รายพระนามและชื่ออธิบดีศาลฎีกาและประธานศาลฎีกา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ต่อไปนี้เป็น รายพระนามและรายนามของอธิบดีและประธานศาลฎีกาไทย

รายพระนามและชื่ออธิบดีและประธานศาลฎีกา[แก้]

อธิบดีศาลฎีกา
(พ.ศ. 2428 – 2482)
ลำดับ รูป ชื่อ เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1 Prince Phichit Prichakon.jpg นายพลตรี พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงพิชิตปรีชากร พ.ศ. 2428
2 Prince Srisiddhi Thongjaya the prince of Siridhaj Sangkas.jpg พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนศิริธัชสังกาศ พ.ศ. 2432
3 Prince Svastivatana Visishta.jpg มหาอำมาตย์เอก สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ พ.ศ. 2455 31 สิงหาคม พ.ศ. 2461
4 La-o Krairoek (1).jpg เจ้าพระยามหิธร (ลออ ไกรฤกษ์) 31 สิงหาคม พ.ศ. 2461 11 ธันวาคม พ.ศ. 2462
5 เจ้าพระยาพิชัยญาติ.jpg มหาอำมาตย์โท พระยากฤติกานุกรณ์กิจ (ดั่น บุนนาค) 11 ธันวาคม พ.ศ. 2462 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2469
6 เจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศ (จิตร ณ สงขลา) ภาพจากอัสสัมชัญอุโฆษสมัย (1982).jpg มหาอำมาตย์โท พระยาจินดาภิรมย์ราชสภาบดี (จิตร ณ สงขลา) 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2469 15 ธันวาคม พ.ศ. 2471
7 พระยาเทพวิทุรพหุลศรุตาบดี เต็มตัว.jpg มหาอำมาตย์โท พระยาเทพวิทุรพหุลศรุตบดี (บุญช่วย วณิกกุล) 15 ธันวาคม พ.ศ. 2471 พ.ศ. 2476
8 Flag of the President of the Supreme Court of Thailand.svg พระยาศรีสังกร (ตาด จารุรัตน์) 1 มกราคม พ.ศ. 2476 1 เมษายน พ.ศ. 2477
ประธานศาลฎีกา
(ตั้งแต่ พ.ศ. 2482)
9 Flag of the President of the Supreme Court of Thailand.svg พระยาวิกรมรัตนสุภาษ (ชม ศุขะวณิช) 1 เมษายน พ.ศ. 2477 ธันวาคม พ.ศ. 2483
10 Flag of the President of the Supreme Court of Thailand.svg พระยาลัดพลีธรรมประคัลภ์ (วงษ์ ลัดพลี) 17 มกราคม พ.ศ. 2484 พ.ศ. 2495
11 Flag of the President of the Supreme Court of Thailand.svg พระมนูเวทย์วิมลนาท (มนูเวทน์ สุมาวงศ์) 28 สิงหาคม พ.ศ. 2496 4 มิถุนายน พ.ศ. 2501
12 Flag of the President of the Supreme Court of Thailand.svg พระยาธรรมบัณฑิตสิทธิศฤงคาร (บุญจ๋วน บุญยะปานะ) 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2501 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2501
13 หลวงจำรูญเนติศาสตร์ (จำรูญ โปษยานนท์) 1 เมษายน พ.ศ. 2502 1 ตุลาคม พ.ศ. 2505
14 Flag of the President of the Supreme Court of Thailand.svg ประวัติ ปัตตพงศ์ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2504 1 ตุลาคม พ.ศ. 2506
15 Sanya Dharmasakti 1974 (cropped).jpg ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2506 1 ตุลาคม พ.ศ. 2510
16 Flag of the President of the Supreme Court of Thailand.svg ประกอบ หุตะสิงห์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2510 1 ตุลาคม พ.ศ. 2515
17 Flag of the President of the Supreme Court of Thailand.svg ทองคำ จารุเหติ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2515 15 มีนาคม พ.ศ. 2516
18 Flag of the President of the Supreme Court of Thailand.svg จินตา บุณยอาคม 1 เม.ย. 2516 1 ตุลาคม พ.ศ. 2517
19 สุธรรม ภัทราคม 1935.jpg สุธรรม ภัทราคม 1 ตุลาคม พ.ศ. 2517 1 ตุลาคม พ.ศ. 2520
20 Flag of the President of the Supreme Court of Thailand.svg วิกรม เมาลานนท์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2520 1 ตุลาคม พ.ศ. 2521
21 Flag of the President of the Supreme Court of Thailand.svg ประพจน์ ถิระวัฒน์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2521 30 กันยายน พ.ศ. 2523
22 Flag of the President of the Supreme Court of Thailand.svg บัญญัติ สุชีวะ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2523 30 กันยายน พ.ศ. 2527
23 Flag of the President of the Supreme Court of Thailand.svg ภิญโญ ธีรนิติ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2527 30 กันยายน พ.ศ. 2530
