ข้ามไปเนื้อหา

พระธรรมวชิรานุวัตร (แย้ม กิตฺตินฺธโร)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พระธรรมวชิรานุวัตร

(แย้ม กิตฺตินฺธโร)
ส่วนบุคคล
เกิด27 มิถุนายน พ.ศ. 2498 (68 ปี)
นิกายมหานิกาย
การศึกษาเปรียญธรรม 3 ประโยค, นักธรรมชั้นเอก
ตำแหน่งชั้นสูง
ที่อยู่วัดไร่ขิง พระอารามหลวง นครปฐม
อุปสมบท30 มีนาคม พ.ศ. 2519
พรรษา48
ตำแหน่งเจ้าคณะภาค 14 , เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง, เลขานุการหัวหน้าพระธรรมทูต สายที่ 1

พระธรรมวชิรานุวัตร นามเดิม แย้ม ฉายา กิตฺตินฺธโร เกิดเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2498 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองแม่กองธรรมสนามหลวง ประจำหนกลาง เจ้าคณะภาค 14 เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง

ประวัติ[แก้]

พระธรรมวชิรานุวัตร เดิมชื่อ แย้ม อินทร์กรุงเก่า เป็นบุตรของนายหยวก อินทร์กรุงเก่า และนางทวี ศรีบุญรอด เกิดเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2498 ที่ บ้านคลองรางไทร ตำบลบางภาษี อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ได้บรรพชาเป็นสามเณรเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2510 ขณะมีอายุได้ 12 ปี ณ วัดไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยมีพระปัญญาวิมลมุนี (ปัญญา อินฺทปญฺโญ) วัดไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เป็นพระอุปัชฌาย์ ต่อมาเมื่ออายุได้ 21 ปี จึงได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุที่วัดไร่ขิง เมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2519 โดยมีพระปฐมนคราภิรักษ์ (ชุณห์ กิตฺติวณฺโณ) ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม วัดวังตะกู อำเภอเมืองนครปฐม เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูไพศาลคณารักษ์ (ปราณี อินฺทวํโส) ปัจจุบันดำรงสมณศักดิ์ที่ พระราชวิสุทธาจารย์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภออำเภอสามพราน วัดไร่ขิง เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระครูอุปจิตบุญวัฒน์ (บุญธรรม จารุวณฺโณ) วัดบางเลน เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาว่า "กิตฺตินฺธโร"

การศึกษา/วิทยฐานะ[แก้]

รางวัลเกียรติคุณ[แก้]

สมณศักดิ์[แก้]

  • 5 ธันวาคม พ.ศ. 2554 เป็นพระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชวิริยาลังการ สุวิธานศาสนกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี[3]
  • 5 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพศาสนาภิบาล ไพศาลสังฆกิจธำรง อุบาลีวงศพิพัฒน์ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี[4]

อ้างอิง[แก้]

  1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ เก็บถาวร 2015-09-30 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม 109, ตอนที่ 155 ง ฉบับพิเศษ, 5 ธันวาคม 2535, หน้า 20
  2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม 123, ตอนที่ 15 ข, 6 กรกฎาคม 2549, หน้า 10
  3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ เก็บถาวร 2016-03-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม 129, ตอนที่ 6 ข, 15 กุมภาพันธ์ 2555, หน้า 6
  4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม 132, ตอนที่ 33 ข, 4 ธันวาคม 2558, หน้า 1