อึง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไบยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
"ン" เปลี่ยนทางมาที่นี่ ระวังสับสนกับ โซะ "ソ"
Japanese Hiragana kyokashotai N.png
ฮิระงะนะ
Japanese Katakana N.png
คะตะกะนะ
การถอดอักษร n, (m)
มันโยงะนะ
ของฮิระงะนะ
มันโยงะนะ
ของคะตะกะนะ
คะนะ
อึง วะ ระ ยะ มะ ฮะ นะ ทะ ซะ คะ อะ
วิ ริ มิ ฮิ นิ ชิ ชิ คิ อิ
รุ ยุ มุ ฟุ นุ สึ ซุ คุ อุ
เวะ เระ เมะ เฮะ เนะ เทะ เซะ เคะ เอะ
โวะ โระ โยะ โมะ โฮะ โนะ โทะ โซะ โคะ โอะ
เคะตัวเล็ก · สึตัวเล็ก · โยะริ · โคะโตะ
ดะกุเต็ง · ฮันดะกุเต็ง · โชอมปุ

อึง เป็นอักษรคะนะในภาษาญี่ปุ่น เขียนแบบฮิระงะนะว่า และ แบบคะตะคะนะ โดยการเขียนทั้งสองแบบอ่านว่า อึง

กฎเกณฑ์การใช้พยัญชนะ ~ん[แก้]

1)พยัญชนะ ~ん ใช้ขึ้นต้นประโยคหรื่อคำในภาษาญี่ปุ่นไม่ได้ เช่น ไม่มีทางที่จะเห็นคำว่า んいし。หน้าคำใดๆ ในภาษาญี่ปุ่น

2)เมื่อพยัญชนะ ~ん ไปอยู่หน้าเสียง g และ k เสียง พยัญชนะ ~ん จะเปลี่ยนเสียงเป็นเสียง ng หรือ เสียง ‘ง’ เช่น

  ka+n+gae = ka + ng + gae かんがえ(考え)
  คัง งะเอะ (ความคิด )
  ka+n+koo = ka + ng + koo かんこう(観光)
  คัง โค(การท่องเที่ยว)   

3)เมื่อ พยัญชนะ ~ん ไปอยู่หน้าเสียง b, m, p เสียง พยัญชนะ ~ん จะเปลี่ยนเป็น เสียง m หรือ ‘ม’ เช่น

 shi+n+bun  = shi + m + bun しんぶん 
  ชิมบุน (หนังสือพิมพ์)
 se+n+mon+ka = se +m +mon+ka (専門家) 
  せんもんか เซมมงคะ (ผู้เชี่ยวชาญ)
 shi+n+pai  = shi + m +pai (心配)
  しんぱい  ชิมปะอิ  (เป็นห่วง)

4)เมื่อพยัญชนะ ~ん ไปอยู่หน้าเสียง d, n, t, r, และ z เสียงพยัญชนะ ~んจะเปลี่ยนเป็นเสียง n เช่น

  se+n+den = se+n+den  せんでん (宣伝)
   เซนเดง  (ประชาสัมพันธ์/เผยแพร่/กระจายข่าว) 
  a+n+nai = a+ n+nai  あんない (案内)
  (นำทาง) 
  ka+n+tan = ka+n+tan  かんたん (簡単)
   คันตัน  (ง่ายดาย) 
  te+n+ran+kai= te+n+ran+kai  てんらんかい (展覧会)
   เทน รันคะอิ (งานนิทรรศการ) 
  a+n+zen = a+n+zen  あんぜん (安全)
   อันเซน  (ปลอดภัย)