เมร์ ไฮเรนิก

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Մեր Հայրենիք
เมร์ ไฮเรนิก
คำแปล: ปิติภูมิของเรา
เพลงชาติของ ธงของประเทศอาร์มีเนีย อาร์มีเนีย
เนื้อร้อง มิคาเอล นาลาบาเดียน
ทำนอง บาร์เซกค์ คานาชยาน
ประกาศใช้ พ.ศ. 2534
เมอร์ เฮย์เรนิก (บรรเลง)

เมร์ ไฮเรนิก (อาร์มีเนีย: Մեր Հայրենիք; อักษรโรมัน: Mer Hayrenik; แปลว่า ปิติภูมิของเรา) เป็นชื่อเพลงชาติแห่งประเทศอาร์มีเนียในปัจจุบัน ซึ่งเริ่มใช้มานับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2534 เพลงนี้ใช้ทำนองเดียวกับเพลงชาติสาธารณรัฐประชาธิปไตยอาร์มีเนีย (พ.ศ. 2461 - 2463) ซึ่งมีชื่อเดียวกัน แต่ใช้เนื้อร้องต่างกัน

เนื้อร้องเดิมเป็นบทกวีซึ่งประพันธ์โดยมิคาเอล นาลาบาเดียน (Mikael Nabandian, พ.ศ. 2372 - 2409) ภายหลังจึงมีการแต่งทำนองประกอบโดยบาร์เซกค์ คานาชยาน (Barsegh Kanachyan, พ.ศ. 2428 - 2510)

สถานภาพการเป็นเพลงชาติอาร์มีเนีย[แก้]

เนื้อร้อง[แก้]

ภาษาอาร์มีเนีย ถอดเป็นอักษรโรมัน คำแปล

Մեր Հայրենիք, ազատ անկախ,

Որ ապրել է դարե դար
Իր որդիքը արդ կանչում է

Ազատ, անկախ Հայաստան։
Իր որդիքը արդ կանչում է
Ազատ, անկախ Հայաստան։Ահա եղբայր քեզ մի դրոշ,
Զոր իմ ձեռքով գործեցի
Գիշերները ես քուն չեղա,

Արտասուքով լվացի։

Գիշերները ես քուն չեղա,

Արտասուքով լվացի։

Նայիր նրան երեք գույնով,
Նվիրական մեկ նշան

Թող փողփողի թշնամու դեմ
Թող միշտ պանծա Հայաստան։Թող փողփողի թշնամու դեմ
Թող միշտ պանծա Հայաստան։Ամենայն տեղ մահը մի է

Մարդ մի անգամ պիտ մեռնի,

Բայց երանի՝ որ յուր ազգի

Ազատության կզոհվի։


Բայց երանի՝ որ յուր ազգի

Ազատության կզոհվի։

Մեր Հայրենիք, ազատ անկախ,

Որ ապրել է դարե դար

Իր որդիքը արդ կանչում է

Ազատ, անկախ Հայաստան։
Իր որդիքը արդ կանչում է
Ազատ, անկախ Հայաստան։Mer Hayrenik’, azat ankakh,
Vor aprel e dare dar
Ir vordik’ë ard kanch’um e
Azat, ankakh Hayastan.

Ir vordik’ë ard kanch’um e
Azat, ankakh Hayastan.

Aha yeghbayr k’ez mi drosh,
Zor im dzer’k’ov gortsets’i
Gishernerë yes k’un ch’egha,
Artasuk’ov lvats’i.

Gishernerë yes k’un ch’egha,
Artasuk’ov lvats’i.

Nayir nran yerek’ guynov,
Nvirakan mek’ nshan
T’ogh p’oghp’oghi t’shnamu dem
T’ogh misht pantsa Hayastan.

T’ogh p’oghp’oghi t’shnamu dem
T’ogh misht pantsa Hayastan.

Amenayn tegh mahë mi e
Mard mi angam pit mer’ni,
Bayts’ yerani, vor yur azgi
Azatut’yan kzohvi.

Bayts’ yerani, vor yur azgi
Azatut’yan kzohvi.

Mer Hayrenik’, azat ankakh,
Vor aprel e dare dar
Ir vordik’ë ard kanch’um e
Azat, ankakh Hayastan.

Ir vordik’ë ard kanch’um e
Azat, ankakh Hayastan.

