แม่แบบ:SRT Northeastern Line route map

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
0+000 กม. กรุงเทพ (หัวลำโพง) MRT (Bangkok) logo.svg
รถไฟสายตะวันออก  ชุมทางฉะเชิงเทรา 
2+170 กม. ยมราช
3+290 กม. จิตรลดา
โรงพยาบาลรามาธิบดี
4+800 กม. สามเสน
6+730 กม. ประดิพัทธ์
โครงการ: รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง
7+470 กม. ชุมทางบางซื่อ MRT (Bangkok) logo.svg
รถไฟสายใต้  ชุมทางตลิ่งชัน 
สายสีแดงอ่อน  ตลิ่งชัน 
11+010 กม. นิคมรถไฟ กม.11
13+000 กม. บางเขน
14+810 กม.ทุ่งสองห้อง
17+570 กม.หลักสี่
19+470 กม. การเคหะ กม.19
21+690 กม. ตลาดใหม่ดอนเมือง
22+210 กม. ดอนเมือง
29+750 กม. รังสิต
33+840 กม. คลองหนึ่ง
37+470 กม. เชียงราก
40+190 กม. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
44+120 กม. นวนคร
46+010 กม.เชียงรากน้อย
51+880 กม.คลองพุทรา
58+000 กม.บางปะอิน
62+750 กม. บ้านโพ
71+080 กม.อยุธยา
74+690 กม.บ้านม้า
78+980 กม. มาบพระจันทร์
82+310 กม. บ้านดอนกลาง
85+440 กม. พระแก้ว
89+950 กม. ชุมทางบ้านภาชี
รถสายเหนือ  ลพบุรี 
94+620 กม. หนองกวย
98+040 กม. หนองแซง
103+340 กม. หนองสีดา
107.15 กม. บ้านป๊อกแป๊ก
113.26 กม. สระบุรี
119.24 กม. ชุมทางหนองบัว
รถไฟสายตะวันออก  ชุมทางคลองสิบเก้า 
125.10 กม. ชุมทางแก่งคอย
แก่งคอย – บัวใหญ่
แก่งคอย – บัวใหญ่
128+800 กม. บ้านช่องใต้
134+370 กม. เขาคอก
141+850 กม. เขาหินดาด
147+900 กม. หินซ้อน
152+300 กม. เขาสูง
159+650 กม. แก่งเสือเต้น
162+380 กม. เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
176+550 กม. โคกสลุง
185+800 กม. สุรนารายณ์
198+950 กม. เขายายกะตา
207+380 กม. ตลาดลำนารายณ์
208+800 กม. ลำนารายณ์
220+350 กม. บ้านเกาะรัง
226+450 กม. แผ่นดินทอง
236+650 กม. บ้านจงโก
240+870 กม. โคกคลี
248.80 กม. อุโมงค์เขาพังเหย (230.60 ม.)
250+640 กม. ช่องสำราญ
263+140 กม. บ้านวะตะแบก (เทพสถิต)
273+130 กม. ห้วยยายจิ่ว
279+970 กม. บ้านปากจาบ
290.53 กม. บำเหน็จณรงค์
293+250 กม. บ้านกลอย
297+300 กม. วังกะอาม
302+100 กม. โนนคร้อ
3100190 กม. จัตุรัส
322+850 กม. หนองฉิม
330+150 กม. บ้านตาเนิน
334+050 กม. บ้านหนองขาม
341+180 กม. บ้านเหลี่อม
346+160 กม. บ้านโคกกระเบื้อง
351+830 กม. บ้านหนองปรือโป่ง
355+190 กม. หนองพลวง
358+200 กม. บ้านกระพี้
360+170 กม. บ้านเก่างิ้ว
362+140 กม. บ้านสระครก
366+500 กม. บ้านโสกรัง
134+300 กม. มาบกะเบา
138+950 กม. ผาเสด็จ
144+290 กม. หินลับ
152+300 กม. มวกเหล็ก
160+030 กม. กลางดง
165+190 กม. ปางอโศก
173+640 กม. บันไดม้า
179+930 กม. ปากช่อง
187+890 กม. ซับม่วง
195+500 กม. จันทึก
202+200 กม. คลองขนานจิตร
206+210 กม. คลองไผ่
209+410 กม. ลาดบัวขาว
214+900 กม. บ้านใหม่สำโรง
218+270 กม. หนองน้ำขุ่น
223+790 กม. สีคิ้ว
228+990 กม. โคกสะอาด
233+870 กม. สูงเนิน
241+150 กม. กุดจิก
249+940 กม. โคกกรวด
257+440 กม. ภูเขาลาด
263+650 กม. นครราชสีมา
266+280 กม. ชุมทางถนนจิระ
272+500 กม. บ้านเกาะ
