อัครทูตสวรรค์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

อัครทูตสวรรค์[1][2] (อังกฤษ: archangel) (ชาวโรมันคาทอลิกเดิมเรียกอัครเทวดา)[3] อัครเทวทูต[4] นิกายโปรเตสแตนต์เรียกว่า หัวหน้าทูตสวรรค์ (เดิมเรียกว่าอัครเทวทูตาธิบดี)[5] มีที่มาจากภาษากรีก αρχάγγελος ซึ่งหมายถึง "ทูตสวรรค์ระดับสูง" พบในความเชื่อของหลายศาสนารวมทั้งศาสนายูดาห์ ศาสนาคริสต์ และศาสนาอิสลาม ในศาสนายูดาห์และศาสนาคริสต์ส่วนมากถือเหมือนกันว่ามีคาเอลและกาเบรียลเป็นอัครทูตสวรรค์ ส่วนหนังสือโทบิตได้ระบุว่าราฟาเอลก็เป็นอัครทูตสวรรค์ด้วย แต่หนังสือเล่มนี้เป็นที่ยอมรับเข้าในสารบบคัมภีร์ไบเบิลเฉพาะในคริสตจักรโรมันคาทอลิกและออร์ทอดอกซ์เท่านั้น ส่วนคริสตจักรในนิกายโปรเตสแตนต์ไม่ยอมรับ ชาวโรมันคาทอลิกนิยมฉลองอัครทูตสวรรค์ทั้งมีคาเอล กาเบรียล และราฟาเอล ในวันที่ 29 กันยายน (ในอดีตวันฉลองทูตสวรรค์กาเบรียลเป็นวันที่ 24 มีนาคม และฉลองทูตสวรรค์ราฟาเอลในวันที่ 24 ตุลาคม) อัครทูตสวรรค์ที่เป็นที่รู้จักในศาสนาอิสลาม คือ กาเบรียล มีคาเอล ราฟาเอล และอิสรออีล ส่วนจารีตอื่น ๆ ถือว่าอัครทูตสวรรค์มี 7 องค์ โดยนามจะแตกต่างกันไปตามแหล่งที่มา

คริสต์ศาสนา[แก้]

ภาพอัครทูตสวรรค์มีคาเอลในโบสถ์คณะกาปูชินที่กรุงโรม

คัมภีร์ไบเบิลภาคพันธสัญญาใหม่พูดถึงทูตสวรรค์อยู่หลายครั้ง (เช่น ทูตสวรรค์ได้แจ้งสารแก่นางมารีย์ โยเซฟ และเหล่าคนเลี้ยงแกะ และมีทูตสวรรค์อยู่บริการพระเยซูหลังจากทรงถูกมารทดลองในถิ่นทุรกันดาร มีทูตสวรรค์เยี่ยมพระเยซูขณะทรงรับพระทรมาน ทูตสวรรค์ที่ถ้ำฝังพระศพของพระเยซู ทูตสวรรค์ที่ปล่อยนักบุญเปาโลอัครทูตและนักบุญซีโมนเปโตรอัครทูตออกจากคุก) แต่มีการเอ่ยถึง “อัครทูตสวรรค์” เพียงแค่สองครั้งเท่านั้น คือ "อัครทูตสวรรค์มีคาเอล" ในจดหมายของนักบุญยูดา 1:9 และในจดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวเธสะโลนิกา ฉบับที่ 1 4:16 ระบุว่าเราจะได้ยิน "เสียงหัวหน้าทูตสวรรค์" ในเวลาที่พระคริสต์เสด็จกลับมา

นิกายโรมันคาทอลิก[แก้]

ในตอนแรกคริสตจักรคาทอลิกนับถืออัครทูตสวรรค์ 3 องค์ และยกย่องให้เป็นนักบุญ ได้แก่

 • นักบุญมีคาเอล
 • นักบุญกาเบรียล
 • นักบุญราฟาเอล (Tobit 3:17:NAB 12:15)

ต่อมาสมเด็จพระสันตะปาปาเกรกอรีที่ 1 ได้เพิ่มอีก 4 องค์ คือ[6]

อย่างไรก็ตามศาสนจักรคาทอลิกในปัจจุบันนับถือและรับรองอัครทูตสวรรค์อย่างเป็นทางการเพียง 3 องค์แรกเท่านั้น[3]

นิกายโปรเตสแตนต์[แก้]

คัมภีร์ไบเบิลฉบับของโปรเตสแตนต์ระบุชื่อทูตสวรรค์เพียง 2 องค์ อัครทูตสวรรค์มีคาเอลและอัครทูตสวรรค์กาเบรียล

ชาวโปรเตสแตนต์บางคนเห็นว่ามีอัครทูตสวรรค์เพียงองค์เดียวเท่านั้นคือมีคาเอล ดังที่ปรากฏคำว่า “อัครทูตสวรรค์มีคาเอล” อย่างชัดเจนเพียงองค์เดียวในสารบบคัมภีร์ฝ่ายโปรเตสแตนต์ [7] (Jude 1:9:nrsv ) ส่วนกาเบรียลไม่เคยถูกเรียกว่าอัครทูตสวรรค์เลยแม้แต่ในพระวรสาร

