เซะ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ฮิรางานะ

คาตากานะ
การถอดอักษร se
+ดากูเต็ง ze
มังโยงานะ
ของฮิรางานะ
มังโยงานะ
ของคาตากานะ
รหัสเรียกขาน 世界のセ
(เซะไก โนะ เซะ)
รหัสมอร์ส ・---・
อักษรเบรลล์ ⠻
ยูนิโคด U+305B, U+30BB
คะนะ
อึง วะ ระ ยะ มะ ฮะ นะ ทะ ซะ คะ อะ
วิ ริ มิ ฮิ นิ ชิ ชิ คิ อิ
รุ ยุ มุ ฟุ นุ สึ ซุ คุ อุ
เวะ เระ เมะ เฮะ เนะ เทะ เซะ เคะ เอะ
โวะ โระ โยะ โมะ โฮะ โนะ โทะ โซะ โคะ โอะ
เคะตัวเล็ก · สึตัวเล็ก · โยะริ · โคะโตะ
ดะกุเต็ง · ฮันดะกุเต็ง · โชอมปุ

เซะ เป็นคะนะของภาษาญี่ปุ่นตัวหนึ่ง ฮิระงะนะเขียนว่า せ มีที่มาจากตัวเขียนหวัดของมันโยงะนะ 世 และคะตะกะนะเขียนว่า セ มีที่มาจากส่วนซ้ายของมันโยงะนะ 世 ออกเสียงว่า เกี่ยวกับเสียงนี้ [se] เมื่อเติมดะกุเต็งจะออกเสียงว่า เกี่ยวกับเสียงนี้ [ze]

せ เป็นอักษรลำดับที่ 14 อยู่ระหว่าง す (ซุ) กับ そ (โซะ) ในการจัดลำดับอักษรปัจจุบัน ส่วนการจัดลำดับแบบอิโระฮะ せ เป็นอักษรลำดับที่ 46 อยู่ระหว่าง も (โมะ) กับ す (ซุ)

รูปแบบ โรมะจิ ฮิระงะนะ คะตะกะนะ เสียงอ่าน รูปแบบ โรมะจิ ฮิระงะนะ คะตะกะนะ เสียงอ่าน
ธรรมดา se เซะ ธรรมดา
+ดะกุเต็ง
ze เซะ
sei
せい, せぃ
せえ, せぇ
せー, せ~
セイ, セィ
セエ, セェ
セー, セ~
เซ zei
ぜい, ぜぃ
ぜえ, ぜぇ
ぜー, ぜ~
ゼイ, ゼィ
ゼエ, ゼェ
ゼー, ゼ~
เซ

อักษรแบบอื่น[แก้]

ภาษาไอนุใช้คะตะกะนะแบบเติมฮันดะกุเต็ง セ゚ สำหรับใช้แทนเสียง [t͡se] ซึ่งสามารถเขียนด้วย チェ แทนก็ได้

อักขระ ยูนิโคด จิส เอกซ์ 0213[1] ความหมาย
U+305B 1-4-27 ฮิระงะนะ เซะ (se)
U+305C 1-4-28 ฮิระงะนะ เซะ (ze)
U+30BB 1-5-27 คะตะกะนะ เซะ (se)
U+30BC 1-5-28 คะตะกะนะ เซะ (ze)
セ゚ U+30BB U+309A 1-5-92 คะตะกะนะ เสะ (tse)
U+32DD 1-12-72 คะตะกะนะ เซะ (se) ในวงกลม
U+FF7E ไม่มี คะตะกะนะ เซะ (se) ครึ่งความกว้าง

ลำดับขีด[แก้]

ลำดับขีดในการเขียน せ
ลำดับขีดในการเขียน せ
ลำดับขีดในการเขียน セ
ลำดับขีดในการเขียน セ

ฮิระงะนะ せ มีลำดับขีด 3 ขีดดังนี้

  1. ขีดเส้นนอนจากซ้ายไปขวา ในตำแหน่งกึ่งบน
  2. ขีดเส้นตั้งตัดกับเส้นแรก ในตำแหน่งค่อนไปทางขวา เมื่อถึงตำแหน่งกลางให้ตวัดขึ้นไปทางซ้าย
  3. ขีดเส้นตั้งตัดกับเส้นแรก ในตำแหน่งค่อนไปทางซ้าย เมื่อถึงตำแหน่งล่างให้โค้งเล็กน้อยแล้วขีดไปทางขวา

คะตะกะนะ セ มีลำดับขีด 2 ขีดดังนี้

  1. ขีดเส้นนอนเฉียงขึ้นเล็กน้อยจากซ้ายไปขวา ในตำแหน่งกึ่งบน เมื่อถึงปลายให้ขีดเฉียงลงทางซ้ายเล็กน้อย
  2. ขีดเส้นตั้งตัดกับเส้นแรก ในตำแหน่งค่อนไปทางซ้าย เมื่อถึงตำแหน่งล่างให้โค้งเล็กน้อยแล้วขีดไปทางขวา

คันจิ[แก้]

ตัวอย่างคันจิที่อ่านว่าเซะ และขึ้นต้นด้วยเซะ มีดังนี้

世 瀬 畝 是 凄 制 勢 姓 征 性 成 政 整 星 晴 棲 栖 正 清 牲
生 盛 精 聖 声 製 西 誠 誓 請 逝 醒 青 静 斉 税 脆 隻 席 惜
戚 斥 昔 析 石 積 籍 績 脊 責 赤 跡 蹟 碩 切 拙 接 摂 折 設
窃 節 説 雪 絶 舌 蝉 仙 先 千 占 宣 専 尖 川 戦 扇 撰 栓 栴
泉 浅 洗 染 潜 煎 煽 旋 穿 箭 線 繊 羨 腺 舛 船 薦 詮 賎 践

อ้างอิง[แก้]