิจสังคม 2539) ผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ (พรรคเพื่อไทย 2554) บุตรชายนายผาด
  • ยุทธ อังกินันทน์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สุจินดา) อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม (ชวน 1) อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบุรี (ชาติไทย พ.ศ. 2526, 2529, 2531, มีนาคม 2535), (ชาติพัฒนา กันยายน 2535, 2538, 2539) บุตรชายนายผาด
 • ทองพูน อังกินันทน์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบุรี (2481) น้องชายนายผาด
  • ภิมุข อังกินันทน์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบุรี (ชาติไทย 2519, 2526, 2529, 2531) บุตรชายนายทองพูน

โอสถานุเคราะห์[แก้]

 • ร้อยตำรวจเอกสุรัตน์ โอสถานุเคราะห์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (เสนีย์ 2) อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (เปรม 3)
 • ร้อยตำรวจเอกเสวียน โอสถานุเคราะห์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพระนคร (อิสระ พ.ศ. 2481)
 • ชวลิต โอสถานุเคราะห์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (สุจินดา 1) อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่น (พ.ศ. 2529 2531)
  • ภัทรศักดิ์ โอสถานุเคราะห์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร (ประชากรไทย พ.ศ. 2538, ไทยรักไทย พ.ศ. 2544 2548) อดีตผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร (เพื่อแผ่นดิน พ.ศ. 2550) อดีตผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร (เพื่อไทย พ.ศ. 2554) บุตรนายชวลิต และหลานชายร.ต.อ.สุรัตน์
 • วีระวัฒน์ โอสถานุเคราะห์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาฬสินธุ์ (พลังประชาชน พ.ศ. 2550, เพื่อไทย พ.ศ. 2554) น้องชายนายชวลิต
  อรดี สุทธศรี อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาฬสินธุ์ (พ.ศ. 2535/2 2538 2544 2548) อดีตกรรมการบริหารพรรคไทยรักไทย ภรรยานายวีระวัฒน์

อยู่บำรุง[แก้]

 • ร้อยตำรวจเอกเฉลิม อยู่บำรุง รองนายกรัฐมนตรี (ยิ่งลักษณ์ 1), อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข, อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย, อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม, อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และอดีตหัวหน้าพรรคมวลชน
  • อาจหาญ อยู่บำรุง อดีตผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร (พรรคความหวังใหม่ พ.ศ. 2544) บุตรชายคนโตร.ต.อ.เฉลิม และหลานชายนายนวรัตน์ และพี่ชายร.ต.ต.วัน
  • ร้อยตำรวจตรีวัน อยู่บำรุง อดีตผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร (พรรคความหวังใหม่ พ.ศ. 2544, พรรคเพื่อไทย พ.ศ. 2554) บุตรชายคนรองร.ต.อ.เฉลิม และหลานชายนายนวรัตน์ และน้องชายนายอาจหาญ
 • นวรัตน์ อยู่บำรุง สมาชิกสภากรุงเทพมหานครเขตหนองแขม 6 สมัย น้องชาย ร.ต.อ.เฉลิม

เอ่งฉ้วน[แก้]

 • อาคม เอ่งฉ้วน อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ชวน 2), อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ชวน 2)
  • สุชีน เอ่งฉ้วน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกระบี่ (ประชาธิปัตย์ พ.ศ. 2554) บุตรชายนายอาคม และหลานชายนายสมเกียรติ
 • สมเกียรติ เอ่งฉ้วน อดีตผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดกระบี่ (พ.ศ. 2549) น้องชายนายอาคม

เอียสกุล[แก้]

 • ธเนตร เอียสกุล อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ อดีต ส.ส.หนองคาย (สังคมชาตินิยม 2518)
  • ฉัตรชัย เอียสกุล อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (บรรหาร) รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ชวลิต) และอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดหนองคาย บุตรนายธเนตร
  • เฉลิมชัย เอียสกุล อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดหนองคาย บุตรนายธเนตร

