ข้ามไปเนื้อหา

ปราสาทวัดปรางค์ทอง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ปราสาทวัดปรางค์ทอง จังหวัดนครราชสีมา เป็นปราสาทอิฐขนาดเล็กองค์เดียว แม้ว่าจะถูกปฏิสังขรณ์จนเปลี่ยนรูปทรงไปมากแล้ว กระนั้นยังมีความน่าสนใจอยู่ ได้แก่ ทับหลังทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือทางเข้าสู่ครรภหะ ซึ่งเป็นทับหลังศิลปะบันทายสรี อายุราวครึ่งแรกของพุทธศตวรรษที่ 16 ดังนั้นตัวปราสาทแห่งนี้จึงน่าจะสร้างขึ้นในระยะเวลานี้ด้วย


อ้างอิง

[แก้]
  • รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง.ปราสาทขอมในดินแดนไทย ความเป็นมาและข้อมูลด้านประวัติศาสตร์ศิลปะ.พิมพ์ครั้งที่ 2.กรุงเทพ:มติชน,2551 หน้า 98