ซาร์อีวานที่ 3 แห่งรัสเซีย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก พระเจ้าซาร์อีวานที่ 3)
Ivan III of Russia.jpg

พระเจ้าอีวานมหาราช หรือ พระเจ้าอีวานที่ 3 (27 มกราคม ค.ศ. 1440 - 27 ตุลาคม ค.ศ. 1505) เป็นพระราชโอรสในพระเจ้าซาร์วาสิลีที่ 2 และพระนางมาเรียแห่งโบรอฟ ทรงครองราชย์เป็นเวลา 43 ปี ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1462–1505 นับเป็นพระมหากษัตริย์รัสเซียพระองค์หนึ่งที่ครองราชย์ยาวนานที่สุด

ในรัชกาลของพระองค์ ทรงขยายอาณาเขตของจักรวรรดิรัสเซียออกไปถึงสามเท่า และเป็นผู้ปรับปรุงพระราชวังเครมลิน

ว่ากันว่าในรัชกาลของพระองค์ ได้มีการนำหนังสือจำนวนมากมาจากจักรวรรดิไบแซนไทน์ มาเก็บรักษาไว้ที่มอสโก ตามคำขอร้องจากจักรพรรดิคอนสแตนตินที่11