[แก้]

ฮุนตระกูล[แก้]

 • พระยาศรีวิสารวาจา (เทียนเลี้ยง ฮุนตระกูล) อดีตปลัดทูลฉลอง, อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ, อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง, อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพระนคร
 • สมหมาย ฮุนตระกูล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (เปรม 1, เปรม 2, เปรม 3, เปรม 4)
 • อากร ฮุนตระกูล อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร (พลังธรรม, พ.ศ. 2535), อดีตผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (อิสระ, พ.ศ. 2539)

อ้างอิง[แก้]

 1. http://www.thaiswatch.com/politician/info/pid/POL0000000478
 2. http://www.thaiswatch.com/politician/info/pid/POL0000001771/
 3. http://www.thaiswatch.com/politician/info/pid/POL0000002210/
 4. http://www.thaiswatch.com/politician/info/pid/POL0000000797
 5. http://www.thaiswatch.com/politician/info/pid/POL0000003056
 6. https://www.dailynews.co.th/article/192149
 7. http://www.thaiswatch.com/politician/info/pid/POL0000000833/
 8. http://www.thaiswatch.com/politician/info/pid/POL0000000777
 9. เกยุราพันธุ์, ศูนย์ข้อมูลนักการเมือง
 10. เกียรติไชยากร, ศูนย์ข้อมูลนักการเมือง
 11. ไกรวัตนุสสรณ์, ศูนย์ข้อมูลนักการเมือง
 12. ขจรประศาสน์, ศูนย์ข้อมูลนักการเมือง
 13. ขาวขำ, ศูนย์ข้อมูลนักการเมือง
 14. ครุฑขุนทด, ศูนย์ข้อมูลนักการเมือง
 15. คำประกอบ, ศูนย์ข้อมูลนักการเมือง
 16. คุณปลื้ม, ศูนย์ข้อมูลนักการเมือง
 17. เครือรัตน์
 18. เงินหมื่น, ศูนย์ข้อมูลนักการเมือง
 19. จันทร์ประสงค์, ศูนย์ข้อมูลนักการเมือง
 20. จันทร์พิทักษ์, ศูนย์ข้อมูลนักการเมือง
 21. จันทร์สุรินทร์, ศูนย์
 22. จารุสมบัติ, ศูนย์ข้อมูลนักการเมือง
 23. จินตะเวช, ศูนย์ข้อมูลนักการเมือง
 24. จิระพันธ์วาณิช, ศูนย์ข้อมูลนักการเมือง
 25. เจริญศิริ, ศูนย์ข้อมูลนักการเมือง
 26. ฉายแสง, ศูนย์ข้อมูลนักการเมือง
 27. ชาญวีรกูล, ศูนย์ข้อมูลนักการเมือง
 28. ชิดชอบ, ศูนย์ข้อมูลนักการเมือง
 29. ชินวัตร, ศูนย์ข้อมูลนักการเมือง
 30. เบื้องลึก ‘ตระกูลชินวัตร’ ผู้สร้างนายกรัฐมนตรีไทยถึง 3 คน, siamintelligence.com
 31. ไชยนันทน์, ศูนย์ข้อมูลนักการเมือง
 32. ไชยสาส์น, ศูนย์ข้อมูลนักการเมือง
 33. แซ่จึง
 34. ตันเจริญ, ศูนย์ข้อมูลการนักการเมือง
 35. ตันติสุนทร, ศูนย์ข้อมูลนักการเมือง
 36. บรม ตันเถียร, ศูนย์ข้อมูลนักการเมือง
