ฮะ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ฮิรางานะ

คาตากานะ
การถอดอักษร ha
มังโยงานะ
ของฮิรางานะ
มังโยงานะ
ของคาตากานะ
คะนะ
อึง วะ ระ ยะ มะ ฮะ นะ ทะ ซะ คะ อะ
วิ ริ มิ ฮิ นิ ชิ ชิ คิ อิ
รุ ยุ มุ ฟุ นุ สึ ซุ คุ อุ
เวะ เระ เมะ เฮะ เนะ เทะ เซะ เคะ เอะ
โวะ โระ โยะ โมะ โฮะ โนะ โทะ โซะ โคะ โอะ
เคะตัวเล็ก · สึตัวเล็ก · โยะริ · โคะโตะ
ดะกุเต็ง · ฮันดะกุเต็ง · โชอมปุ

, ในตัวอักษรฮิระงะนะ, หรือ  ในตัวอักษรคะตะกะนะ , คือหนึ่งในตัวอักษรคะนะของภาษาญี่ปุ่น

ลำดับการขีด[แก้]

Stroke order in writing は
ลำดับการขีด は
Stroke order in writing ハ
ลำดับการขีด ハ

รูปแบบอื่นๆ[แก้]

は / ハ in Japanese Braille
は / ハ

ha

ば / バ

ba

ぱ / パ

pa

はあ / ハー

ばあ / バー

ぱあ / パー

Other kana based on Braille は
ひゃ / ヒャ

hya

びゃ / ビャ

bya

ぴゃ / ピャ

pya

ひゃあ / ヒャー

hyā

びゃあ / ビャー

byā

ぴゃあ / ピャー

pyā