ยุวชนฮิตเลอร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ฮิตเลอร์ยูเกนต์
Hitlerjugend.svg
คติพจน์ Blut und Ehre
("เลือดและเกียรติยศ")
ก่อตั้ง 1933 (1922)
ยุติ 1945
ประเภท องค์การเยาวชน
สถานะทางกฎหมาย
หมดสภาพ, ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
พื้นที่ทำงาน นาซีเยอรมนี
Leader Baldur von Schirach, Artur Axmann
องค์การแม่ พรรคนาซี

ยุวชนฮิตเลอร์ (อังกฤษ: Hitler Youth; เยอรมัน: Hitlerjugend ฮิตเลอร์ยูเกนด์, มักย่อเป็น HJ ในภาษาเยอรมัน) เป็นองค์การเยาวชนของพรรคนาซีในประเทศเยอรมนี จุดกำเนิดย้อนไปถึง ค.ศ. 1922 ในรูปองค์การก่อนหน้าซึ่งสัมพันธ์กับพรรคนาซีซึ่งมีฐานในมิวนิก (ขณะนั้น) ตั้งแต่ ค.ศ. 1933 ถึง 1945 เป็นองค์การเยาวชนอย่างเป็นทางการองค์การเดียวในประเทศเยอรมนี และเป็นองค์การกึ่งทหารบางส่วน ประกอบด้วยฮิตเลอร์ยูเกนต์สำหรับเยาวชนชายอายุ 14 ถึง 18 ปี ดอยท์เชสยุงโฟล์ค (เยาวชนเยอรมัน) สำหรับเด็กชายอายุน้อยกว่านั้น และสันนิบาตเด็กหญิงเยอรมัน

เมื่อนาซีเยอรมนียอมจำนนใน ค.ศ. 1945 องค์การสิ้นสภาพโดยพฤตินัย เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม ค.ศ. 1945 สภาควบคุมฝ่ายสัมพันธมิตรประกาศให้มิชอบด้วยกฎหมายร่วมกับองค์การพรรคนาซีอื่น ภายใต้มาตรา 86 แห่งประมวลกฎหมายอาญาเยอรมัน ยุวชนฮิตเลอร์เป็น "องค์การขัดต่อรัฐธรรมนูญ" และห้ามกระจายหรือใช้สัญลักษณ์ขององค์การในที่สาธารณะ ยกเว้นเพื่อวัตถุประสงค์ทางการศึกษาหรือวิจัย