ปิติภูมิของเรา ความเสรี เอกราช
เคยดำรงมานานนับศตวรรษ
บัดนี้ถึงเวลารวมลูกหลานของชาติ
ไปสู่ความเสรี เอกราชแห่งอาร์มีเนีย

บัดนี้ถึงเวลารวมลูกหลานของชาติ
ไปสู่ความเสรี เอกราชแห่งอาร์มีเนีย

นี้คือธงเพื่อพวกท่าน พี่น้องของข้าเอย
ธงซึ่งข้าเป็นผู้เย็บไว้
ด้วยเวลานานนับราตรีที่ไม่ได้หลับใหล
และอาบไว้ด้วยน้ำตาของข้า

ด้วยเวลานานนับราตรีที่ไม่ได้หลับใหล
และอาบไว้ด้วยน้ำตาของข้า

จงมองดูที่ธงไตรรงค์
สัญลักษณ์อันทรงคุณค่าของเรา
จงเปล่งประกายต่อต้านศัตรู
ขอให้อาร์มีเนียจงรุ่งเรืองชั่วกาลนาน

จงเปล่งประกายต่อต้านศัตรู
ขอให้อาร์มีเนียจงรุ่งเรืองชั่วกาลนาน

ความตายอยู่ที่ไหนก็ไม่ต่างกัน
มนุษย์เกิดมาก็ตายเพียงหนเดียว
จงอวยพรแด่ผู้ที่ตาย
เพื่อให้ชาติของเขามีความเป็นไท

จงอวยพรแด่ผู้ที่ตาย
เพื่อให้ชาติของเขามีความเป็นไท

ปิติภูมิของเรา ความเสรี เอกราช
เคยดำรงมานานนับศตวรรษ
บัดนี้ถึงเวลารวมลูกหลานของชาติ
ไปสู่ความเสรี เอกราชแห่งอาร์มีเนีย

บัดนี้ถึงเวลารวมลูกหลานของชาติ
ไปสู่ความเสรี เอกราชแห่งอาร์มีเนีย

บทร้องต้นฉบับ[แก้]

เมร์ ไฮเรนิก เนื้อร้องบทที่ 1, 3, 4 และ 6 ของบทกวีดั้งเดิมที่ชื่อว่า เด็กผู้หญิงแห่งอิตาลี (The Song of an Italian Girl).

เนื้อร้องฉบับราชการ[1] English translation[2] บทกวีดั้งเดิม
(บทที่ 1, 3, 4 และ 6)
คำแปล

Մեր Հայրենիք, แม่แบบ:Underline
แม่แบบ:Underline
Յուր որդիքը արդ կանչում է
แม่แบบ:Underline

Ահա եղբայր քեզ մի դրոշ,
Զոր իմ ձեռքով գործեցի
Գիշերները ես քուն չեղա,
Արտասուքով լվացի։

Նայիր նրան երեք գույնով,
Նվիրական մեկ նշան
Թող փողփողի թշնամու դեմ
แม่แบบ:Underline

Ամենայն տեղ մահը մի է
Մարդ մի անգամ պիտ' մեռնի,
Բայց երանի՝ որ յուր ազգի
Ազատության կզոհվի։

Our Fatherland, แม่แบบ:Underline
แม่แบบ:Underline
Is now summoning its sons
แม่แบบ:Underline

Here is a flag for you, my brother,
That I have sewn
Over the sleepless nights,
And bathed in my tears.

Look at it, tricolored,
A valuable symbol for us.
Let it shine against the enemy,
แม่แบบ:Underline

Death is the same everywhere,
A man dies but once,
Blessed is the one that dies
For the freedom of his nation.

Մեր հայրենիք, แม่แบบ:Underline
แม่แบบ:Underline
Իւր որդիքը արդ կանչում է
แม่แบบ:Underline

Ահա՛, եղբայր, քեզ մի դրoշ,
Որ իմ ձեռքով գործեցի,
Գիշերները ես քուն չեղայ,
Արտասուքով լուացի։

Նայի՛ր նորան, երեք գոյնով,
Նուիրական մեր նշան,
Թո՛ղ փողփողի թշնամու դէմ,
แม่แบบ:Underline

Ամենայն տեղ մահը մի է,
Մարդ մի անգամ պիտ մեռնի.
Բայց երանի՜, որ իւր ազգի
Ազատութեան կը զոհուի:

Our Fatherland, แม่แบบ:Underline
แม่แบบ:Underline
Is now summoning its sons
แม่แบบ:Underline

Here is a flag for you, my brother,
That I have sewn
Over the sleepless nights,
And bathed in my tears.

Look at it, tricolored,
A valuable symbol for us.
Let it shine against the enemy,
แม่แบบ:Underline[a]

Death is the same everywhere,
A man dies but once,
Blessed is the one that dies
For the freedom of his nation.

Notes

  1. Refers to the Wars of Italian Independence against the Austrian Empire.

อ้างอิง[แก้]

  1. อ้างอิงผิดพลาด: ป้ายระบุ <ref> ไม่ถูกต้อง ไม่มีการกำหนดข้อความสำหรับอ้างอิงชื่อ ReferenceB
  2. อ้างอิงผิดพลาด: ป้ายระบุ <ref> ไม่ถูกต้อง ไม่มีการกำหนดข้อความสำหรับอ้างอิงชื่อ English_version

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

อาร์มีเนีย
เพลงชาติอาร์มีเนียสมัยต่าง ๆ
เมร์ ไฮเรนิก
(พ.ศ. 2461 - พ.ศ. 2465)
เพลงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตอาร์มีเนีย
(พ.ศ. 2487 - พ.ศ. 2534)
เมร์ ไฮเรนิก
(พ.ศ. 2534 - ปัจจุบัน)
จัดการ: แม่แบบ  พูดคุย  แก้ไข