คุยเรื่องแม่แบบ:สถานที่สมัยพระนคร

ไม่รองรับเนื้อหาของหน้าในภาษาอื่น
จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

แม่แบบตัวนี้ ดัดแปลงจากใน en wiki ยังขาดคำแปลที่ถูกต้องบางคำ แต่ติดเอาไว้ก่อน, อาจเพิ่มบางชื่ออีก เพราะในแม่แบบของภาษาอังกฤษยังมีรายชื่อปราสาทหินอยู่น้อย โดยเฉพาะในประเทศไทย, สำหรับบางชื่อ ไม่ได้เป็นปราสาทหิน เช่น สระสรง บาราย ฯลฯ --ธวัชชัย 14:37, 19 เมษายน 2006 (UTC)

เริ่มการอภิปรายใหม่ที่เกี่ยวกับ แม่แบบ:สถานที่สมัยพระนคร

เริ่มการอภิปรายใหม่