ข้ามไปเนื้อหา

ปราสาทสังข์ศิลป์ชัย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ปราสาทสังข์ศิลป์ชัย ตั้งอยู่ในอำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ เป็นปราสาทอิฐองค์เดียว สภาพปรักหักพัง จากทับหลังที่เหลือให้เห็นในปัจจุบันมีลักษณะคล้ายกับทับหลังแบบเกาะแกร์ ดังนั้นปราสาทสังข์ศิลป์ชัยน่าจะสร้างขึ้นในช่วงพุทธศตวรรษที่ 15

อ้างอิง

[แก้]
  • รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง.ปราสาทขอมในดินแดนไทย ความเป็นมาและข้อมูลด้านประวัติศาสตร์ศิลปะ.พิมพ์ครั้งที่ 2.กรุงเทพ:มติชน,2551 หน้า 95