พรรคกรรมกรเยอรมัน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พรรคกรรมกรเยอรมัน
Deutsche Arbeiterpartei
หัวหน้า อันทอน เดร็กซ์เลอร์
ถัดไป พรรคกรรมกรชาติสังคมนิยม
สำนักงานใหญ่ มิวนิก, ประเทศเยอรมนี
อุดมการณ์ ชาตินิยมเยอรมัน
ลัทธิต่อต้านทุนนิยม
ลัทธิต่อต้านคอมมิวนิสต์
ลัทธิต่อต้านยิว
จุดยืน ขวาจัด
การเมืองเยอรมนี
รายชื่อพรรคการเมือง
การเลือกตั้ง

พรรคกรรมกรเยอรมัน (เยอรมัน: Deutsche Arbeiterpartei, ย่อ DAP) เป็นพรรคการเมืองเยอรมันซึ่งได้ถูกก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1919 ซึ่งเป็นช่วงสมัยสาธารณรัฐไวมาร์ ซึ่งเวลานั้นพรรคไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากมายนั้นแต่กลับมีอุดมการณ์และจุดยืนที่สุดโต่ง อันได้แก่ ชาตินิยมเยอรมัน, ลัทธิต่อต้านทุนนิยม, ลัทธิต่อต้านคอมมิวนิสต์, และลัทธิต่อต้านยิว พวกเขามักจะจัดการประชุมพรรคที่โรงเบียร์ในมิวนิก ต่อมาทางกองทัพได้สงสัยพรรคกรรมกรเยอรมันว่าเป็นภัยคุกคามหรือไม่จึงได้ส่งสิบเอกอดอล์ฟ ฮิตเลอร์ ให้เข้ามาสอดแนมในพรรคแห่งนี้ ด้วยอุดมการณ์และจุดยืนของพรรคนี้กลับเป็นที่โดนใจของฮิตเลอร์ ฮิตเลอร์จึงได้เข้าร่วมพรรคนี้โดยทำหน้าที่เป็นโฆษกของพรรค ใช้วาทศิลป์ของตนทำให้พรรคกรรมกรเยอรมันเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว และได้ถูกเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น พรรคกรรมกรชาติสังคมนิยมเยอรมัน หรือ พรรคนาซี (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei—ย่อ NSDAP) ในปี ค.ศ. 1920