ตราแผ่นดินของภูฏาน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ตราแผ่นดินของภูฏาน
รายละเอียด
ผู้ใช้ตราพระมหากษัตริย์ภูฏาน
โล่พื้นหลังสีแดง สีทอง และสีเทา เป็นรูปวงกลม เครื่องวัชระ ดอกบัว อัญมณี มังกรสองตัว แสดงถึงความปรองดอง ความบริสุทธิ์ และอำนาจอธิปไตย มังกรสองตัวตัวหนึ่งเป็นเพศชาย ตัวหนึ่งเป็นเพศหญิง ตราแผ่นดินของภูฏาน ออกแบบตามสมัญญานามว่า อาณาจักรมังกรสายฟ้า

ตราแผ่นดินของภูฏาน ไม่ปรากฏปีที่ใช้ตราปัจจุบัน มีส่วนประกอบต่อไปนี้

  1. โล่ เป็นรูป วงกลม เครื่องวัชระ ดอกบัว อัญมณี มังกรสองตัว แสดงถึงความปรองดอง ความบริสุทธิ์ และอำนาจอธิปไตย มังกรสองตัวตัวหนึ่งเป็นเพศชาย ตัวหนึ่งเป็นเพศหญิง ตราแผ่นดินของภูฏาน ออกแบบตามสมัญญานามว่า อาณาจักรมังกรสายฟ้า พื้นหลังสีแดง สีทอง และสีเทา

ดูเพิ่ม[แก้]