ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อุลตร้าแมน"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ย้อนเนื้อหาอาจละเมิดลิขสิทธิ์ หรือไม่เป็นสารานุกรม ไม่ใช่? แจ้งที่นี่
ป้ายระบุ: เพิ่มข้อความไม่เป็นวิกิขนาดใหญ่
(ย้อนเนื้อหาอาจละเมิดลิขสิทธิ์ หรือไม่เป็นสารานุกรม ไม่ใช่? แจ้งที่นี่)
*'''ตอนที่ 38 "คำสั่งกู้ภัยยานอวกาศ"'''
*'''ตอนที่ 39 "ลาก่อนอุลตร้าแมน"'''
const double Tax = 0.0129;
 
private void btnCalculate_Click(object sender, EventArgs e)
{
double dblPrice;
double dblTax;
double dblSum3;
double dblAll3;
double dblTax3;
double dblMonth3;
double dblSum6;
double dblAll6;
double dblTax6;
double dblMonth6;
double dblSum10;
double dblAll10;
double dblTax10;
double dblMonth10;
double dblSum12;
double dblAll12;
double dblTax12;
double dblMonth12;
double dblSum18;
double dblAll18;
double dblTax18;
double dblMonth18;
double dblSum24;
double dblAll24;
double dblTax24;
double dblMonth24;
dblPrice = Convert.ToDouble(txtPrice.Text);
dblTax = dblPrice * Tax;
dblSum3 = ((dblPrice * Tax * 3) + dblPrice) / 3 ;
txtTax.Text = dblTax.ToString("#,###.##");
txtSum3.Text = dblSum3.ToString("#,###.##");
dblPrice = Convert.ToDouble(txtPrice.Text);
dblTax = dblPrice * Tax;
dblAll3 = (dblSum3 * 3);
txtTax.Text = dblTax.ToString("#,###.##");
txtAll3.Text = dblAll3.ToString("#,###.##");
dblPrice = Convert.ToDouble(txtPrice.Text);
dblTax = dblPrice * Tax;
dblTax3 = (dblAll3 -dblPrice);
txtTax.Text = dblTax.ToString("#,###.##");
txtTax3.Text = dblTax3.ToString("#,###.##");
dblPrice = Convert.ToDouble(txtPrice.Text);
dblTax = dblPrice * Tax;
dblMonth3 = (dblTax3 / 3);
txtTax.Text = dblTax.ToString("#,###.##");
txtMonth3.Text = dblMonth3.ToString("#,###.##");
dblPrice = Convert.ToDouble(txtPrice.Text);
dblTax = dblPrice * Tax;
dblSum6 = ((dblPrice * Tax * 6) + dblPrice) / 6;
txtTax.Text = dblTax.ToString("#,###.##");
txtSum6.Text = dblSum6.ToString("#,###.##");
dblPrice = Convert.ToDouble(txtPrice.Text);
dblTax = dblPrice * Tax;
dblAll6 = (dblSum6 * 6);
txtTax.Text = dblTax.ToString("#,###.##");
txtAll6.Text = dblAll6.ToString("#,###.##");
dblPrice = Convert.ToDouble(txtPrice.Text);
dblTax = dblPrice * Tax;
dblTax6 = (dblAll6 - dblPrice);
txtTax.Text = dblTax.ToString("#,###.##");
txtTax6.Text = dblTax6.ToString("#,###.##");
dblPrice = Convert.ToDouble(txtPrice.Text);
dblTax = dblPrice * Tax;
dblMonth6 = (dblTax6 / 6);
txtTax.Text = dblTax.ToString("#,###.##");
txtMonth6.Text = dblMonth6.ToString("#,###.##");
dblPrice = Convert.ToDouble(txtPrice.Text);
dblTax = dblPrice * Tax;
dblSum10 = ((dblPrice * Tax * 10) + dblPrice) / 10;
txtTax.Text = dblTax.ToString("#,###.##");
txtSum10.Text = dblSum10.ToString("#,###.##");
dblPrice = Convert.ToDouble(txtPrice.Text);
dblTax = dblPrice * Tax;
dblAll10 = (dblSum10 * 10);
txtTax.Text = dblTax.ToString("#,###.##");
txtAll10.Text = dblAll10.ToString("#,###.##");
dblPrice = Convert.ToDouble(txtPrice.Text);
dblTax = dblPrice * Tax;
dblTax10 = (dblAll10 - dblPrice);
txtTax.Text = dblTax.ToString("#,###.##");
txtTax10.Text = dblTax10.ToString("#,###.##");
dblPrice = Convert.ToDouble(txtPrice.Text);
dblTax = dblPrice * Tax;
dblMonth10 = (dblTax10 / 10);
txtTax.Text = dblTax.ToString("#,###.##");
txtMonth10.Text = dblMonth10.ToString("#,###.##");
