ข้ามไปเนื้อหา

เคะ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ฮิรางานะ

คาตากานะ
การถอดอักษร ke
+ดากูเต็ง ge
+ฮันดากูเต็ง (nge)
มังโยงานะ
ของฮิรางานะ
มังโยงานะ
ของคาตากานะ
รหัสเรียกขาน 景色のケ
(เคะชิกิ โนะ เคะ)
รหัสมอร์ส -・--
อักษรเบรลล์ ⠫
ยูนิโคด U+3051, U+30B1
คะนะ
อึง วะ ระ ยะ มะ ฮะ นะ ทะ ซะ คะ อะ
วิ ริ มิ ฮิ นิ ชิ ชิ คิ อิ
รุ ยุ มุ ฟุ นุ สึ ซุ คุ อุ
เวะ เระ เมะ เฮะ เนะ เทะ เซะ เคะ เอะ
โวะ โระ โยะ โมะ โฮะ โนะ โทะ โซะ โคะ โอะ
เคะตัวเล็ก · สึตัวเล็ก · โยะริ · โคะโตะ
ดะกุเต็ง · ฮันดะกุเต็ง · โชอมปุ

เคะ เป็นคะนะของภาษาญี่ปุ่นตัวหนึ่ง ฮิระงะนะเขียนว่า け มีที่มาจากตัวเขียนหวัดของมันโยงะนะ 計 และคะตะกะนะเขียนว่า ケ มีที่มาจากส่วนซ้ายของมันโยงะนะ 介 ออกเสียงว่า [ke] เมื่อเติมดะกุเต็งจะออกเสียงว่า [ge] ในพยางค์แรก และแปรเสียงอยู่ระหว่าง [ŋe] กับ [ɣe] ในพยางค์อื่น

け เป็นอักษรลำดับที่ 9 อยู่ระหว่าง く (คุ) กับ こ (โคะ) ในการจัดลำดับอักษรปัจจุบัน ส่วนการจัดลำดับแบบอิโระฮะ け เป็นอักษรลำดับที่ 31 อยู่ระหว่าง ま (มะ) กับ ふ (ฟุ)

รูปแบบ โรมะจิ ฮิระงะนะ คะตะกะนะ เสียงอ่าน รูปแบบ โรมะจิ ฮิระงะนะ คะตะกะนะ เสียงอ่าน รูปแบบ โรมะจิ ฮิระงะนะ คะตะกะนะ เสียงอ่าน
ธรรมดา ke เคะ-เกะ ธรรมดา
+ดะกุเต็ง
ge เกะ-เงะ ธรรมดา
+ฮันดะกุเต็ง
(nge) け゚ ケ゚ เงะ
kei
けい, けぃ
けえ, げぇ
けー, け~
ケイ, ケィ
ケエ, ケェ
ケー, ケ~
เค-เก gei
げい, げぃ
げえ, げぇ
げー, げ~
ゲイ, ゲィ
ゲエ, ゲェ
ゲー, ゲ~
เก-เง (ngei)
(ngē)
け゚い, け゚ぃ
け゚え, け゚ぇ
け゚ー, け゚~
ケ゚イ, ケ゚ィ
ケ゚エ, ケ゚ェ
ケ゚ー, ケ゚~
เง

อักษรแบบอื่น[แก้]

อักษรแบบอื่นของเคะคือคะนะขนาดเล็ก ゖ, ヶ ใช้กำกับตัวเลขหรือคันจิตัวเลขเพื่อแสดงหน่วยนับ อ่านได้หลายอย่างได้แก่ か, が, こ (เสียงแรกสามารถใช้ ゕ, ヵ แทนได้) บางสำเนียงอ่านเป็น け, っけ เมื่ออยู่ท้ายคำ ตัวอย่างเช่น 3ヶ (สามอัน), 4ヶ所 (สี่แห่ง), 5ヶ条 (ห้าบท), 6ヶ月 (หกเดือน) ดูเพิ่มที่ เคะตัวเล็ก

ข้อความภาษาญี่ปุ่นทั่วไปไม่เติมฮันดะกุเต็งบนเคะ แต่อาจนักภาษาศาสตร์อาจเติมฮันดะกุเต็งบนเคะ け゚, ケ゚ เพื่อแสดงเสียง [ŋe]

อักขระ ยูนิโคด จิส เอกซ์ 0213[1] ความหมาย
U+3051 1-4-17 ฮิระงะนะ เคะ
U+3052 1-4-18 ฮิระงะนะ เกะ
U+3096 1-4-86 ฮิระงะนะ เคะ ตัวเล็ก
け゚ U+3051 U+309A 1-4-90 ฮิระงะนะ เงะ
U+30B1 1-5-17 คะตะกะนะ เคะ
U+30B2 1-5-18 คะตะกะนะ เกะ
U+30F6 1-5-86 คะตะกะนะ เคะ ตัวเล็ก
ケ゚ U+30B1 U+309A 1-5-90 คะตะกะนะ เงะ
U+32D8 1-12-67 คะตะกะนะ เคะ ในวงกลม
U+FF79 ไม่มี คะตะกะนะ เคะ ครึ่งความกว้าง

ลำดับขีด[แก้]

ลำดับขีดในการเขียน け
ลำดับขีดในการเขียน け
ลำดับขีดในการเขียน ケ
ลำดับขีดในการเขียน ケ

ฮิระงะนะ け มีลำดับขีด 3 ขีดดังนี้

  1. ขีดเส้นตั้งจากบนลงล่าง โดยโค้งออกซ้ายเล็กน้อย แล้วตวัดขึ้นที่ปลาย
  2. ขีดเส้นนอนในตำแหน่งกึ่งบน ถัดจากเส้นแรกไปทางขวา
  3. ขีดเส้นตั้งจากบนลงล่างให้ตัดกับเส้นที่สอง ปลายเส้นโค้งงอไปทางซ้าย

คะตะกะนะ ケ มีลำดับขีด 3 ขีดดังนี้

  1. ขีดเส้นโค้งลงทางซ้าย จากด้านบนถึงกึ่งกลาง
  2. ขีดเส้นนอนจากซ้ายไปขวา โดยเริ่มที่กึ่งกลางของเส้นแรก
  3. ขีดเส้นโค้งลงทางซ้าย โดยเริ่มที่กึ่งกลางของเส้นที่สอง

คันจิ[แก้]

ตัวอย่างคันจิที่อ่านว่าเคะ และขึ้นต้นด้วยเคะ มีดังนี้

卦 袈 祁 係 傾 刑 兄 啓 圭 珪 型 契 形 径 恵 慶 慧 憩 掲 携
敬 景 桂 渓 畦 稽 系 経 継 繋 罫 茎 荊 蛍 計 詣 警 軽 頚 鶏
芸 迎 鯨 劇 戟 撃 激 隙 桁 傑 欠 決 潔 穴 結 血 訣 月 件 倹
倦 健 兼 券 剣 喧 圏 堅 嫌 建 憲 懸 拳 捲 検 権 牽 犬 献 研
硯 絹 県 肩 見 謙 賢 軒 遣 鍵 険 顕 験 鹸 元 原 厳 幻 弦 減

อ้างอิง[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]