อาดัม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
The Creation of Adam วาดโดยไมเคิล แองเจลโล แสดงถึงพระเจ้าสร้างอาดัม

อาดัม เป็น มนุษย์คนแรกที่พระเป็นเจ้าสร้างขึ้นจากดิน ตามคติของศาสนาอับราฮัม ปรากฏทั้งใน โทราห์ (คัมภีร์ไบเบิลภาคพันธสัญญาเดิม) และอัลกุรอาน

ตามคติของศาสนาคริสต์และศาสนายูดาห์ อาดัมเป็นเพียงมนุษย์คนแรกของโลก แต่ตามคติของอิสลามอาดัมยังเป็นนบีท่านแรกของอัลลอฮ์ด้วย

อาดัมและภรรยาชื่อเอวา เดิมพระเจ้าประทานอยู่ในสวนเอเดน ต่อมาภายหลังถูกซาตานหลอกลวงให้ประพฤติผิด เกิดเป็นบาป ทำให้ถูกไล่จากสวนเอเดน

ในคริสต์ศาสนา[แก้]

ในคัมภีร์ไบเบิล กล่าวถึง Adam ทั้งในแง่มุมของประวัติศาสตร์โลก ที่ว่าด้วยการทรงสร้างของพระเจ้า ดังเช่นที่ปรากฏในหนังสือปฐมกาล และในมุมมองด้านศาสนาเปรียบเทียบ ดังที่ได้กล่าวถึงในไว้ในหนังสือเล่มอื่น ๆ

กำเนิด[แก้]

ในคัมภีร์ไบเบิล ได้กล่าว่า พระเจ้าทรงใช้เวลาสร้างโลกทั้งสิ้น 7 วัน โดยทรงสร้างมนุษย์ในวันที่ 7 ของการทรงสร้าง ในหนังสือปฐมกาล บทที่ 2 [1] ได้กล่าวถึงไว้ว่า พระเจ้าทรงปั้นมนุษย์ด้วยผงคลีดิน แต่สิ่งที่ทำให้มนุษย์แตกต่างจากสัตว์อื่นๆ บนโลกใบนี้ เนื่องจากพระเจ้าทรงระบายลมปราณให้แก่มนุษย์ด้วย อาจเรียกลมปราณว่าวิญญาณเป็นเหตุให้หลังจากมนุษย์ตายลง ร่างกายจึงสูญสลายกลับกลายเป็นดินเช่นเดิม

กำเนิดเอวา[แก้]

เมื่อพระเจ้าทรงสร้างอาดัม มนุษย์ผู้ชายขึ้นมาแล้ว ทรงเห็นว่ายังไม่มีคู่อุปถัมภ์ที่เหมาะสมกับเขา จึงทรงกระทำให้เขาหลับไป และทรงชักกระดูกซี่โครงอันหนึ่งของเขาออกมา แล้วทำให้เนื้อติดกันเข้าแทนกระดูกอย่างเดิม ส่วนกระดูกซี่โครงที่พระเจ้าได้ทรงชักออกจากชายนั้น พระองค์ทรงสร้างให้เป็นหญิง แล้วทรงนำมาให้ชายนั้น ชายนั้นจึงว่า "...นี่แหละ กระดูกจากกระดูกของเรา เนื้อจากเนื้อของเรา..." แรกเริ่มทั้งผู้ชายและผู้หญิงเปลือยกายกันอยู่ไม่อายกัน เพราะยังมีจิตใจบริสุทธิ์ [2]

ความบาป[แก้]

ในคติทางศาสนา บาปเข้ามาสู่มนุษย์ครั้งแรกในโลก จากการไม่เชื่อฟังพระเจ้า ของเอวา เพราะถูกล่อลวงโดยมาร ให้สงสัยในคำสั่งของพระเจ้า และไม่เชื่อฟังคำสั่งของพระองค์

เนื่องจาก เอวาไม่เชื่อฟัง ดังนั้น ผู้หญิงจึงได้รับโทษคือ ให้รับความทุกข์ที่ยิ่งใหญ่คือการอุ้มท้องและการคลอดลูก เพื่อเตือนให้มนุษย์ระลึกถึงความเจ็บปวดจากการมีบาป ดังพระดำรัสของพระเจ้าในพระธรรมปฐมกาลบทที่ 3 ข้อที่ 16 [3] ว่า "...เราจะเพิ่มความทุกข์ลำบากขึ้นมากมาย ในเมื่อเจ้ามีครรภ์และคลอดบุตร ถึงกระนั้นเจ้ายังปรารถนาสามี และเขาจะปกครองตัวเจ้า..."

ขณะที่ Adam ไม่เชื่อฟังพระเจ้า เพราะเชื่อภรรยา ดังนั้น ผู้ชายจึงได้รับโทษให้ต้องทำงานหนัก เพื่อหาเลี้ยงครอบครัว ดังที่พระเจ้าทรงตร้สไว้ว่า "...เจ้าจะต้องหากินด้วยเหงื่ออาบหน้า จนเจ้ากลับเป็นดินไป เพราะเราสร้างเจ้ามาจากดิน เจ้าจะเป็นผงคลีดิน..." [4]

อ้างอิง[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]

พระเจ้าสร้างอาดัม” โดยไมเคิล แอนเจโล