เมะ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน
Japanese Hiragana kyokashotai ME.png
ฮิระงะนะ
Japanese Katakana ME.png
คะตะกะนะ
การถอดอักษร me
มันโยงะนะ
ของฮิระงะนะ
มันโยงะนะ
ของคะตะกะนะ
คะนะ
อึง วะ ระ ยะ มะ ฮะ นะ ทะ ซะ คะ อะ
วิ ริ มิ ฮิ นิ ชิ ชิ คิ อิ
รุ ยุ มุ ฟุ นุ สึ ซุ คุ อุ
เวะ เระ เมะ เฮะ เนะ เทะ เซะ เคะ เอะ
โวะ โระ โยะ โมะ โฮะ โนะ โทะ โซะ โคะ โอะ
เคะตัวเล็ก · สึตัวเล็ก · โยะริ · โคะโตะ
ดะกุเต็ง · ฮันดะกุเต็ง · โชอมปุ

เมะ เป็นอักษรคะนะในภาษาญี่ปุ่น เขียนแบบฮิระงะนะว่า และ แบบคะตะคะนะ โดยการเขียนทั้งสองแบบอ่านว่า เมะ