เฉลียว อยู่สีมารักษ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
เฉลียว อยู่สีมารักษ์
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ดำรงตำแหน่ง
2 ธันวาคม พ.ศ. 2552 – 19 เมษายน พ.ศ. 2554
ก่อนหน้า ชินภัทร ภูมิรัตน
ถัดไป อภิชาติ จีระวุฒิ
ข้อมูลส่วนบุคคล
พรรคการเมือง ประชาธิปัตย์
ศาสนา พุทธ

เฉลียว อยู่สีมารักษ์ อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และ อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา[1]

นายเฉลียว อยู่สีมารักษ์ จบการศึกษาปริญญาตรี คุรุศาสตรบัณฑิต (คบ.) วิทยาลัยครูนครราชสีมา , ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) มหาวิทยาลัยบูรพา (มศว.บางแสน) , ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (นม.) มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง , หลักสูตรนักบริหารระดับสูง สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน , ประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ ๒๕๔๗

นายเฉลียว อยู่สีมารักษ์ ได้ดำรงตำแหน่งทางราชการต่าง ๆ อาทิ ผู้อำนวยการกองตรวจสอบและทะเบียนประวัติ สำนักงาน ก.ค. , เลขานุการกรม สำนักงาน ก.ค. กระทรวงศึกษาธิการ , รองเลขาธิการ ก.ค. กระทรวงศึกษาธิการ (นักบริหาร ๙) , รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (นักบริหาร ๙) , ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการ ก.ค. , เลขาธิการ ก.ค.ศ. (นักบริหาร ๑๐) , รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (นักบริหาร ๑๐) , ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ระดับ ๑๐ , เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นกรรมการศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ระหว่างวันที่ 5 ตุลาคม 2553 ถึง 21 ธันวาคม 2553 กระทั่งลาออกจากราชการในเดือนเมษายน พ.ศ. 2554 เพื่อลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร[2]

นายเฉลียว อยู่สีมารักษ์ ได้มีผลงานต่างๆ อาทิ ดำเนินการในการพิจารณาระบบการประเมินตำแหน่งข้าราชการครูให้รับเงินเดือนในระดับสูงขึ้น ในตำแหน่งสายผู้บริหารสถานศึกษา สายผู้บริหารนอกสถานศึกษา สายนิเทศการศึกษาและข้าราชการครู สายผู้สอน , รับผิดชอบร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง และกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของสภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา

ต่อมาในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2554 ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งในระบบบัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 55 สังกัดพรรคประชาธิปัตย์[3] แต่ไม่ได้รับเลือกตั้ง

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]