dblPrice = Convert.ToDouble(txtPrice.Text);
dblTax = dblPrice * Tax;
dblSum10 = ((dblPrice * Tax * 10) + dblPrice) / 10;
txtTax.Text = dblTax.ToString("#,###.##");
txtSum10.Text = dblSum10.ToString("#,###.##");
dblPrice = Convert.ToDouble(txtPrice.Text);
dblTax = dblPrice * Tax;
dblAll10 = (dblSum10 * 10);
txtTax.Text = dblTax.ToString("#,###.##");
txtAll10.Text = dblAll10.ToString("#,###.##");
dblPrice = Convert.ToDouble(txtPrice.Text);
dblTax = dblPrice * Tax;
dblTax10 = (dblAll10 - dblPrice);
txtTax.Text = dblTax.ToString("#,###.##");
txtTax10.Text = dblTax10.ToString("#,###.##");
dblPrice = Convert.ToDouble(txtPrice.Text);
dblTax = dblPrice * Tax;
dblMonth10 = (dblTax10 / 10);
txtTax.Text = dblTax.ToString("#,###.##");
txtMonth10.Text = dblMonth10.ToString("#,###.##");
dblPrice = Convert.ToDouble(txtPrice.Text);
dblTax = dblPrice * Tax;
dblSum12 = ((dblPrice * Tax * 12) + dblPrice) / 12;
txtTax.Text = dblTax.ToString("#,###.##");
txtSum12.Text = dblSum12.ToString("#,###.##");
dblPrice = Convert.ToDouble(txtPrice.Text);
dblTax = dblPrice * Tax;
dblAll12 = (dblSum12 * 12);
txtTax.Text = dblTax.ToString("#,###.##");
txtAll12.Text = dblAll12.ToString("#,###.##");
dblPrice = Convert.ToDouble(txtPrice.Text);
dblTax = dblPrice * Tax;
dblTax12 = (dblAll12 - dblPrice);
txtTax.Text = dblTax.ToString("#,###.##");
txtTax12.Text = dblTax12.ToString("#,###.##");
dblPrice = Convert.ToDouble(txtPrice.Text);
dblTax = dblPrice * Tax;
dblMonth12 = (dblTax12 / 12);
txtTax.Text = dblTax.ToString("#,###.##");
txtMonth12.Text = dblMonth12.ToString("#,###.##");
dblPrice = Convert.ToDouble(txtPrice.Text);
dblTax = dblPrice * Tax;
dblSum18 = ((dblPrice * Tax * 18) + dblPrice) / 18;
txtTax.Text = dblTax.ToString("#,###.##");
txtSum18.Text = dblSum18.ToString("#,###.##");
dblPrice = Convert.ToDouble(txtPrice.Text);
dblTax = dblPrice * Tax;
dblAll18 = (dblSum18 * 18);
txtTax.Text = dblTax.ToString("#,###.##");
txtAll18.Text = dblAll18.ToString("#,###.##");
dblPrice = Convert.ToDouble(txtPrice.Text);
dblTax = dblPrice * Tax;
dblTax18 = (dblAll18 - dblPrice);
txtTax.Text = dblTax.ToString("#,###.##");
txtTax18.Text = dblTax18.ToString("#,###.##");
dblPrice = Convert.ToDouble(txtPrice.Text);
dblTax = dblPrice * Tax;
dblMonth18 = (dblTax18 / 18);
txtTax.Text = dblTax.ToString("#,###.##");
txtMonth18.Text = dblMonth18.ToString("#,###.##");
dblPrice = Convert.ToDouble(txtPrice.Text);
dblTax = dblPrice * Tax;
dblSum24 = ((dblPrice * Tax * 24) + dblPrice) / 24;
txtTax.Text = dblTax.ToString("#,###.##");
txtSum24.Text = dblSum24.ToString("#,###.##");
dblPrice = Convert.ToDouble(txtPrice.Text);
dblTax = dblPrice * Tax;
dblAll24 = (dblSum24 * 24);
txtTax.Text = dblTax.ToString("#,###.##");
txtAll24.Text = dblAll24.ToString("#,###.##");
dblPrice = Convert.ToDouble(txtPrice.Text);
dblTax = dblPrice * Tax;
dblTax24 = (dblAll24 - dblPrice);
txtTax.Text = dblTax.ToString("#,###.##");
txtTax24.Text = dblTax24.ToString("#,###.##");
dblPrice = Convert.ToDouble(txtPrice.Text);
dblTax = dblPrice * Tax;
dblMonth24 = (dblTax24 / 24);
txtTax.Text = dblTax.ToString("#,###.##");
txtMonth24.Text = dblMonth24.ToString("#,###.##");
 
}
 
== สัตว์ประหลาดตัวหลัก ==
'''สัตว์ประหลาดอวกาศ BEMLAR'''
53,738

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์