พระครูปลัดวรกร เขมปญฺโญ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พระครูบาน้อย เขมปัญโญ ถ่ายคู่กับพัดยศประจำตำแหน่งพระครูปลัดชั้นราช.jpg

พระครูปลัดวรกร เขมปญฺโญ หรือชื่อเมื่อเกิดว่า วรกร วัฒนเดชาวงษ์ หรือมักเรียก ครูบาน้อย[1] (23 มกราคม 2531) เป็นภิกษุชาวไทย ปัจจุบันเป็นเจ้าอาวาสวัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

ประวัติ[แก้]

พระครูปลัดวรกร เขมปญฺโญ เกิดที่บ้านร้องอ้อ ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นบุตรของวินัย ศรีศิริ กับฤทธิ์ดาวัลย์ วัฒนเดชาวงษ์ (ตันนรา) มีน้องสาวหนึ่งคน บรรพชาเมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2544 ณ วัดร้องอ้อ (ดอนมูล) ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ต่อมาวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2551 จึงอุปสมบท ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ มีพระธรรมเสนาบดี (ธงชัย สุวณฺณสิริ) รองเจ้าคณะภาค 7 เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร เป็นพระอุปัชฌาย์ , พระมหาหัทถชัย หตฺถจิตฺโต วัดเดียวกัน เป็น พระกรรมวาจาจารย์ และพระมหาสุนทร สุนฺทโร วัดเดียวกัน เป็น พระอนุสาวนาจารย์

วิทยฐานะ[แก้]

  • พ.ศ. 2544 สำเร็จการศึกษา ประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนวัดร้องอ้อ ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
  • พ.ศ. 2547 สำเร็จการศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น 1-3 จากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
  • พ.ศ. 2547 สำเร็จการศึกษา พระปริยัติธรรมจบนักธรรมชั้นเอก จาก สำนักศาสนศึกษาวัดบุพพาราม อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
  • พ.ศ. 2550 สำเร็จการคึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย 4-6 จาก ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

งานปกครอง[แก้]

  • พ.ศ. 2554 ได้รับการแต่งตั้งเป็น รักษาการแทนเจ้าอาวาส วัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว
  • พ.ศ. 2555 ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการมูลนิธิพระครูบาน้อย เขมปัญโญ[2]
  • พ.ศ. 2555 ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มูลนิธิพระครูบาน้อย เขมปัญโญ
  • พ.ศ. 2557 ได้รับการแต่งตั้งเป็น เจ้าอาวาส วัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว
  • พ.ศ. 2560 ได้รับการแต่งตั้งเป็น เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 19 (โดยมติมหาเถรสมาคม)
  • พ.ศ. 2561 ได้รับการแต่งตั้งเป็น เจ้าสำนักศาสนศึกษา วัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว

สมณศักดิ์[แก้]

เกียรติคุณพิเศษ[แก้]

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]