องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ
คำขวัญ: วัดป่าวิเวกคู่บ้าน มีงานบุญพระเวส
การเกษตรยั่งยื ผลิตข้าวปลอดสารพิษ ธุรกิจผ้ากาบบัว
การปกครอง
 • นายก อบต.นายแดง กำพุธ
พื้นที่
 • ทั้งหมด70.62 ตร.กม. (27.27 ตร.ไมล์)
ประชากร (พ.ศ. 2555)
 • ทั้งหมด6,111 คน
โทรศัพท์045489427
โทรสาร045489427
เว็บไซต์http://muangsamsib.go.th/
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เมื่อปี พ.ศ. 2540-2544 องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบได้ขอใช้หอประชุมอำเภอม่วงสามสิบเป็นที่ทำการชั่วคราว ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2545 ได้ย้ายที่ทำการจากหอประชุมอำเภอม่วงสามสิบมาขอใช้ศูนย์เศรษฐกิจชุมชนของสำนักนายกรัฐมนตรี โดยมีเนื้อที่ 5 ไร่ เป็นอาคารที่ทำการถาวรจนถึงปัจจุบัน

อาณาเขตติดต่อ[แก้]

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง
 • ทิศใต้ ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเตย

ภูมิประเทศ[แก้]

สภาพพื้นที่ตำบลม่วงสามสิบ เป็นที่ราบเรียบ และเป็นเนินสูงในบางแห่ง มีลำห้วยและแหล่งน้ำกระจายอยู่ทั่วไป ลำห้วยสายสำคัญ คือ ลำห้วยมะหรี่ พื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ทำเกษตรกรรมทำนา ที่ดิน สาธารณะประโยชน์

ภูมิอากาศ[แก้]

มีลักษณะร้อนชื้นสลับแห้งหรือลักษณะแบบทุ่งหญ้าเขตร้อนหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าทุ่งหญ้า สะวันนาอยู่ภายใต้เขตมรสุม ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อลักษณะภูมิอากาศของตำบลม่วงสามสิบ ได้แก่ ลักษณะแนวที่ตั้งลมมรสุมมวลอากาศเย็นจากประเทศจีน ทิศทางพายุหมุนเขตร้อนซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นพายุดีเปรสชั่น ส่วนลักษณะฤดูกาล โดยปกติตามมาตรฐานสากลมีเพียงฤดูเดียว คือ ฤดูร้อนชื้นและร้อนแห้งแล้งแต่จำแนกตามภูมิศาสตร์ภูมิภาคประกอบด้วย 3 ฤดูกาล คือ

 1. ฤดูร้อน มีอุณหภูมิตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ – เดือนพฤษภาคมของทุกปี
 2. ฤดูฝน ได้รับปริมาณน้ำฝนตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – เดือนตุลาคม
 3. ฤดูหนาว ได้รับอากาศเย็นจากประเทศจีนในช่วงเดือนพฤศจิกายน – เดือนกุมภาพันธ์

ทางคมนาคม[แก้]

ที่ตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบอยู่ห่างจากถนนชยางกูร 1 กิโลเมตรจึงทำให้มีรถประจำวิ่งผ่านเป็นประจำหลายสาย คือ

 1. รถประจำทาง สหกรณ์ร่วมมิตรเดินรถจำกัด สายอุบลราชธานีอำนาจเจริญ
 2. รถประจำทาง บริษัทสหมิตร สายอุบลราชธานีอำนาจเจริญอุดรธานีนครพนม
 3. รถประจำทาง บริษัทสหพานิช สายอุบลราชธานีอำนาจเจริญเขมราฐ
 4. รถประจำทาง บริษัทเทพพิทักษ์ สายอุบลราชธานี - อำนาจเจริญ

หมู่บ้าน[แก้]

 • หมู่บ้านจำนวน 8 หมู่บ้านที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ เต็มทั้งหมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 2,3,4,6,7,8,9,11
 • หมู่บ้านจำนวน 4 หมู่บ้านที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ บางส่วน ได้แก่ หมู่ที่ 1,5,10,12