ยากอบ บุตรเศเบดี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ดูความหมายอื่นของ นักบุญเจมส์ ที่ นักบุญเจมส์
นักบุญในศาสนาคริสต์
ยากอบ บุตรเศเบดี
Rembrandt - Sankt Jakobus der Ältere.jpg
“นักบุญยากอบ บุตรเศเบดี”
โดยแรมบรังด์
อัครทูตและมรณสักขี
วันเสียชีวิต ราว ค.ศ. 44
นิกาย โรมันคาทอลิก

ออร์ทอดอกซ์

วันฉลอง 25 กรกฎาคม
สัญลักษณ์ หอย, หมวกเดินทาง
องค์อุปถัมภ์ สัตวแพทย์, คนล่าหนังสัตว์, คนย้อมหนัง, เภสัชกร, นักแสวงบุญ, ประเทศสเปน
นักบุญ - ศาสนาคริสต์

ยากอบ บุตรเศเบดี[1] (อังกฤษ: James, son of Zebedee หรือ Yaakov Ben-Zebedee) หรือนักบุญยากอบองค์ใหญ่[2] (James the Greater) เป็นนักบุญและมรณสักขีในศาสนาคริสต์ เสียชีวิตเมื่อราว ค.ศ. 44 นักบุญยากอบเป็นอัครทูตของพระเยซู เป็นบุตรของเศเบดีกับนางสะโลเม และเป็นพี่ชายของยอห์นอัครทูต การเติมสร้อยชื่อ “องค์ใหญ่” ก็เพื่อให้แตกต่างจากยากอบ บุตรอัลเฟอัส (James, son of Alphaeus) หรือที่เรียกว่า “องค์เล็ก” นักบุญยากอบบุตรเบดี เป็นอัครทูตองค์แรก ๆ ของพระเยซู พระวรสารสหทรรศน์กล่าวว่าเมื่อพระเยซูเรียกให้ไปเดินทาง ยากอบ ยอห์น และพ่อกำลังอยู่ริมทะเล[3][4] ตามพระวรสารนักบุญมัทธิวและพระวรสารนักบุญมาระโก นักบุญยากอบและนักบุญยอห์นถูกเรียกว่า “Boanerges” หรือ “ลูกของสายฟ้า”[5] หนังสือกิจการของอัครทูต 12:1-2 บันทึกว่าแฮรอดทรงสั่งประหารนักบุญยากอบด้วยดาบ[6]

กล่าวกันว่าร่างของนักบุญยากอบถูกฝังไว้ที่ซานเตียโกเดกอมโปสเตลาในกาลิเซีย (ประเทศสเปน) นักบุญยากอบเป็นนักบุญองค์อุปถัมภ์ประเทศสเปน เมืองที่เป็นที่ฝังร่างจึงถือว่าเป็นเมืองที่มีความสำคัญเป็นที่สามของคริสตจักรโรมันคาทอลิก[1] (ถัดจากเยรูซาเลม และ โรม). เส้นทางเซนต์เจมส์ (Way of St. James) เป็นถนนที่ไปจากเมืองต่างๆ ในยุโรปไปสุดที่ซานเตียโกเดกอมโปสเตลาเป็นถนนสำหรับนักแสวงบุญสายที่สำคัญที่สุดตั้งแต่ยุคกลางเป็นต้นมา นักบุญยากอบจึงถือว่าเป็นนักบุญองค์อุปถัมภ์นักแสวงบุญด้วย

อ้างอิง[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]