เพลงประจำสาธารณรัฐเชชเนีย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Гимн Чеченской Республики
กิม เชเชนโก รีซปึยบริลกี้
คำแปล: เพลงประจำสาธารณรัฐเชชเนีย
เพลงชาติของ สาธารณรัฐเชชเนีย แห่งสหพันธรัฐรัสเซีย
เนื้อร้อง โฮดชิ-อารเหม็ด กาดีโรฟ
ทำนอง อุมาณ์ เบกซุตานอฟ

ฮิม อ๊อฟ เชชเนีย เป็นเพลงชาติสาธารณรัฐเชนเนียของสหพันธรัฐรัสเซีย ประพันธ์โดย โฮดชิ-อารเหม็ด กาดีโรฟ, ทำนองประพันธ์โดย อุมาณ์ เบกซุตานอฟ

เนื้อเพลง[แก้]

แปลเป็นภาษา เชเชน[แก้]

Гимн Чеченской Республики

Шатлакхан Илли Слова: Ходжи-Ахмед Кадыров Музыка: Умар Бексултанов

Харцоно цӏе тесна хьо ягарх,
Нохчийчоь, ца йоьжна, гӏаьттина яха.
Кавказан ткъес хилла, маршонан ага,
Хьан лаьттан сий дина яхь йолчу наха.

Барт болу хьан къаьмнаш – мах боцу беркат!
Хьо йоцург, Нана яц, нохчийн халкъ хьастс.
Тхайн дехар, тхан дерзар Даймехкан кхерчахь,
Декъалдар доьхуш ду, хьуна беш хастам.

Башламан баххьашка дайн синош дуьссу.
Органа тулгӏено ненан мотт буьйцу.
Исбаьхьа совгӏат хьо, азаллехь долла!
Шатлакхан илли ду тхуна никкъ белла!

Къинхьегам, хьан хуьнарш хазделла шайна,
Хьалкъаца лерам бар кхаъ хуьлда хьуна.
Машаран гӏаролехь ирсан некъ тайна,
Сий долуш Нохчийчоь ехийла тхуна!

แปลเป็นภาษารัสเซีย[แก้]

Гимн Чеченской Республики

Как бы ты ни горела огнем несправедливости Чечня,
Ни падала и вставала, чтобы жить.
Молния Кавказа, колыбель свободы,
Берегли честь твоей земли гордые люди.

Согласие между твоими народами – бесценное богатство!
Кроме тебя, нет матери, чтобы приласкать народ Чечни.
Нашу жизнь и нашу кончину в очаге Родины,
Просим, восхваляя тебя, благослови.

На вершину Башлама спускаются души предков.
Волна Аргуна говорит на языке матери.
Великолепный подарок ты, данный нам жизнью!
Песня Шатлака дала нам силу!

Любовь к труду и отваге, уважение народа,
Пусть будет для тебя приятной вестью.
На страже свободы, найдя счастливую дорогу,
Живи для нас, достойная Чечня!

แปลเป็นภาษาอังกฤษ[แก้]

Anthem of the Chechen Republic

How would you have any fire burning injustice Chechnya,
Neither fell, and rose to live.
Lightning Caucasus, the cradle of liberty,
Cherished honor thy land proud people.

Acceptance of your peoples - priceless wealth!
In addition to you, not the mother, to caress to the people of Chechnya.
Our lives and our demise at the source homeland,
Please, praising you, bless.

At the peak of Bashlama down souls of ancestors.
The wave of Argun speak the language of the mother.
The perfect gift you have given us life!
Song gave us Shatlaka force!

Love to work and courage, respect for people,
Let there be pleasant news for you.
Guarding freedom, finding a happy road
Live for us worthy of Chechnya!

คำแปลเป็นไทย[แก้]

เพลงสรรเสริญพระบารมีของสาธารณรัฐเชชเนีย

    วิธีที่คุณจะมีไฟไหม้ความอยุติธรรมเชชเนียใด ๆ

ทั้งลดลงและเพิ่มขึ้นที่จะอาศัยอยู่

สายฟ้าคอเคซัส, แหล่งกำเนิดของเสรีภาพ

หวงแหนแผ่นดินของท่านเพื่อเป็นเกียรติแก่คนภาคภูมิใจ

    การยอมรับของประชาชนของคุณ - ความมั่งคั่งไม่มีค่า

นอกจากนี้คุณแม่ไม่ได้ไปกอดรัดกับคนของเชชเนีย

ชีวิตและความตายของเราได้ที่บ้านเกิดของแหล่งที่มาของเรา

กรุณายกย่องคุณอวยพร

    ที่จุดสูงสุดของ Bashlama ลงดวงวิญญาณของบรรพบุรุษ

คลื่นของ Argun พูดภาษาของแม่

ของขวัญที่สมบูรณ์แบบที่คุณได้ให้เราชีวิต

เพลงให้เรา Shatlaka บังคับ!

    รักที่จะทำงานและความกล้าหาญ, ความเคารพต่อคน

ให้มีข่าวที่น่ายินดีสำหรับคุณ

การปกป้องเสรีภาพในการหาถนนที่มีความสุข

มีชีวิตอยู่เพื่อให้เราคุ้มค่าของเชชเนีย!

External links[แก้]