ปราสาทเมืองแขก

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Jump to navigation Jump to search

ปราสาทเมืองแขก เป็นปราสาทขอมที่มีขนาดใหญ่อีกแห่งหนึ่งของโคราช ทว่าเหลือแต่เพียงซากฐานอาคาร พ.ศ.2533 กรมศิลปากรได้ทำการขุดแต่งครั้งล่าสุด ได้พบโบราณวัตถุหลายชิ้น ที่สำคัญคือทับหลังรูปเทวดานั่งในซุ้มเหนือหน้ากาล มีสถาปัตยกรรมแบบเกาะแกร์ในศิลปขอม ซึ่งเป็นยุคสมัยเดียวกับปราสาทโนนกู่ห่างกันประมาณ 500 ม.

สถาปัตยกรรม[แก้]

เป็นปราสาทหินทรายผสมอิฐ แบ่งออกเป็นส่วนต่างๆด้านนอกเป็นแนวคูน้ำขนานกับแนวคันดินเกือบรอบโบราณสถานทางด้านเหนือมีประตูหรือโคปุระ เป็นทางเดินเชื่อมไปยังด้านใน ซึ่งมีซากฐานปราสาทสามองค์ตั้งอยู่บนฐานเดียวกันโดยหันหน้าไปทางทิศเหนือ 

พ้นจากแนวคูน้ำคันดินออกไปนอกสุด มีซากอาคารสองหลังสร้างหันหน้าเข้าหากัน อาคารทั้งสองหลังนี้มีแนวกำแพงล้อมรอบ เมื่อคราวที่กรมศิลปากรบูรณะ ได้พบทับหลังสลักลายก้านต่อดอกซึ่งเทียบได้กับลวดลายในศิลปะเขมรโบรณสมัยบันทายศรี ราวปี พ.ศ.1510-1550 นอกจากนี้ยังพบศิลาจารึกที่ถูกนำมาก่อเป็นฐานประูตูซุ้มชั้นนอกระบุปี พ.ศ.1514 และพ.ศ.1517 นักโบราณคดีจึงสันนิษฐานจากหลักฐานที่พบทั้งหมดว่า ปราสาทแห่งนี้น่าจะเป็นศาสนสถาน ในคติฮินดูหรือพรามณ์ ที่สร้างขึ้นในราวพุูทธศตวรรษที่ 16 เพื่อประกอบพิธีกรรมถวายแด่พระศิวะ

ปราสาทเมืองแขก ภาพจากสถ.ชวนเที่ยว

ที่ตั้งและการเดินทาง[แก้]

บ้านกกกอก ตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน รถยนต์ส่วนตัว ใช้เส้นทางเดียวกับปราสาทโนนกู่ ห่างจากปราสาทโนนกู่ประมาณ 500 ม.