มีชาวโปรเตสแตนต์บางกลุ่ม เช่น เซเวนต์เดย์แอดเวนทิสต์ มีทัศนะคล้ายๆ กันนี้ [8] และมีแมทธิว เฮนรีนักเขียนอรรถาธิบายคัมภีร์คณะเพรสไบทีเรียน [9] ซึ่งเชื่อว่าอัครทูตสวรรค์มีคาเอลจริง ๆ แล้วไม่ใช่ทูตสวรรค์ แต่มีฐานะเป็นพระบุตรของพระเจ้า ตามทรรศนะนี้เห็นว่าคำว่าอัครทูตสวรรค์หมายถึง “ผู้เป็นหัวหน้าของทูตสวรรค์” ไม่น่าใช่ “ทูตสวรรค์ที่เป็นหัวหน้า” และถือว่าเป็นตำแหน่งเดียวกับ “หัวหน้าดวงดาว” (ที่ปรากฏในหนังสือดาเนียล 8:11) แม้ว่าคริสตจักรเซเวนต์เดย์แอดเวนทิสต์โดยทั่วไปจะยอมรับแนวคิดนี้ แต่ฝ่ายนิกายแบปทิสต์กลับมีแค่ไม่กี่กลุ่มที่ยอมรับ

ศาสนาอิสลาม[แก้]

ในศาสนาอิสลาม ปรากฏชื่อมลาอิกะห์ที่มีบทบาทสำคัญหรืออัครทูตสวรรค์ ดังนี้

 • กาเบรียล (หรือญิบรีลในภาษาอาหรับ) เป็นอัครทูตสวรรค์ที่มีหน้าที่เปิดเผยกุรอานแก่นบีมุฮัมมัดและสอนท่านอ่าน กาเบรียลมักเป็นที่รู้จักเพราะได้เป็นผู้ติดต่อกับเหล่าผู้เผยพระวจนะ ทูตสวรรค์องค์นี้จึงมีบทบาทสำคัญมากในศาสนาอิสลามดังเห็นได้จากหะดีษหลายเล่มได้เล่าถึงบทบาทของท่านว่าเป็นผู้ถ่ายทอดพระวจนะหลายบทของพระเจ้าสู่บรรดาผู้เผยพระวจนะ
 • มีคาเอล (หรือมีกาอีลในภาษาอาหรับ) ถือว่าเป็นอัครทูตสวรรค์แห่งความกรุณา และทำให้เกิดฝนและสายฟ้าบนโลก
 • ราฟาเอล (หรืออิสรอฟิล) ตามหะดีษถือว่าเป็นทูตสวรรค์ที่เป่าเขาและแตรเพื่อประกาศสัญญาณของวันพิพากษา ในภาษาฮีบรูมีการแปลชื่อท่านว่าราฟาเอล
 • อิสรออิล เป็นทูตสวรรค์แห่งความตาย ส่วนในกุรอาน (Surah al-Sajdah [อัลกุรอาน 32:11]) ระบุว่าเป็นผู้แยกวิญญาณจากร่าง
 • ริดวาน เป็นผู้เฝ้าสวรรค์ทั้ง 7 ชั้น โดยเฉพาะชั้น 'Jannathul Firdaus' ซึ่งเป็นชั้นสูงสุดสำหรับผู้ที่ทำความดีมากที่สุด และละเว้นจากความชั่วทั้งทางกายและใจ ชื่อของทูตสวรรค์องค์นี้มักถูกนำไปตั้งเป็นชื่อของเด็กชายมุสลิมในหลายประเทศเพราะเป็นชื่อที่แสดงคุณธรรมอันยิ่งใหญ่
 • มาลิก เป็นผู้เฝ้าขุมนรกทั้ง 7 ขุม
 • มุนกัรและนกีร เชื่อกันว่าทูตสวรรค์สององค์นี้มีหน้าที่สอบถามผู้ตายเมื่อศพลงหลุมทันทีเกี่ยวกับความศรัทธาต่อศาสนา ว่าเขาผู้นั้นเชื่อถึงองค์อำนาจสูงสุดอย่างไร ผู้นำด้านศีลธรรมที่เขาถือเป็นแบบอย่างคือใคร และคัมภีร์อะไรที่เขายึดถือ
 • รกิบและอติ๊ด ทูตสวรรค์สององค์นี้มีหน้าที่บันทึกความดีความชั่วที่แต่ละคนทำมาตลอดชีวิต เชื่อว่ารกิบจะสถิตอยู่บนใหล่ขวาของมนุษย์แล้วบันทึกเฉพาะความดีที่คนนั้นทำ ส่วนอติ๊ดจะสถิตบนใหล่ซ้ายบันทึกเฉพาะเรื่องความชั่ว

อ้างอิง[แก้]

 1. พระคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาใหม่, พิมพ์ครั้งที่ 3, คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนรรม แผนกพระคัมภีร์: กรุงเทพฯ, 2550, หน้า 801
 2. กีรติ บุญเจือ, แก่นปรัชญายุคกลาง, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย: กรุงเทพฯ, หน้า 131
 3. 3.0 3.1 บทความ:อัครเทวดา. เขตมิสซังกรุงเทพฯ. เรียกข้อมูลวันที่ 16 ส.ค. พ.ศ. 2554
 4. จอร์จ เฟอร์กูสัน, เครื่องหมายและสัญลักษณ์ในคริสตศิลป์, กุลวดี มกราภิรมย์และอธิบายเพิ่มเติม, พิมพ์ครั้งที่ 4, 2549
 5. ยูดา 1:9
 6. [1]
 7. Graham, Billy (1975), Angels: God's Secret Agents, ISBN 0-8499-5074-0
 8. Questions on Doctrine: Christ, and Michael the Archangel
 9. Matthew Henry’s Concise Commentary at Christnotes.org, commentary on Daniel 12