เฉลียว อยู่สีมารักษ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เฉลียว อยู่สีมารักษ์
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ดำรงตำแหน่ง
2 ธันวาคม พ.ศ. 2552 – 19 เมษายน พ.ศ. 2554
ก่อนหน้าชินภัทร ภูมิรัตน
ถัดไปอภิชาติ จีระวุฒิ
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด11 มกราคม พ.ศ. 2494
อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
เสียชีวิต6 กันยายน พ.ศ. 2560
พรรคการเมืองประชาธิปัตย์

เฉลียว อยู่สีมารักษ์ อดีตประธานที่ปรึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนครพัฒนศิลป์​ อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และ อดีตเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (ประเทศไทย)[1]

นายเฉลียว อยู่สีมารักษ์ จบการศึกษาปริญญาตรี คุรุศาสตรบัณฑิต (คบ.) วิทยาลัยครูนครราชสีมา , ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) มหาวิทยาลัยบูรพา (มศว.บางแสน) , ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (นม.) มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง , หลักสูตรนักบริหารระดับสูง สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน , ประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ ๒๕๔๗

นายเฉลียว อยู่สีมารักษ์ สมรสและมีบุตรีชื่อ อภิรดี อ๋องสกุล ผู้รับใบอนุญาต​วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนครพัฒนศิลป์

นายเฉลียว อยู่สีมารักษ์ ได้ดำรงตำแหน่งทางราชการต่าง ๆ อาทิ ผู้อำนวยการกองตรวจสอบและทะเบียนประวัติ สำนักงาน ก.ค. , เลขานุการกรม สำนักงาน ก.ค. กระทรวงศึกษาธิการ , รองเลขาธิการ ก.ค. กระทรวงศึกษาธิการ (นักบริหาร ๙) , รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (นักบริหาร ๙) , ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการ ก.ค. , เลขาธิการ ก.ค.ศ. (นักบริหาร ๑๐) , รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (นักบริหาร ๑๐) , ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ระดับ ๑๐ , เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นกรรมการศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ระหว่างวันที่ 5 ตุลาคม 2553 ถึง 21 ธันวาคม 2553 กระทั่งลาออกจากราชการในเดือนเมษายน พ.ศ. 2554 เพื่อลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร[2]

นายเฉลียว อยู่สีมารักษ์ ได้มีผลงานต่างๆ อาทิ ดำเนินการในการพิจารณาระบบการประเมินตำแหน่งข้าราชการครูให้รับเงินเดือนในระดับสูงขึ้น ในตำแหน่งสายผู้บริหารสถานศึกษา สายผู้บริหารนอกสถานศึกษา สายนิเทศการศึกษาและข้าราชการครู สายผู้สอน , รับผิดชอบร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง และกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของสภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา

ต่อมาในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2554 ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งในระบบบัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 55 สังกัดพรรคประชาธิปัตย์[3] แต่ไม่ได้รับเลือกตั้ง

นายเฉลียว อยู่สีมา​รักษ์​ ถึงแก่อนิจกรรมในวันที่ 6 กันยายน ​2560 ด้วยโรคเนื้องอกในตับ

ในวันที่ 7 กันยายน​ 2560 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว​พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ โกศแปดเหลี่ยม และโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม​ให้ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ​ เป็นประธานในพิธี พระราชทานเพลิงศพในวันที่ 14 กันยายน ​2560 ​เวลา 17.00 น. ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. "นายเฉลียว อยู่สีมารักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2010-10-22. สืบค้นเมื่อ 2012-07-07.
  2. "เฉลียว อยู่สีมารักษ์" ลาออกจากปลัด ศธ.มีผลวันนี้[ลิงก์เสีย]
  3. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ (พรรคประชาธิปัตย์)
  4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๒, เล่ม ๑๒๖ ตอนที่ ๔ ข หน้า ๔, ๔ ธันวาคม ๒๕๕๒
  5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย, เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๗ ข หน้า ๑๖, ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๑
  6. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๑๑๓ ตอนที่ ๔ ข หน้า ๖๐๙, ๑๕ มีนาคม ๒๕๓๙
  7. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี ประจำปี ๒๕๕๒, เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑ ข หน้า ๔, ๑๒ มกราคม ๒๕๕๔