 37. กันตวรรณ ตันเถียร กุลจรรยาวิวัฒน์
 38. ตันบรรจง, ศูนย์ข้อมูลนักการเมือง
 39. ติยะไพรัช, ศูนย์ข้อมูลนักการเมือง
 40. เตชะธีราวัฒน์, ศูนย์ข้อมูลนักการเมือง
 41. เอี่ยม ทองใจสด, ศูนย์ข้อมูลนักการเมือง
 42. ทองศรี, ศูนย์ข้อมูลนักการเมือง
 43. ทองสวัสดิ์, ศูนย์ข้อมูลนักการเมือง
 44. ทิมสุวรรณ, ศูนย์ข้อมูลนักการเมือง
 45. เทพสุทิน, ศูนย์ข้อมูลนักการเมือง
 46. เทียนทอง, ศูนย์ข้อมูลนักการเมือง
 47. เที่ยงธรรม, ศูนย์ข้อมูลนักการเมือง
 48. เทือกสุบรรณ, ศูนย์ข้อมูลนักการเมือง
 49. ศูนย์ข้อมูลนักการเมือง, ชาดา ไทยเศรษฐ์
 50. ศูนย์ข้อมูลนักการเมือง, นพอมรบดี
 51. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/195/1.PDF
 52. ศูนย์ข้อมูลนักการเมือง, นาคาศัย
 53. บุญศล, ศูนย์ข้อมูลนักการเมือง
 54. บูรณูปกรณ์, ศูนย์ข้อมูลนักการเมือง
 55. "สกุลปทุมารักษ์". คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2016-03-05. สืบค้นเมื่อ 2011-11-19.
 56. ปทุมารักษ์, ศูนย์ข้อมูลนักการเมือง
 57. ประเสริฐสุวรรณ, ศูนย์ข้อมูลนักการเมือง
 58. ปริศนานันทกุล, ศูนย์ข้อมูลนักการเมือง
 59. ปัทมะ, ศูนย์ข้อมูลนักการเมือง
 60. ปิตุเตชะ, ศูนย์ข้อมูลนักการเมือง
 61. ปุณณกันต์, ศูนย์ข้อมูลนักการเมือง
 62. พงษ์พานิช, ศูนย์ข้อมูลนักการเมือง
 63. วิจิตร พรพฤฒิพันธุ์, ศูนย์ข้อมูลนักการเมือง
 64. พลซื่อ, ศูนย์ข้อมูลนักการเมือง
 65. พลบุตร, ศูนย์ข้อมูลนักการเมือง
 66. พั้วช่วยซิวชัย เฉือนวัฒนศัพท์ นายกเล็กหล่มสัก Archived 2009-07-17 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, ไทยรัฐ
 67. พั้วช่วย, ศูนย์ข้อมูลนักการเมือง
 68. เพ็งนรพัฒน์, ศูนย์ข้อมูลนักการเมือง
 69. เพียงเกษ, ศูนย์ข้อมูลนักการเมือง
 70. โพธิพิพิธ, ศูนย์ข้อมูลนักการเมือง
 71. ภมรมนตรี, ศูนย์ข้อมูลนักการเมือง
 72. มะทา, ศูนย์ข้อมูลนักการเมือง
 73. มุ่งเจริญพร, ศูนย์ข้อมูลนักการเมือง
 74. มนะสิการ, ศูนย์ข้อมูลนักการเมือง
 75. ม่วงศิริ, ศูนย์ข้อมูลนักการเมือง
 76. ยังตรง
 77. รัตนเศรษฐ, ศูนย์ข้อมูลนักการเมือง
 78. "เซี้ย" VS "หยุน" ศึกสองกำนันดัง แห่งเมืองกาญจน์?, โอเคเนชั่น
 79. รุ่งธนเกียรติ, ศูนย์ข้อมูลนักการเมือง
 80. เร่งสมบูรณ์สุข, ศูนย์ข้อมูลนักการเมือง
 81. ฤกษ์หร่าย, ศูนย์ข้อมูลนักการเมือง
 82. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/129/13.PDF
 83. หัตถสงเคราะห์, ศูนย์ข้อมูลนักการเมือง
 84. หาญสวัสดิ์, ศูนย์ข้อมูลนักการเมือง
 85. ศุภมาส อิศรภักดี

ดูเพิ่ม[แก้]