ข้ามไปเนื้อหา

ตำบลนาคาย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก นาคาย)
ตำบลนาคาย
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันTambon Na Khai
แผนที่แสดงที่ตั้งของตำบลนาคาย
แผนที่แสดงที่ตั้งของตำบลนาคาย
ประเทศไทย
จังหวัดอุบลราชธานี
อำเภอตาลสุม
พื้นที่
 • ทั้งหมด85 ตร.กม. (33 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2553)
 • ทั้งหมด6,191 คน
 • ความหนาแน่น72.12 คน/ตร.กม. (186.8 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 34330
รหัสภูมิศาสตร์342004
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ตำบลนาคายเป็นตำบลหนึ่งในอำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบลนาคายทั้งตำบล ตั้งอยู่ห่างจากตัวอำเภอตาลสุม 12 กิโลเมตร และห่างจากตัวจังหวัดอุบลราชธานี ประมาณ 48 กิโลเมตร

อาณาเขตติดต่อ[แก้]

แผนที่ตำบลนาคาย

ประวัติศาสตร์[แก้]

ราษฎรตำบลนาคายได้อพยพมาจากหมู่บ้านดอนมดแดง (อำเภอดอนมดแดงในปัจจุบัน) มาตั้งรกรากหลักแหล่งทำมาหากินอยู่ในพื้นที่แห่งนี้ ซึ่งอุดมสมบูรณ์และมีลำห้วยไหลผ่านหลายสาย เหมาะแก่การเพาะปลูก และลำห้วยสายนี้ในวันหนึ่งเกิดผิดปกติขึ้นในลำห้วยคือ ถ้ามีคนลงอาบน้ำในลำห้วยแห่งนี้ก็จะเกิดอาการคันตามร่างกาย ชาวบ้านจึงเรียกลำห้วยนี้ว่า "ห้วยคาย" และได้ตั้งชื่อหมู่บ้านนี้ว่าบ้านนาคาย ซึ่งเป็นหมู่บ้านหนึ่งในเขตการปกครองของตำบลจิกเทิง อำเภอพิบูลมังสาหาร (ตำบลนาคาย อำเภอตาลสุมในปัจจุบัน) ในปี พ.ศ. 2509 ทางราชการจึงได้แยกบ้านนาคายและหมู่บ้านใกล้เคียงออกไปตั้งเป็น ตำบลนาคาย จนถึงปัจจุบัน

ภูมิประเทศ[แก้]

สภาพพื้นที่โดยทั่วไปของตำบลนาคายเป็นที่ราบลุ่มสลับกับที่ราบสูง มีแหล่งน้ำเอื้ออำนวยในการประกอบอาชีพทางการเกษตรและเลี้ยงสัตว์เป็นอย่างมาก เนื่องจากมีลำเซบกไหลผ่านทางตะวันตก และมีลำห้วยหลายสายไหลผ่านและส่วนใหญ่มีนำขังตลอดปี

ภูมิอากาศ[แก้]

แบ่งสภาพอากาศในตำบลออกเป็น 3 ฤดู คือ

 • ฤดูฝน ประมาณเดือนพฤษภาคม - ตุลาคม
 • ฤดูหนาว ประมาณเดือนตุลาคม - มีนาคม
 • ฤดูร้อน ประมาณเดือนมีนาคม - พฤษภาคม

ประชากร[แก้]

ตำบลนาคายมีประชากรทั้งหมด 6,191 คน เป็นชาย 3,161 เป็นหญิง 3,030 มีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 1,349 ครัวเรือน

เขตการปกครอง[แก้]

หมู่บ้านในตำบลนาคาย

ตำบลนาคายแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 13 หมู่บ้าน ดังนี้

 • หมู่ที่ 1 บ้านนาคาย
 • หมู่ที่ 2 บ้านโนนจิก
 • หมู่ที่ 3 บ้านหนองเป็ด
 • หมู่ที่ 4 บ้านโนนยาง
 • หมู่ที่ 5 บ้านดอนขวาง
 • หมู่ที่ 6 บ้านดอนหวาย
 • หมู่ที่ 7 บ้านโคกคล้าย
 • หมู่ที่ 8 บ้านคำหนามแท่ง
 • หมู่ที่ 9 บ้านคำผักหนอก
 • หมู่ที่ 10 บ้านคำฮี
 • หมู่ที่ 11 บ้านห่องแดง
 • หมู่ที่ 12 บ้านโนนสำราญ
 • หมู่ที่ 13 บ้านโนนเจริญ

สถานศึกษา[แก้]

 • โรงเรียนบ้านนาคาย ตั้งอยู่ที่บ้านนาคาย หมู่ที่ 1
 • โรงเรียนไมตรีจิตไทย-อเมริกัน ตั้งอยู่ที่บ้านหนองเป็ด หมู่ที่ 3
 • โรงเรียนบ้านดอนขวาง ตั้งอยู่ที่บ้านดอนขวาง หมู่ที่ 5
 • โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง ตั้งอยู่ที่บ้านคำหนามแท่ง หมู่ที่ 8

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]