282+920 กม. หนองไข่น้ำ
284+670 กม. บ้านกระโดน
288+120 กม. บ้านหนองกันงา
289+790 กม. หนองแมว
295+080 กม. โนนสูง
302+190 กม. บ้านดงพลอง
308+200 กม. บ้านมะค่า
311+380 กม. เนินถั่วแปบ
315+650 กม. พลสงคราม
320+350 กม. บ้านดอนใหญ่
326+800 กม. เมืองคง
333+670 กม. บ้านไร่
335+710 กม. โนนทองหลาง
342+500 กม. ห้วยระหัด
345+500 กม. ชุมทางบัวใหญ่
351+200 กม. เนินสวัสดิ์
357+360 กม. หนองบัวลาย
362+430 กม. ศาลาดิน
370+040 กม. หนองมะเขือ
377+660 กม. เมืองพล
396+820 กม. บ้านหัน
407+720 กม. บ้านไผ่
บ้านไฝ่-นครพนม
1+375 กม. ชุมทางบ้านหนองแวงไร่
10+185 กม. ภูเหล็ก
21+075 กม. นาโพธิ์
30+550 กม. บรบือ
45+300 กม. กุตรัง
59+475 กม. หนองโน
69+225 กม. มหาสารคาม
78+750 กม. เขวา
85+600 กม. ศรีสมเด็จ
93+800 กม. สีแก้ว
104+850 กม. ร้อยเอ็ด
117+725 กม. เชียงขวัญ
128+975 กม. โพธิ์ชัย
150+480 กม. อำเภอโพนทอง
159+775 กม. เมยวดี
175+425 กม. หนองพอก
143+400 กม. โคกสว่าง
195+600 กม. ห้องแซง
209+620 กม. เลิงนกทา
223+100 กม. นิคมคำสร้อย
228+250 กม. บ้านป่งแดง
247+070 กม. มุกดาหาร
250+300 กม. บ้านดานคำ
255+175 กม. สะพานมิตรภาพ 2
267+920 กม. หว้านใหญ่
291+945 กม. ธาตุพนม
304+145 กม. เรณูนคร
315+560 กม. นาถ่อน
320+070 กม. บ้านกลาง
343+675 กม. นครพนม
354+385 กม. สะพานมิตรภาพ 3
423+600 กม. บ้านแฮด
431+590 กม. หนองเม็ก
439+810 กม. ท่าพระ
449+750 กม. ขอนแก่น
460+710 กม. สำราญ
474+930 กม. โนนพยอม
480+450 กม. บ้านวังชัย
484+210 กม. น้ำพอง
489+950 กม. ห้วยเสียว
500+510 กม. เขาสวนกวาง
514+450 กม. โนนสะอาด
523+400 กม. ห้วยเกิ้ง
532+500 กม. กุมภวาปี
542+750 กม. ห้วยสามพาด
550+650 กม. หนองตะไก้
562+050 กม. คำกลิ้ง
565+400 กม. หนองขอนกว้าง
568+840 กม. อุดรธานี
593+090 กม. นาพู่
617+840 กม. นาทา
621+100 กม. หนองคาย
สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 1 (แม่น้ำโขง)
ท่านาแล้ง, ลาว
276+350 กม. บ้านพะเนา
280+100 กม. บ้านพระพุทธ
285+400 กม. ท่าช้าง
293+260 กม หนองมโนรมย์
300+150 กม. จักราช
309+750 กม. บ้านหินโคน
316+900 กม. หินดาษ
325+650 กม. ห้วยแถลง
337+660 กม. หนองกระทิง
345+700 กม. ลำปลายมาศ
354+850 กม. ทะเมนชัย
363+300 กม. บ้านแสลงพัน
366+500 กม. บ้านหนองตาด
376+020 กม. บุรีรัมย์
380+350 กม. บ้านตะโก
385+510 กม. ห้วยราช
398+650 กม. กระสัง
405+500 กม. หนองเต็ง
412+000 กม. ลำชี
419+750 กม. สุรินทร์
428+600 กม. บุฤๅษี
437+160 กม. เมืองที
445+500 กม. กระโดนค้อ
452+390 กม. ศีขรภูมิ
460+250 กม. บ้านกะลัน
471+000 กม. สำโรงทาบ
481+500 กม. ห้วยทับทัน
489+040 กม. หนองแคน
494+450 กม. อุทุมพรพิสัย
498+270 กม. บ้านแต้
504+000 กม แม่แบบ:สรฟ.
515+090 กม. ศรีสะเกษ
520+180 กม. เฉลิมกาญจนา
527+190 กม. หนองแวง
534+200 กม. บ้านคล้อ
542+180 กม. กันทรารมย์
546+860 กม. บ้านโนนผึ้ง
553+990 กม. ห้วยขยุง
557+700 กม. บ้านถ่อน
566+200 กม. บุ่งหวาย
575+100 กม. อุบลราชธานี
Documentation icon คู่มือการใช้งานแม่แบบ[สร้าง]