24 จำรัส เขมะจารุ.jpg จำรัส เขมะจารุ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2530 30 กันยายน พ.ศ. 2532
25 Flag of the President of the Supreme Court of Thailand.svg อำนัคฆ์ คล้ายสังข์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2532 30 กันยายน พ.ศ. 2533
26 โสภณ รัตนากร.jpg ศาสตราจารย์พิเศษโสภณ รัตนากร 1 ตุลาคม พ.ศ. 2533 30 กันยายน พ.ศ. 2534
27 Flag of the President of the Supreme Court of Thailand.svg สวัสดิ์ โชติพานิช 1 ตุลาคม พ.ศ. 2534 30 กันยายน พ.ศ. 2535
28 Flag of the President of the Supreme Court of Thailand.svg ประมาณ ชันซื่อ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2535 30 กันยายน พ.ศ. 2539
29 ศักดา โมกขมรรคกุล.jpg ศักดา โมกขมรรคกุล 1 ตุลาคม พ.ศ. 2539 30 กันยายน พ.ศ. 2541
30 Flag of the President of the Supreme Court of Thailand.svg ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล 1 ตุลาคม พ.ศ. 2541 30 กันยายน พ.ศ. 2542
31 Flag of the President of the Supreme Court of Thailand.svg จเร อำนวยวัฒนา 1 ตุลาคม พ.ศ. 2542 30 กันยายน พ.ศ. 2543
32 Flag of the President of the Supreme Court of Thailand.svg ธวัชชัย พิทักษ์พล 8 ก.พ. 2544 30 กันยายน พ.ศ. 2544
33 สันติ ทักราล.jpg สันติ ทักราล 1 ตุลาคม พ.ศ. 2544 30 กันยายน พ.ศ. 2545
34 Flag of the President of the Supreme Court of Thailand.svg อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2545 30 กันยายน พ.ศ. 2547
35 Flag of the President of the Supreme Court of Thailand.svg ศุภชัย ภู่งาม 1 ตุลาคม พ.ศ. 2547 30 กันยายน พ.ศ. 2548
36 Flag of the President of the Supreme Court of Thailand.svg ชาญชัย ลิขิตจิตถะ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2548 30 กันยายน พ.ศ. 2549
37 Flag of the President of the Supreme Court of Thailand.svg ปัญญา ถนอมรอด 1 ตุลาคม พ.ศ. 2549 30 กันยายน พ.ศ. 2550
38 Flag of the President of the Supreme Court of Thailand.svg วิรัช ลิ้มวิชัย 1 ตุลาคม พ.ศ. 2550 30 กันยายน พ.ศ. 2552
39 Flag of the President of the Supreme Court of Thailand.svg สบโชค สุขารมณ์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2552 30 กันยายน พ.ศ. 2554
40 มนตรี ยอดปัญญา 0001.jpg มนตรี ยอดปัญญา 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554
(ถึงแก่อสัญกรรมในตำแหน่ง)
41 Flag of the President of the Supreme Court of Thailand.svg ไพโรจน์ วายุภาพ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 30 กันยายน พ.ศ. 2556
42 Flag of the President of the Supreme Court of Thailand.svg ดิเรก อิงคนินันท์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556 30 กันยายน พ.ศ. 2558
43 Flag of the President of the Supreme Court of Thailand.svg วีระพล ตั้งสุวรรณ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 30 กันยายน พ.ศ. 2560
44 Flag of the President of the Supreme Court of Thailand.svg ชีพ จุลมนต์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 30 กันยายน พ.ศ. 2562
45 Flag of the President of the Supreme Court of Thailand.svg ไสลเกษ วัฒนพันธุ์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 30 กันยายน พ.ศ. 2563
46 Flag of the President of the Supreme Court of Thailand.svg เมทินี ชโลธร 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 30 กันยายน พ.ศ. 2564
47 Flag of the President of the Supreme Court of Thailand.svg ปิยกุล บุญเพิ่ม 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 30 กันยายน พ.ศ. 2565
48 Flag of the President of the Supreme Court of Thailand.svg โชติวัฒน์ เหลืองประเสริฐ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565

อดีตประธานศาลฎีกาที่ยังมีชีวิตอยู่[แก้]

ปัจจุบันมีอดีตประธานศาลฎีกาที่ยังมีชีวิตอยู่ 16 ท่าน ได้แก่

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]